ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จริงๆ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จริงๆ-, *จริงๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จริงๆ[ADV] really, See also: truly, indeed, Syn. จริง, แน่ๆ, แน่นอน, Ant. เล่นๆ, Example: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am!จริงๆนะ! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I'm so sorry.ผมขอโทษจริงๆ Minimal Loss (2008)
is really made of.จะทำจริงๆ What Are We Really Made Of? (2010)
Really.จริงๆ Take It! (2010)
I am.จริงๆ The Hunger Games (2012)
Really?จริงๆThe Big Short (2015)
Really.จริงๆนะ The Longest Ride (2015)
Shining upwards.มันสว่างจริงๆ The Great Dictator (1940)
-Really?จริงๆSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm afraid so.ฉันกลัวจริงๆ The Great Dictator (1940)
I appreciate that.เชื่อคุณจริงๆ The Great Dictator (1940)
I enjoyed that.สะใจจริงๆ The Great Dictator (1940)

English-Thai: Longdo Dictionary
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as a matter of fact[IDM] อันที่จริง, See also: จริงๆแล้ว, ตามความจริง, Syn. actually
in fact[ADV] โดยแท้จริงแล้ว, See also: จริงๆ แล้ว, Syn. factually
for real[SL] เป็นจริง, See also: จริงๆ, แท้จริง
so bad one can taste it[SL] จริงๆ, See also: อย่างมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
forsooth(adv) ตามความจริง,เป็นจริง,แท้จริง,จริงๆ
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว
such(adj) เช่นกัน,เช่นนั้น,เช่นนี้,ดังนั้น,จริงๆ,แท้ๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legit (adv ) จริงๆ
Obviouslyจริงๆแล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv phrase) จริงๆ เหรอ?

German-Thai: Longdo Dictionary
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
sogarจริงๆ แล้ว
tatsächlichที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, จริงๆ
wirklichจริงๆ, อย่างแท้จริง
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,
direktจริงๆ (ใช้เน้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง) เช่น Der Film hat mir direkt Spaß gemacht. , See also: S. wirklich,

French-Thai: Longdo Dictionary
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: Related: vrai

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top