ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยแท้จริง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยแท้จริง-, *โดยแท้จริง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยแท้จริง(adv) truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, then. I guess you're really up shit creek.ก็ เวลานั้น ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Then I said, "I guess you're really up shit creek."ดังนั้นผมพูด ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Really, Ray. It's used. There's no action left in this keyboard.โดยแท้จริง เรย มันเป็นของมือสอง ไม่มีความสัมผัสอยู่ในแป้นพิมพ์นี้ The Blues Brothers (1980)
Will you please put this in the window, 'cause it's real important.ช่วยวางของสิ่งนี้ไว้ที่หน้าต่าง มันสำคัญโดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Never had any adventures or did anything unexpected.โดยแท้จริง ไม่เคยเผชิญอะไรร้ายๆ หรือทำอะไรสุ่มเสี่ยง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It was our very own cultural revolution. It was our very own cultural revolution.มันคือการปฏิวัติวัฒนธรรม ของกลุ่มเราโดยแท้จริง The Dreamers (2003)
The Moon Princess truly believe in the goodness of all...เจ้าหญิงจันทราเชื่อโดยแท้จริงในคุณงามความดีทั้งหลาย The Secret of Moonacre (2008)
But outside, I've got reports of the blue stuff making a scene here in Texas, Arizona, Colorado and Nevada.กระจายที่นี่ในเท็กซัส อาริโซน่า โคโลราโดและเนวาดา โดยแท้จริงแล้ว ทุกที่ แต่ยกเว้นที่นี่ ABQ (2009)
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ABQ (2009)
I could take one look at Walt's and tell you immediately how he's doing.ฉันทนมองดูวอลท์ไม่ได้ และบอกเธออย่างกะทันหันว่าเขาต้องรักษายังไง โดยแท้จริง 4 Days Out (2009)
Hi. - I haven't seen you around.เขาสำเร็จการศึกษาโดยแท้จริงแล้ว ขอแสดงความยินดีแก่ \"ดอน\" The Goodbye Gossip Girl (2009)
Be a completely new person.เป็นคนใหม่โดยแท้จริง Evil Is Going On (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแท้จริง[dōi thaējing] (adv) EN: truly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basically(adv) โดยพื้นฐาน, See also: โดยแท้จริง, โดยทั่วๆ ไป, Syn. generally
in fact(adv) โดยแท้จริงแล้ว, See also: จริงๆ แล้ว, Syn. factually
indeed(adv) อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact
really(adv) โดยแท้จริง, See also: โดยแท้, โดยความเป็นจริง, Syn. actually, certainly, truly
truly(adv) อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริง
virtual(adj) โดยแท้จริง, See also: โดยทั้งหมด, Syn. essential, implicit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว, โดยสมบูรณ์, ทั้งหมด, จริง ๆ , โดยแท้จริง, มากมาย, Syn. entirely
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้, โดยแท้จริง, โดยความเป็นจริง, จริง ๆ , โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly, genuinely, verily, quite
virtual(เวอ'ชวล) adj. แก่นแท้, โดยแท้จริง, เกือบทั้งหมด.

English-Thai: Nontri Dictionary
indeed(adv) แน่นอนแล้ว, จริงๆ, โดยแท้จริงแล้ว
really(adv) โดยแท้จริง, ตามความจริง, โดยจริงใจ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top