ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แท้ๆ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แท้ๆ-, *แท้ๆ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You came to Mt Zhong Nan to create trouble.เจ้ามาเขาจงน้ำเพื่อก่อปัญหาแท้ๆReturn of the Condor Heroes (1983)
But this is ridiculous.มันน่าตลกแท้ๆ Clue (1985)
Just my luck.ซวยแท้ๆ Return to Oz (1985)
You are just a dampiel anyway.เป็นแค่ลูกครึ่งแท้ๆ ข้าไม่รู้ว่าทำไม เจ้าต้องทำร้ายเรา.. Vampire Hunter D (1985)
Because you had love in your hands and you gave it up!ท่านมีความรักอยู่ในมือแท้ๆ แต่กลับยอมแพ้! The Princess Bride (1987)
Some mad fucking minute, huh, cherry?ไอ้นี่มันบ้าแท้ๆ Casualties of War (1989)
The cherry'll get wasted because he don't know nothing.ดูไอ้อ่อนโลกนี่สิ เกิดมาเสียชาติเกิดแท้ๆ Casualties of War (1989)
That boy was bagged the minute they sent him here.ถูกส่งมาหาที่ตายแท้ๆ เลย Casualties of War (1989)
Allah forbid you should have any daughters!พระเจ้าขัดขวางแท้ๆ แกควรมีลูกซะบ้าง! Aladdin (1992)
She's his own sister.นี่มันน้องสาวเขาแท้ๆเชียว Wuthering Heights (1992)
Because, you great buffoon, we want to live forever, not just until tomorrow.ก็เพราะว่า, แกมันตัวตลกแท้ๆ, พวกเราจะต้องมีชีวิตตลอดกาล. ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้. Hocus Pocus (1993)
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)

English-Thai: Nontri Dictionary
downright(adv) อย่างจริงจัง,อย่างแท้ๆ,ทีเดียว,อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่
mere(adj) เท่านั้น,แท้ๆ,เป็นเพียง,เฉยๆ,บริสุทธิ์,อุดมสมบูรณ์
morally(adv) ในทางศีลธรรม,ทางจรรยา,ในทางใจ,แท้ๆ
quite(adv) แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น
such(adj) เช่นกัน,เช่นนั้น,เช่นนี้,ดังนั้น,จริงๆ,แท้ๆ
what(adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top