Search result for

*truly*

(150 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: truly, -truly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truly[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริง
truly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี., Syn. actually
yours trulyn. วลีท้ายจดหมายโดยทั่วไป,ฉัน,ของฉัน

English-Thai: Nontri Dictionary
truly(adv) อย่างเป็นจริง,ด้วยความจริง,อย่างแท้จริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
what hope do we have of truly capturing this reality?เราเหลือความหวังอะไรบ้างหรือ? จากความเป็นจริงเหล่านี้ Night and Fog (1956)
Are you strong enough now for a truly big fish?คุณแข็งแรงพออยู่ในขณะนี้ สำหรับ ปลาใหญ่อย่างแท้จริง? The Old Man and the Sea (1958)
And he had only to look at his hands and feel his back against the stern... ... to know this had truly happened and was not a dream.และความรู้สึกกลับมาของเขา กับสเติร์นที่จะรู้ว่า นี้จึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและ ไม่ได้เป็นความฝัน The Old Man and the Sea (1958)
They beat me, Manolin. They truly beat me.มันชนะฉัน แมโนลิน มันอย่าง แท้จริงชนะฉัน The Old Man and the Sea (1958)
The resemblance is truly striking.คล้ายคลึงคือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง Yellow Submarine (1968)
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association.ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก Blazing Saddles (1974)
I'm sorry, I'm truly sorry.ผมเสียใจ ผมเสียใจจริงๆ Jaws (1975)
Something terrible, truly horrible, has happened.มีบางอย่างที่น่ากลัว ได้เกิดขึ้น Suspiria (1977)
Truly mortified. Please excuse me.มันน่าตกใจจริงๆ. Suspiria (1977)
And if you truly believe in your system of law you must inflict on me the severest penalty possible.และถ้าศาลเชื่อระบบกฎหมายของท่าน ท่านต้องตัดสินด้วยโทษหนักที่สุด Gandhi (1982)
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
You truly are a dampiel.เจ้าเป็นลูกครึ่ง จริงๆซะด้วย Vampire Hunter D (1985)
Your mother truly belonged to lower class, but...แม่ของเจ้าอาจ จะเป็นพวกชั้นต่ำ ทว่า.. Vampire Hunter D (1985)
"And even more amazing was the day she realized she truly loved him back."และยิ่งแปลกไปกว่านั้นเมื่อเธอตระหนักว่า เธอเองก็ตกหลุมรักเขาเช่นกัน The Princess Bride (1987)
What happens to her is not truly your concern.อะไรจะเกิดขึ้นกับเธอ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนาย The Princess Bride (1987)
Truly, you have a dizzying intellect.จริงๆแล้ว นายคงกำลังสับสนอยู่ The Princess Bride (1987)
Now tell me truly.บอกหม่อมฉันมาตามตรง ตอนที่ท่านพบว่าเขาจากไป... The Princess Bride (1987)
Once Guilder is blamed, the nation will be truly outraged.ผู้คนจะกล่าวโทษกิลเดอร์ ประชาชนจะโกรธแค้น The Princess Bride (1987)
You truly love each other, and so you might have been truly happy.เจ้ารักกันอย่างลึกซึ้งจริงๆ และแม้ว่าเจ้าจะมีความสุขเพียงใด The Princess Bride (1987)
I think that to truly function in today's society a doctor has to have an understanding of the human being as a whole.ผมว่าหมอสมัยนี้... ...ต้องเข้าใจร่างกายมนุษย์ แบบรวมๆ คุณเห็นด้วยมั้ย Punchline (1988)
Truly, I honestly think that men have it very, very hard today.จริงๆ ฉันว่าผู้ชาย สมัยนี้แข็งแรงมาก Punchline (1988)
Only one truly important lesson remains, but must wait.เพียงบทเรียนหนึ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงยังคงอยู่ แต่ต้องรอ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
But now he was truly alone, with only his faithful dog Cosmo to share in his terror...เขาอยู่ลำพัง กับสุนัขคู่ใจ ที่คอยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข The Cement Garden (1993)
Auntie An Mei, longtime friends of my mother, you are like second mothers to me Truly.คุณป้าอันเมย์ เพื่อนรักที่ยาวนานของแม่ของฉัน พวกป้าก็เป็นเหมือนกับแม่คนที่สองของฉัน... The Joy Luck Club (1993)
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
You could see that Pierre did truly love the mademoiselleคุณจะได้เห็นว่าปิแอร์ไม่อย่างแท้จริงรักดมัวแซล Pulp Fiction (1994)
You could see that Pierre did truly love the mademoiselleคุณจะได้เห็นว่าปิแอร์ไม่อย่างแท้จริงรักดมัวแซล Pulp Fiction (1994)
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป Pulp Fiction (1994)
Truly, it did.แท้จริงมันก็ The Shawshank Redemption (1994)
Although there is... no metaphor truly describes making love to a woman, the closest is playing a rare musical instrument.แม้ไม่มีคำใดมาเปรียบเปรย บรรยายการร่วมรักกับผู้หญิง มันเหมือนการบรรเลงเครื่องดนตรีหายาก Don Juan DeMarco (1994)
But I see these women for how they truly are:แต่ผมเห็นความเป็นจริงของพวกเธอที่ Don Juan DeMarco (1994)
I truly believed I had found everlasting paradise... until one night...ผมเชื่อจริงๆ ว่าผมเจอสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้ว จนกระทั่งคืนหนึ่ง Don Juan DeMarco (1994)
Before I do, I want you to know that I'm really truly very sorry!แต่ก่อนอื่นผมต้องขอบอก... ...จากใจ... ...ว่า... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
A glass of wine? Can I get you one? Truly, you look very ill.ไวน์สักแก้วมั้ย ผมไปเอาให้คุณได้นะ คุณดูแย่มากจริงๆ เลย Episode #1.5 (1995)
He must not be undeserving, as we thought. He must truly be in love with her, I think.เขาต้องไม่ใช่คนไร้คุณค่าเหมือนที่เราคิดแน่ ฉันคิดว่าเขาต้องตกหลุมรักหล่อนอย่างแท้จริงแน่ Episode #1.5 (1995)
I do assure you, this news does not affect me, truly, Lizzy.ฉันทำให้เธอมั่นใจได้เลยว่า ข่าวนี้ไม่มีผลต่อฉัน จริงๆ นะลิซซี่ Episode #1.6 (1995)
He is truly the best man I have ever known.เขาเป็นคนดีที่สุดจริงๆ เลยที่หนูได้เคยรู้จักมา Episode #1.6 (1995)
Mathematics is the only truly universal language.คณิตศาสตร์เป็นภาษา สากลอย่างแท้จริงเท่านั้น Contact (1997)
Well... this morning, God is truly shining his beatific light on us.อืม... เช้านี้, พระเจ้า ส่องแสงที่สวยงามมายังพวกเรา The Education of Little Tree (1997)
No there's truly nothing remarkable about the progress of Jerome Morrow.ไม่, จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรน่าสนใจต่อการดำเนินไป เกี่ยวกับชีวิตของ Jerome Morrow หรอก Gattaca (1997)
But you can't tell me what it feels like to wake up next to a woman... and feel truly happy.มันรู้สึกยังเวลาที่ตื่นขึ้นกับผู้หญิง กับความสุขอย่างแท้จริง Good Will Hunting (1997)
Listen to me. Truly no grudges.ฟังผมก่อน ผมไม่โกรธจริง ๆ As Good as It Gets (1997)
Your ship is a wonder, Mr. Andrews. Truly. Thank you, Rose.- เรือคุณมหัศจรรย์มากคุณแอนดรูว์ส Titanic (1997)
It really and truly does.ใช่จริงๆ เหนือสิ่งอื่นใด The One with the Jellyfish (1997)
It is... a truly blessed life.มันคือ... ชีวิตที่สมบูรณ์ The Truman Show (1998)
On the violin yours truly, Bill Douglasมือไวโอลิน บิล ดักกลาส The Legend of 1900 (1998)
And in that he truly was the bestและแนวนั้น เขาคือสุดยอดจริงๆ The Legend of 1900 (1998)
The greatest mystery of life... is who we truly are.ปริศนาใหญ่ของชีวิต แท้จริงแล้วเราคือใคร The Man in the Iron Mask (1998)
If everything truly is as dismal as you say, then heed my simple remedy. "ถ้าทุกอย่างหดหู่เหมือนที่คุณเล่าจริง ผมก็ขอส่งความเห็นใจไปให้คุณ" The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trulyA healthy curiosity is truly a fine thing.
trulyAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
trulyA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
trulyAs a parent I was in a truly pitiable state.
trulyAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
trulyI admire her truly.
trulyI can take care of yours truly.
trulyI can truly say that baby is ugly.
trulyI find his every word truly offensive.
trulyIf you help, I am truly rescued.
trulyIsn't that just what you'd expect from the prince? He certainly has the character of a truly great man.
trulyIt is truly a nice day today.
trulyIt is truly difficult to know the truth, and still more difficult to speak it.
trulyIt is truly regrettable.
trulyIt is truly said that time is anger's medicine.
trulyIt is truly said that time is money.
trulyI truly loved her.
trulyI wonder if you are truly happy.
trulyNo money, no job, no friends. He was truly at loose ends.
trulyPitching camp on sand banks that go under at high tide is a truly stupid thing to do.
trulyTell me truly what you think.
trulyTell me truly what you think about it.
trulyThe aurora was truly remarkable.
trulyThe peacock has a truly gorgeous tail.
trulyThese are truly the best products.
trulyThe sea was truly calm.
trulyThe truly remarkable feature of sound production by birds is that the two side of the syrinx can act independently.
trulyThe way I truly feel.
trulyTruly, the actor played cowboy roles better than any other actor.
trulyYou are truly an antidote for my melancholy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามความเป็นจริง[ADV] actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
ขอแสดงความนับถือ[V] Yours truly, Example: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ
อย่างจริงใจ[ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
อย่างแท้จริง[ADV] actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
แท้ที่จริง[ADV] as a matter of fact, See also: in fact, really, truly, Syn. อันที่จริง, ตามที่จริง, Example: สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
มั่นแม่น[ADV] surely, See also: certainly, truly, Syn. แม่นมั่น, Example: เขาฝันถึงอนาคตอันสดใส และตั้งใจอย่างมั่นแม่นเอาไว้ว่า ถ้าเรียนจบแล้วจะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
แท้[ADV] really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
แท้จริง[CONJ] in fact, See also: really, truly, as a matter of fact, in reality, Syn. โดยความเป็นจริง, ตามที่เป็นจริง, Example: การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น
แท้จริง[ADV] truly, See also: really, actually, genuinely, Syn. แท้ๆ, จริงๆ, Example: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง
เป็นแน่แท้[ADV] really, See also: truly, certainly, actually, surely, Syn. จริง, แน่นอน, Example: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเป็นแน่แท้
แล[ADV] verily, See also: really, truly, Syn. จริง, ทีเดียว, Example: การแสวงหาทรัพย์สมบัตินี้แลที่เป็นเหตุให้ฝรั่งขาย อุดมการณ์ ให้คนในเอเชีย, Thai definition: มักใช้ในที่สุดประโยค หรือในที่สุดสร้อยโคลง
โดยจริง[ADV] truly, See also: surely, in fact, actually, practically, Syn. ที่จริง, แท้จริง, Example: โดยจริงแล้วเขาต้องทำงานหนักมาก
โดยแท้[ADV] really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
โดยแท้จริง[ADV] truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ถ่องแท้[ADV] truly, See also: clearly, Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, แน่นอน, Example: ความจริงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถ่องแท้
ช่าง[AUX] indeed, See also: really, truly, very, so, terribly, Example: รูปภาพนี้ ฝีมือวาดช่างยอดเยี่ยมจริงๆ, Thai definition: มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง, มีลักษณะนิสัยโน้มไปในทางนั้นๆ
ชีวิตจิตใจ[ADV] wholeheartedly, See also: very, truly, absolutely, Syn. เป็นอย่างมาก, Example: เด็กชายชอบท่องป่าล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ
เชียว[ADV] indeed, See also: really, truly, certainly, absolutely, quite, Syn. ทีเดียว, เทียว, Example: อาจารย์สอนภาษาคนใหม่ออกข้อสอบภาษาอังกฤษยากเชียว
แท้[ADV] really, See also: actually, truly, indeed, in fact, certainly, genuinely, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน, Thai definition: อย่างเป็นความจริง
จริง[ADV] really, See also: truly, indeed, Syn. แน่แท้, แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ, Ant. เท็จ, โกหก, หลอกลวง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง, Thai definition: เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
จริงๆ[ADV] really, See also: truly, indeed, Syn. จริง, แน่ๆ, แน่นอน, Ant. เล่นๆ, Example: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   
โดยจริง[adv.] (dōi jing) EN: truly   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
โดยแท้จริง[adv.] (dōi thaējing) EN: truly   
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly   FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[adv.] (jing ) EN: really ; truly ; indeed   FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
ขอแสดงความนับถือ[xp] (khø sadaēng khwām naptheū) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ตามความเป็นจริง[adv.] (tām khwām pen jing) EN: actually ; indeed ; really ; truly   FR: réellement
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality   FR: vraiment ; réellement
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingjai) EN: sincerely ; truly ; cordially   FR: sincèrement

CMU English Pronouncing Dictionary
TRULY    T R UW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truly    (a) (t r uu1 l ii)
untruly    (a) (uh1 n t r uu1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wirklich; wahrlich {adv}truly [Add to Longdo]
HochachtungsvollYours truly [Add to Longdo]
Ich war richtig dankbar.I was truly grateful. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マジ切れ[マジぎれ;マジギレ, maji gire ; majigire] (n,vs) (sl) (See キレる) being truly angry [Add to Longdo]
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure [Add to Longdo]
宜;諾[むべ;うべ, mube ; ube] (adv) truly; indeed [Add to Longdo]
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) [Add to Longdo]
大横綱[だいよこづな, daiyokoduna] (n) sumo grand champion considered to be truly great, usually with over 10 makuuchi tournament wins [Add to Longdo]
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion [Add to Longdo]
店主敬白[てんしゅけいはく, tenshukeihaku] (exp) Store owner, at your service; Yours truly, the Store Owner [Add to Longdo]
本当に[ほんとうに(P);ほんとに(ik), hontouni (P); hontoni (ik)] (adv) really; truly; (P) [Add to Longdo]
洵美[じゅんび, junbi] (adj-na) (obsc) exquisite; truly beautiful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, ] really and truly, #2 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] really; truly; indeed; real; true; genuine, #102 [Add to Longdo]
真是[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, ] (idiom) "it is truly...", #758 [Add to Longdo]
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, / ] truly; indeed; severely; harshly, #9,997 [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] truly; whirlpool, #70,190 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] truly, #550,053 [Add to Longdo]
真个[zhēn gè, ㄓㄣ ㄍㄜˋ, / ] really; truly; indeed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truly \Tru"ly\, adv. [From {True}.]
   1. In a true manner; according to truth; in agreement with
    fact; as, to state things truly; the facts are truly
    represented.
    [1913 Webster]
 
       I can not truly say how I came here. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Exactly; justly; precisely; accurately; as, to estimate
    truly the weight of evidence.
    [1913 Webster]
 
   3. Sincerely; honestly; really; faithfully; as, to be truly
    attached to a lover; the citizens are truly loyal to their
    prince or their country. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformably to law; legally; legitimately.
    [1913 Webster]
 
       His innocent babe [is] truly begotten. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. In fact; in deed; in reality; in truth.
    [1913 Webster]
 
       Beauty is excelled by manly grace
       And wisdom, which alone is truly fair. --Milton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top