ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยความเป็นจริง

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยความเป็นจริง-, *โดยความเป็นจริง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, the fact is that I, I was so impressed, years ago, with mr.โดยความเป็นจริงที่ว่าหลายปีก่อนผมประทับใจ New York Sucks (2009)
Would actually dial another galaxy In hundred of thousands of light yearsโดยความเป็นจริง ไว้ต่อไปยังกาแล็คซี่อื่นๆ... ...ในหนึ่งแสน ของปีแสง Air: Part 1 (2009)
Because i respond really well to that.เพราะว่า นั่นโดยความเป็นจริงแล้วฉัน ตอบรับ Darkness (2009)
Officially, it's an airborne mobile command station.โดยความเป็นจริงเเล้ว นี่คือฐานปฏิบัติงานทางอากาศที่เคลื่อนที่ได้ 0-8-4 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยความเป็นจริง[X] (dōi khwām pen jing) EN: indeed ; in fact   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verily[ADV] โดยความเป็นจริง (คำโบราณ), See also: อย่างแท้จริง, อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. truthfully, truly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly,genuinely,verily,quite
verily(เว'ริลี) adv. โดยความเป็นจริง,แท้จริง,จริง ๆ ,อย่างแท้จริง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. really

German-Thai: Longdo Dictionary
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top