ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นแน่แท้

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นแน่แท้-, *เป็นแน่แท้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นแน่แท้[ADV] really, See also: truly, certainly, actually, surely, Syn. จริง, แน่นอน, Example: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเป็นแน่แท้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No doubt we'll all find her very changed.ฉันว่าหล่อน คงเปลี่ยนไปเป็นแน่แท้ Wuthering Heights (1992)
Another encounter between you and Mr. Edgar would probably kill her.การเผชิญหน้าอีกครั้งระหว่าง คุณและคุณเอ็ดการ์ คงจะฆ่าหล่อนเป็นแน่แท้ Wuthering Heights (1992)
God bless you. Ooh, you got the anointing' on you.ขอพระเจ้าคุ้มครอง เบื้องบนเลือกคุณมาเป็นแน่แท้ Bringing Down the House (2003)
All right, now. What, you want to let Beechwood tittie-fuck us? I didn't think so.เอาหละ มึงอยากให้พวกสวะบีซวู้ดนำเราหรือไง กูไม่เห็นพ้องด้วยเป็นแน่แท้ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Otherwise, I would have been totally dead.ไม่อย่างงั้น ผมคงได้ตายเป็นแน่แท้ Cloverfield (2008)
And then when the van hits the barrier of the bridge, that should be unmistakable.และจากนั้นเมื่อรถตู้ฮิตอุปสรรคของสะพานที่ควรจะเป็นแน่แท้ Inception (2010)
- One shudders at the thought. - Ooh.- เขาคงสั่นกลัวกับความคิดนั่นเป็นแน่แท้ The Wolf and the Lion (2011)
Jaime would have killed him.เจมี่คงสังหารเขาเป็นแน่แท้ You Win or You Die (2011)
If the King in the North hears I had the Kingslayer and let him go, he'll be taking it right off.เพราะถ้ากษัตริย์แห่งแดนเหนือ ได้ข่าวว่าข้าได้ตัวผู้สังหารกษัตริย์ แต่ปล่อยเขาไปล่ะก็ เขาต้องตัดหัวข้าออกเป็นแน่แท้ Dark Wings, Dark Words (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top