ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขั้นต้น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขั้นต้น-, *ขั้นต้น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นต้น(n) preliminary, See also: initial, Syn. ขั้นแรก, เบื้องต้น, ระดับต้น, ช่วงต้น, Ant. ขั้นสุดท้าย, Example: ทางการจะตรวจสอบในขั้นต้นว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่, Thai Definition: ส่วนที่เป็นช่วงแรกหรือเป็นพื้นฐานแรกเริ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After these preliminaries, he opens the window and places a girl standing in the middle of the room, facing the windowขั้นต้นเหล่านี้หลังจาก, \ Nhe เปิดหน้าต่าง... ...และสถานที่ตำแหน่งเด็กผู้หญิงในของ the middle ห้อง, ชั้นพื้นผิวหน้าต่าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And that's algebra.สำหรับการประมาณขั้นต้นตั้งไว้ที่.. Big (1988)
We don't have the margin.เราไม่ได้มีอัตรากำไรขั้นต้น The Russia House (1990)
Thirty-five thousand dollars, for the initial plans.35, 000 ดอลลาร์ สำหรับแผนในขั้นต้น Rushmore (1998)
I just wanted to say I may have been a bit premature in my early evaluation of your abilities.ฉันอยากพูดว่าฉันอาจจะยังเด็กเกินไป... จากการประเมิณความสามารถของ เธอในขั้นต้น Inspector Gadget 2 (2003)
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น The Corporation (2003)
That's private. That's gross. A preliminary surveillance...จากการตรวจสอบขั้นต้น แสดงว่ามันสั้นและไม่บ่อยพอ I Heart Huckabees (2004)
Sharona said I should start off with a joke to break the ice.ชาโรน่าบอกว่าผมควรจะหาเรื่องสนุกๆตลกๆ คุยระหว่างที่ฝ่าอุปสรรคขั้นต้น Mr. Monk Gets Fired (2004)
Initially, we thought this was a suicide. And now?ในขั้นต้น เราคิดว่า นี้น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย และตอนนี้ Dr. Feelgood (2007)
A play date... it's the meeting of preliminary investment schedules.มันเป็นการประชุมเรื่องรายการที่จะลงทุนเล่นขั้นต้น The Nanny Diaries (2007)
I understand that was the initial diagnosis, but once we got in there, it appears to have spread to the hippocampus as well.ฉันเข้าใจว่ามันเป็นการวินิจฉัยโรคขั้นต้น แต่สิ่งที่เราได้จากที่เห็นคือมันกำลังแพร่กระจาย ไปยังส่วน ฮิปโปแคมปัสอย่างรวดเร็ว Going Under (2008)
fighting with a sword, but you can learn the basics - the stance, how to parry a blow, how to land your own.การใช้ดาบเป็นนั้น, ต้องเรียนขั้นต้นของ ตำแหน่ง The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้นต้น[khanton] (n, exp) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning  FR: étape initiale [ f ] ; première étape [ f ]
ขั้นต้น[khanton] (adj) EN: preliminary ; initial  FR: élémentaire ; préliminaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preliminary(n) ขั้นต้น, See also: ขั้นแรก, เบื้องต้น, ชั้นต้น
rudiment(n) มูลฐาน, See also: ขั้นต้น, Syn. basic, element, principle
rudiment(n) ส่วนของร่างกายที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่, See also: ขั้นต้น, Syn. embryo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
post(โพสทฺ) n. เสา, หลัก, ตำแหน่ง, หน้าที่, ที่มั่น, การไปรษณีย์, ไปรษณียภัณฑ์, เที่ยวเมล์, ที่ทำการไปรษณีย์, vt. ปิดประกาศ, ประกาศ, ประจาน, จัดกำลัง, แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์, ส่งจดหมาย, ย้าย, แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว, เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง, โดยทางไปรษณีย์, โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น, ขั้นต้น, ขั้นเตรียมการ, ตอนต้น, อุ่นเครื่อง, เริ่มต้น, คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น, การชกอุ่นเครื่อง, การแข่งขันอุ่นเครื่อง, การสอบเบื้องต้น, ขั้นเบื้องต้น, คำนำ, See also: preliminarily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
elementary(adj) เบื้องต้น, ขั้นต้น, ปฐม, ชั้นต้น, พื้นฐาน
embryo(adj) อยู่ในขั้นต้น, อยู่ในระยะเริ่มแรก, ที่ยังเป็นตัวอ่อน
embryo(n) ทารกในครรภ์, ตัวอ่อน, ขั้นต้น, ระยะเริ่มแรก
embryonic(adj) ในขั้นต้น, เป็นตัวอ่อน, เพิ่งเริ่มก่อตัว, ยังไม่โต, เริ่มแรก
introductory(adj) ขั้นต้น, เบื้องต้น, เป็นการแนะนำ
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น, มูลบท, แบบสอนอ่าน
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน, เกี่ยวกับขั้นต้น, ขั้นปฐม, แรกเริ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
初級[しょきゅう, shokyuu] (n) ขั้นต้น, See also: 中級, 上級

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top