ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bashful

B AE1 SH F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bashful-, *bashful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bashful(adj) ขี้อาย, See also: กระดาก, ขวยเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Syn. shy, coy
bashfulness(n) ความอาย, See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน, Syn. shyness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย, เหนียมอาย, ประหม่า, ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid, Ant. friendly

English-Thai: Nontri Dictionary
bashful(adj) อาย, กระดาก, ประหม่า, ขวยเขิน, เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย, ความอาย, ความกระดาก, ความเหนียมอาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bashfulnessความอาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And your whole bashful schoolboy thing?ส่วนนายก็เด็กนักเรียนขี้อายงั้นสิ? The First Time (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bashfulShe is not so much unsociable as bashful.
bashfulSince he's in show business he often goofs around in a showy way, but once in a while he has these bashful mannerisms that are really cute.
bashfulThe boy is bashful and doesn't talk much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้อาย(adj) bashful, See also: shy, coy, shamefaced, Syn. เขินอาย, เหนียมอาย, Ant. กล้า, Example: ผู้หญิงตะวันออกมีนิสัยขี้อายกว่าผู้หญิงตะวันตก, Thai Definition: ที่ไม่กล้าทำเพราะรู้สึกกระดาก
มิดเมี้ยน(adv) bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai Definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
มิดเมี้ยน(adv) bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai Definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
เอียงอาย(adj) shy, See also: bashful, diffident, modest, coy, demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai Definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย(adv) shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai Definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
ตุ้งติ้ง(adv) coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai Definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ม้วนต้วน(v) bashful, Syn. อาย, เอียงอาย, เขินอาย, Example: เธอถูกกระเซ้าเย้าแหย่จนม้วนต้วนไปเลย, Thai Definition: แสดงท่าทางเอียงอาย
กะเรี่ยกะราด(adv) shyly, See also: bashfully, Example: เขายิ้มกะเรี่ยกะราด, Thai Definition: ยิ้มอย่างเหนียมอาย
ความประหม่า(n) bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม
เหนียม(adv) shyly, See also: bashfully, timidly, embarrassingly, Syn. เขิน, ขวยเขิน, Example: เขายิ้มเหนียมๆ มาทางฉันอยู่บ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
ชมดชม้อย[chamotchamøi] (v) EN: coy ; shy ; bashful  FR: faire les yeux doux
เอียงอาย[īeng-āi] (v) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure
เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
กะเรี่ยกะราด[karīakarāt] (adv) EN: shyly ; bashfully
ขี้อาย[khī-āi] (adj) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful  FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [ f ] ; embarras [ m ]
ละอายใจ[la-āijai] (v) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful
เหนียม[nīem] (v) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid  FR: être timide

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BASHFUL B AE1 SH F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bashful (j) bˈæʃful (b a1 sh f u l)
bashfully (a) bˈæʃfuliː (b a1 sh f u l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sào, ㄙㄠˋ, ] bashfulness #44,763 [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] bashful #211,458 [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] bashful; ashamed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[mojimoji ; mojimoji] (adv, vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
含羞む[はにかむ, hanikamu] (v5m) (uk) to be shy; to be bashful [Add to Longdo]
照れる[てれる, tereru] (v1, vi) to be shy; to be bashful; to feel awkward; to feel embarrassed; (P) [Add to Longdo]
照れ性[てれしょう, tereshou] (adj-na, n) bashful; shy [Add to Longdo]
人怖じ[ひとおじ, hitooji] (n, vs) bashfulness before strangers [Add to Longdo]
恥じらう(P);羞じらう;恥らう[はじらう, hajirau] (v5u, vi) to feel shy; to be bashful; to blush; (P) [Add to Longdo]
恥ずかしがる[はずかしがる, hazukashigaru] (v5r) to be shy of; to be bashful; to be abashed; to blush [Add to Longdo]
内気[うちき, uchiki] (adj-na, n, adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P) [Add to Longdo]
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n, vs) cowardice; timidity; bashfulness [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top