ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bas-relief

B AA2 R IY0 L IY1 F   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bas-relief-, *bas-relief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bas-relief[N] รูปปั้นนูนต่ำ, See also: รูปแกะสลักนูนต่ำ, Syn. low relief, basso-rilievo, Ant. high relief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bas-relief; bosso-rilievo; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bas-reliefประติมากรรมนูนต่ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of the more exquisite styling of bas-reliefหนึ่งในรูปแบบภาพนูนที่ยอดเยี่ยม Sisters of Dinah (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAS-RELIEF    B AA2 R IY0 L IY1 F
BAS-RELIEF    B AA2 S R IY0 L IY1 F
BAS-RELIEFS    B AA2 R IY0 L IY1 F S
BAS-RELIEFS    B AA2 S R IY0 L IY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bas-relief    (n) bˌæs-rɪlˈiːf (b a2 s - r i l ii1 f)
bas-reliefs    (n) bˌæs-rɪlˈiːfs (b a2 s - r i l ii1 f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅浮雕[qiǎn fú diāo, ㄑㄧㄢˇ ㄈㄨˊ ㄉㄧㄠ, / ] bas-relief [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
薄肉彫り[うすにくぼり, usunikubori] (n) bas-relief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bas-relief \Bas`-re*lief"\, n. [F. bas-relief; bas low + relief
   raised work, relever to raise: cf. It. bassorilievo.]
   Low relief; sculpture, the figures of which project less than
   half of their true proportions; -- called also {bass-relief}
   and {basso-rilievo}. See {Alto-rilievo}.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 bas-relief 
  bas-relief; low relief

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top