Search result for

แอ่งน้ำ

(34 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอ่งน้ำ-, *แอ่งน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอ่งน้ำ[N] basin, See also: pond, swamp, Example: ยายส่งเรือกระดาษให้เราค่อยๆ ลอยมันลงในแอ่งน้ำทีละลำ, Count unit: แอ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lacrimal lakeแอ่งน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lake, lacrimalแอ่งน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artesian basinแอ่งน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swallow holeแอ่งน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
impact basinimpact basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impact stilling basinimpact stilling basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic jump basinhydraulic jump basin, แอ่งน้ำโจน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic jump dissipatorhydraulic jump dissipator, แอ่งน้ำโจน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stilling basinstilling basin, แอ่งน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
free jet stilling basin; free jet basinfree jet stilling basin; free jet basin, แอ่งน้ำนิ่งแบบน้ำพุ่งอิสระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
artesian basinartesian basin, แอ่งน้ำบาดาลมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lacrimal Lakeแอ่งน้ำตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay,we need to test each puddle out there.โอเค เราต้องตรวจสอบ แอ่งน้ำทุก ๆ แห่งในฟาร์มนี่ Bad Seed (2009)
Yes, it's a right big puddle there.ใช่ มันเป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่มากเลยนะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Meningitis in a college dorm after a swim meet or West Nile in some summer camp near a lake.ไข้สมองอักเสบในหอพักของวิทยาลัย/N เกิดขึ้นหลังจากไปว่ายน้ำ หรือโรคไวรัสเวสต์ไนล์(มียุงเป็นพาหะ)ที่เกิดขึ้นในแคมป์ฤดูร้อน/N ที่ตั้งอยู่ใกล้แอ่งน้ำ Contagion (2011)
- Good. "It rained today, splashed in puddles. What fun."ดี วันนี้ฝนตก ย่ำแอ่งน้ำจนกระฉอก สนุกจัง Back to Summer (2011)
The tracks we found by the water were from a car with a smaller wheelbase.รอยล้อรถที่เราเจอที่แอ่งน้ำ มาจากรถที่มีระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังสั้นกว่า Black Cherry (2012)
"and saw Spike in a small puddle growing gills.แล้วก็เห็น สไปค์ อยู่ในแอ่งน้ำ มีเหงือก งอกออกมา Little Red Corvette (2013)
In a pool of electrified water, it can take up to 50 milliamps to kill a normal human, less than the power it takes to turn on a light bulb.สก็อต ฉันอยากให้เธอเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฉันฟัง แอ่งน้ำที่มีกระแสไฟฟ้า Currents (2013)
There's this little stream running through there that's warm enough to bathe in.มีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่ตรงนั้น คงอุ่นพอที่จะอาบน้ำได้ In the Evening (2013)
We can stomp around the puddlesเราสามารถกระโดดย่ำน้กไปรอบๆแอ่งน้ำ Inside Out (2015)
When early men went visit a watering hole...เมื่อคนยุคแรกไปดื่มน้ำที่แอ่งน้ำ... The Fate of the Furious (2017)
I had to jump over the puddles.ฉัน มีการ กระโดดข้ามแอ่งน้ำ I Spit on Your Grave (1978)
There's a sump...นี่คือแอ่งน้ำ... The Cave (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basin[N] ลุ่มน้ำ, See also: แอ่งน้ำ, อู่เรือ, ที่จอดเรือซึ่งขุดเข้าไปจากแม่น้ำหรือทะเล
marsh[N] บึง, See also: แอ่งน้ำ, หนอง, ที่ลุ่มมีน้ำขัง, Syn. swamp, bog, quagmire
pan[N] แอ่งน้ำบนพื้นดิน
puddle[N] แอ่งน้ำขนาดเล็ก, See also: หล่ม, บ่อดิน, Syn. plash, mud puddle, rut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pool(พูล) n.,vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ,สระน้ำ,บ่อน้ำ,กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน,เงินเดิมพันทั้งหมด,เงินกงสี,จำนวนรวม,การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด,ผลประโยชน์รวม,กองทุน,การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใส่เข้ากองกลาง
puddle(พัด'เดิล) n. แอ่งน้ำเล็ก ๆ (โดยเฉพาะบนพื้นดิน) ,หลุม,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,โคลน,เลน,ดินเลน,โลหะที่กำลังหลอม. vt.,vi. ทำให้เป็นแอ่งหรือหลุม,กวน,คลุก,ผสม,เล่นโคลน,ลุยโคลน., See also: puddler n. puddly adj.
sump(ซัมพฺ) n. หลุม,บ่อ,แอ่งน้ำ,แอ่งเกรอะ,ห้องเกรอะของเครื่องยนต์,อ่างน้ำมันเครื่อง,หลุมหรือท่อรับน้ำ, Syn. pit,well
trough(ทรอฟ) n. ราง,รางน้ำ,ท่อน้ำ,แอ่งน้ำ, Syn. hollow,trench

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top