ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

再拝

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -再拝-, *再拝*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 再拝 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *再拝*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours [Add to Longdo]
頓首再拝[とんしゅさいはい, tonshusaihai] (n) (hon) (formula at the end of a letter) Respectfully yours [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
  • (さい) (pref) re-; again; repeated; deutero-; deuto-; deuter-; (P) [EDICT]
  • (zài, ㄗㄞˋ) again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [CE-DICT-Simplified]
  • (zài, ㄗㄞˋ) again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [CE-DICT-Traditional]
  • (はい) (n) (1) bowing one's head (in respect or worship); worship; (n-suf) (2) (hon) (after one's own name at the end of a letter) respectfully yours [EDICT]
  • (bài, ㄅㄞˋ) Japanese variant of 拜 [CE-DICT-Simplified]
  • (bài, ㄅㄞˋ) Japanese variant of 拜 [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top