ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

so

S OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -so-, *so*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH)
sorryสุมาเต๊อะ, See also: 2

Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[sot4] (n) เชือก, ด้าย

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soffit(n) noun: the underside of a part of a building (such as an arch or overhang or beam etc.)

English-Thai: Longdo Dictionary
so coolเจ๋ง
so-so(adj, adv) ธรรมดา, งั้นๆ, เรื่อยๆ, Syn. soso
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, See also: bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial, Syn. pretentious
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, See also: USM, SWF
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
also(adv) ด้วย, เช่นเดียวกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
so(adv) ดังนั้น, See also: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น, Syn. hence, then, therefore
so(adv) มาก, See also: เต็มที่, Syn. very, extremely
so(adv) เช่นนั้น, See also: อย่างนั้น
so(adv) ด้วย, See also: เช่นกัน
so(conj) เพื่อว่า, See also: เพื่อที่จะ, Syn. provided that, therefore
sob(vi) สะอื้นสะอื้น, See also: ส่งเสียงร้องไห้, คร่ำครวญ, Syn. cry, weep, lament
sob(n) เสียงสะอื้น, See also: การสะอึกสะอื้น, การร้องไห้คร่ำครวญ, Syn. weeping
sod(n) หญ้าบริเวณผิวดิน
sog(vi) เปียกชุ่ม, Syn. wet, sprinkle, saturate, soak, Ant. dry
sog(vt) ทำให้เปียกชุ่ม, Syn. wet, sprinkle, saturate, soak, Ant. dry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
so(โซ) adv. ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นนี้, ฉันนั้น, อย่างนั้น, อย่างยิ่ง, จริง ๆ , มากยิ่ง, โดยแน่แท้, เหตุฉะนั้น, เหตุฉะนี้, แล้วทำไม. conj. ดังนั้น, ถ้า, ถ้าเช่นนั้น, โดยมีเงื่อนไขว่า, เพียงแต่, ขอให้ pron. ดังนั้น, เช่นนั้น, จนกระทั่ง, จนถึงกับ, ในราว, ราว ๆ นั้น, ประมาณ interj. คำอุทาน, เมินเฉย
so long phr.สวัสดี, ลาก่อน, Syn. good-by
so-and-so(โซ'อันโซ) n. บุคคลที่ไม่รู้ชื่อ, วายร้าย pl. so-and sos
so-called(โซ'คอลคฺ) adj. ดังกล่าว, ที่เรียกกัน, ที่ขนานนามกัน, ที่เรียกกันผิด ๆ
soak(โซค) vi., n. (การ) จุ่ม, ทำให้โชก, ทำให้ชุ่ม, หมัก, แช่. vt. จุ่ม, ทำให้โชก, ทำให้ชุ่ม, หมัก, แช่, ทำให้เมา, จำนำ, ลงโทษอย่างหนัก, เก็บภาษีมากเกินไป, เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep, steep
soap(โซพ) n. สบู่, โครงการที่ถูกปฏิเสธ. vt. ถูด้วยสบู่, ใส่สบู่ลงบน, ประจบสอพลอ.
soap bubblen. ฟองสบู่, สิ่งที่ไม่ปฎิเสธ, สิ่งที่ไม่ถาวร
soapy(โซ'พี) adj. ทาด้วยสบู่, แช่สบู่, เกี่ยวกับสบู่, เหมือนสบู่, ประจบสอพลอ, ลื่น, ลื่นไหล., See also: soapily adv. soapiness n., Syn. sudsy
soar(ซอร์) vi., n. (การ) บินถลา, บินเฉี่ยว, ทะยาน, ลอยสูง, ร่อนสูง, บินสูง, มีความหวังสูง, ทะเยอทะยาน, See also: soarer n. soaringly adv., Syn. rise, fly, ascend
sob(ชอบ) vi., vt., n. (การ) ร้องไห้สะอึกสะอื้น, ร่ำไห้, สะอื้น, ทำเสียงสะอื้น, เสียงสะอึกสะอื้น, เสียงร่ำไห้, Syn. cry, weep, keen, wail

English-Thai: Nontri Dictionary
so(adv) มาก, ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นเดียวกัน, อย่างนั้น, เพราะฉะนั้น
SO-so-called(adj) ที่สมมุติกันว่า, ดังที่เรียกกัน, ที่ขนานนามกัน
soak(vt) ดูด, แช่, ซึม, ทำให้โชก, ทำให้ชุ่ม, ทำให้เปียก
soap(n) สบู่
soap(vt) ฟอกสบู่, ถูสบู่
SOAP soap opera(n) ละครโทรทัศน์, ละครวิทยุ
soapsuds(n) ฟองสบู่
soapy(adj) เป็นฟอง, เหมือนสบู่, ลื่น, ขี้ประจบ
soar(vi) โผผิน, ถีบตัวขึ้น, ทะยาน, ลอย
sob(vi) สะอื้น, ร้องไห้, ร่ำไห้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soapbox oratorนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
soapstoneหินสบู่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soboliferous; caespitose; cespitose; tuftedเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
socialสังคม, ทางสังคม, เชิงสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social attitudeท่าทีทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social breakdown syndromeกลุ่มอาการเสียสังคมเหตุถูกกักกันนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Social Charterกฎบัตรทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social cohesionความเชื่อมแน่นทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
So (Southeast Asian people)ชาวโซ่ [TU Subject Heading]
Soapสบู่ [TU Subject Heading]
soapสบู่, เป็นเกลือของโซเดียมหรือโพแทสเซียมของกรดไขมัน  เช่น กรดสเตียริก กรดปาล์มมิติกหรือกรดไอเลอิก ซึ่งเตรียมจากปฏิกิริยาระหว่างเบสกับไขมันและอาจเติมสารปรุงแต่งให้มีสีและกลิ่นที่ต้องการ ใช้ชำระล้างหรือการซักฟอก เสื้อผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Soap bubblesฟองสบู่ [TU Subject Heading]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Soap operasละครชุดแนวโรแมนติก [TU Subject Heading]
Soap sculptureประติมากรรมสบู่ [TU Subject Heading]
Soccerฟุตบอล [TU Subject Heading]
Soccer fansแฟนฟุตบอล [TU Subject Heading]
Soccer fieldsสนามฟุตบอล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
so far so goodจนถึงตอนนี้ ทุกอย่างก็ดี ไม่มีปัญหา, เท่าที่ผ่านมาก็ดี, ไม่มีปัญหาอะไร, ทุกอย่างยังคงราบรื่นดี
so that(1) เพื่อที่ว่า... เช่น I go to school so that I may learn something. (2) จึงทำให้… เช่น The birds return every year around March, so that April is a good time to see them.
so whatUsed to express contempt or lack of interest.
so-called(adj) (แสลง)พวกที่ดูเหมือนจะเป็น เช่น Have you ever seen a so-called expert on TV? คุณเคยเห็นพวกที่ดูเหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญตอนดูโทรทัศน์ไหม
soarพุ่งพรวดขึ้น
sober(adj) สร่างเมา
social commerce(n) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
social distancing(n) การแยกตัวออกห่างจากสังคม ไม่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ผู้อื่น โดยอาจมีสาเหตุ เช่น เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคระบาด
social eventงานแสดงสินค้า
social security officeกองทุนประกันสังคม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So do you.ฉันรู้ Rock Star (2001)
So what?จะทำไม ? The Fourth Man in the Fire (2008)
I'm so sorry.ผมขอโทษจริงๆ Minimal Loss (2008)
So don't.งั้นก็ไม่ต้อง Just Let Go (2011)
- So ...คือว่า Something Borrowed (2011)
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Not so loud.ไม่ดังมาก. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm so glad!ฉันดีใจ ที่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So sрlash all you like 'Tain't any triсkดังนั้นสาดทุกสิ่งที่คุณชอบ 'มัน ไม่ได้เป็นเคล็ดลับใด ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soA baby deer can stand as soon as it is born.
soA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
soA bird is known by its song and a man by his way of talking.
soA bird soared above.
soAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
soA boy made off with some money.
soA boy ran off with some money.
soA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
soAbstract art is something to feel.
soA budget deficit must be financed somehow.
soA businessman is working out some figures with a calculator.
soA camel is, so to speak, a ship on the desert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างมันเถอะ(int) Let it be!, See also: So be it!, Example: ช่างมันเถอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์บ้านเราชอบเสนอข่าวแบบไหน
ตราบใด(conj) as long as, See also: so long as, Syn. จนถึง, เมื่อ, Example: ตราบใดที่คุณพ่อเธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะเป็นโสดอยู่ตราบนั้น
ต้มจืด(n) soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai Definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
นานโข(adv) quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
น่าสลดใจ(adj) sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
น้ำหน้า(n) someone like you, Syn. หน้า, Example: ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน, Thai Definition: ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
บางประการ(n) some aspects, See also: some measures, Ant. ทุกประการ, Example: องค์กรแรงงานได้รับสิทธิสามารถดำเนินมาตรการบางประการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกรรมกรได้
บางประเด็น(n) some issues, See also: some main points/ideas, Ant. ทุกประเด็น, Example: ผู้เข้าร่วมการประชุมจากฝ่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบางประเด็น
บางราย(n) some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร
พุ่งพรวด(v) soar (e.g. prices), See also: rise abruptly, increase rapidly, Example: พรรคกรีนมีคะแนนสูงพุ่งพรวดจากร้อยละ 5.6 ในปี 1986 เป็น 8.3 ในปี 1987, Thai Definition: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอร์พอร์ตลิงก์[aēphøt ling] (n, exp) EN: airport link  FR: liaison aéroport [ f ]
แอด = แอ๊ด[aēt] (n) EN: creaking sound ; creak
อาหารค่ำ[āhān kham] (n) EN: dinner  FR: dîner [ m ] ; souper (Belg.) [ m ]
อาหารมื้อเย็น[āhān meū yen] (n) EN: dinner ; supper  FR: dîner [ m ] ; souper [ m ] (Belg.)
อาหารเย็น[āhān yen] (n) EN: dinner  FR: dîner [ m ] ; souper [ m ] (Belg.)
ไอ[ai] (v) EN: cough ; have a cough  FR: tousser ; toussoter
ไอเอสโอ[Ai.Ēs.Ō.] (x) EN: ISO  FR: ISO
ไอพิษ[ai phit] (n, exp) EN: poison gas  FR: gaz toxique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SO S OW1
SOD S AA1 D
SOL S AA1 L
SOO S UW1
SOB S AA1 B
SOP S AA1 P
SOK S AA1 K
SOL S OW1 L
SOM S AA1 M
SON S AH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
so (n) sou (s ou)
SOS (n) ˌɛsouˈɛs (e2 s ou e1 s)
Soc (n) sˈɒk (s o1 k)
Sol (n) sˈɒl (s o1 l)
sob (v) sˈɒb (s o1 b)
sod (v) sˈɒd (s o1 d)
soh (n) sˈou (s ou1)
son (n) sˈʌn (s uh1 n)
sop (v) sˈɒp (s o1 p)
sot (n) sˈɒt (s o1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] soft; warm #7 [Add to Longdo]
一些[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, ] some; a few; a little #144 [Add to Longdo]
社会[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] society #156 [Add to Longdo]
这么[zhè me, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙, / ] so much; this much; how much?; this way; like this #243 [Add to Longdo]
有些[yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; somewhat #401 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, / ] sound; voice; tone; noise; classifier for sounds #429 [Add to Longdo]
[sòng, ㄙㄨㄥˋ, ] to deliver; to carry; to give (as a present); to present (with); to see off; to send #465 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat #469 [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, / ] son #514 [Add to Longdo]
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom) #564 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[そで, sode] แขนเสื้อ
ソファー[そふぁー, sofa-] (n) โซฟา
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] (n) ซอฟท์แวร์
測定[そくてい, sokutei] การวัด กระบวนการวัด
備える[そなえる, sonaeru] (vt) ตกแต่ง, ติดตั้ง
供える[そなえる, sonaeru] (vt) ถวายของเซ่นไหว้
それで[それで, sorede] เพราะอย่างนั้น, ด้วยสาเหตุนั้น
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หลังจากนั้น
それに[それに, soreni] (n) ยิ่งไปกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น
そろそろ[そろそろ, sorosoro] (adv) ค่อยๆ, อย่างช้าๆ, ค่อยเป็นค่อยไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[そ, so] (adj) ที่ดีเลิศ
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
相関[そうかん, soukan] (n, vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
総額[そうがく, sougaku] (n) ผลรวม, ยอดรวม, See also: R. 総計、合計
創業費[そうぎょうひ, sougyouhi] ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
送迎[そうげい, sougei] การรับส่ง
操作[そうさ, sousa] (n) การควบคุม
葬式[そうしき, soushiki] (n) งานศพ
送受信[そうじゅしん, soujushin] (name) รับส่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] TH: นุ่มนวล นิ่ม  EN: soft
ソフト[そふと, sofuto] TH: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์  EN: software
剃る[そる, soru] TH: โกน  EN: to shave
反らす[そらす, sorasu] TH: แอ่น
育てる[そだてる, sodateru] TH: เลี้ยงดู  EN: to be brought up
沿う[そう, sou] TH: (แล่น)ไปตาม  EN: to run along
沿う[そう, sou] TH: ทำตาม  EN: to follow
送信[そうしん, soushin] TH: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ  EN: transmission (vs)
村長[そんちょう, sonchou] TH: ผู้ใหญ่บ้าน  EN: village headman
添える[そえる, soeru] TH: เสริม  EN: to add

German-Thai: Longdo Dictionary
soเช่นนั้น
Sofa(n) |das, pl. Sofas| โซฟา
sofortทันที
sogarจริงๆ แล้ว
sogarถึงแม้จะ
sogenanntอย่างที่เรียกกันว่า
Sohn(n) |der, pl. Söhne| ลูกชาย
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
solcheอย่างเช่นนั้น
solchenSee also: solche

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sonnenblende { f } [ auto ] | Sonnenblenden { pl }(n) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
sorgfältig { adv }(adv) อย่างระมัดระวัง
Souvernirladen(n) ร้านขายของฝาก, ร้ายขายของที่ระลึก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sofortige Bezahlung { f } | gegen sofortige Bezahlungspot cash | for spot cash [Add to Longdo]
Sonderdividende { f }; Dividendenzuschlag { m }extra dividend; surplus dividend [Add to Longdo]
sorgfältige Durchsicht { f }; sorgfältiges Studium (von Dokumenten) | Durchsichten { pl }perusal (of documents) | perusals [Add to Longdo]
soziale Missständesocial evils [Add to Longdo]
Soße { f }; Sauce { f } | Soßen { pl }; Saucen { pl } | braune Soße { f }sauce | sauces | brown sauce [Add to Longdo]
Soße { f }; Würze { f }relish [Add to Longdo]
Soßenbinder { m } [ cook. ]sauce thickener [Add to Longdo]
Sondersitzung { f }special session [Add to Longdo]
Solidität { f }sobriety [Add to Longdo]
Solidität { f }solidness; solidity [Add to Longdo]
Sollstärke { f }authorized strength [Add to Longdo]
Socke { f }; Socken { m } | Socken { pl } | Söckchen { n } | sich auf die Socken machen [ ugs. ]sock | socks | ankle sock | to get weaving; to cut along [Add to Longdo]
Sockel { m } | Sockel { pl }pedestal | pedestals [Add to Longdo]
Sockel { m }socket [Add to Longdo]
Sockel { m }; Basis { f }base [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, Syn. S.A.
soeur(n) |f| พี่สาว, น้องสาว
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, Ant. matin
soixante(numéro) หกสิบ, 60
soixante-dix(numéro) เจ็ดสิบ, 70
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:
soupe(n) |f| ซุป น้ำซุป เช่น Cette soupe est très facile à faire et les croûtons sont délicieux, à refaire c’est sûr !
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[shi] (prt, conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) #11 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf, ctr) (3) (also んち or ち) counter for days #13 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n, suf) someone of that nature; someone doing that work #16 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) #16 [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) #18 [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
万一[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]
主権[しゅけん, shuken] Souveraenitaet, Oberhoheit [Add to Longdo]
争奪[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争奪戦[そうだつせん, soudatsusen] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争点[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
争議[そうぎ, sougi] Streit, Zwist [Add to Longdo]
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, adv. [OE. so, sa, swa, AS. sw[=a]; akin to OFries,
   s[=a], s?, D. zoo, OS. & OHG. s?, G. so, Icel. sv[=a], sv?,
   svo, so, Sw. s?, Dan. saa, Goth. swa so, sw? as; cf. L. suus
   one's own, Skr. sva one's own, one's self. [root]192. Cf. As,
   {Custom}, {Ethic}, {Idiom}, {Such}.]
   1. In that manner or degree; as, indicated (in any way), or
    as implied, or as supposed to be known.
    [1913 Webster]
 
       Why is his chariot so long in coming? --Judges v.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   2. In like manner or degree; in the same way; thus; for like
    reason; whith equal reason; -- used correlatively,
    following as, to denote comparison or resemblance;
    sometimes, also, following inasmuch as.
    [1913 Webster]
 
       As a war should be undertaken upon a just motive, so
       a prince ought to consider the condition he is in.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. In such manner; to such degree; -- used correlatively with
    as or that following; as, he was so fortunate as to
    escape.
    [1913 Webster]
 
       I viewed in may mind, so far as I was able, the
       beginning and progress of a rising world. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
       He is very much in Sir Roger's esteem, so that he
       lives in the family rather as a relation than
       dependent.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Very; in a high degree; that is, in such a degree as can
    not well be expressed; as, he is so good; he planned so
    wisely.
    [1913 Webster]
 
   5. In the same manner; as has been stated or suggested; in
    this or that condition or state; under these
    circumstances; in this way; -- with reflex reference to
    something just asserted or implied; used also with the
    verb to be, as a predicate.
    [1913 Webster]
 
       Use him [your tutor] with great respect yourself,
       and cause all your family to do so too. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       It concerns every man, with the greatest
       seriousness, to inquire into those matters, whether
       they be so or not.          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       He is Sir Robert's son, and so art thou. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The case being such; therefore; on this account; for this
    reason; on these terms; -- used both as an adverb and a
    conjuction.
    [1913 Webster]
 
       God makes him in his own image an intellectual
       creature, and so capable of dominion. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Here, then, exchange we mutually forgiveness;
       So may the guilt of all my broken vows,
       My perjuries to thee, be all forgotten. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   7. It is well; let it be as it is, or let it come to pass; --
    used to express assent.
    [1913 Webster]
 
       And when 't is writ, for my sake read it over,
       And if it please you, so; if not, why, so. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is Percy; if your father will do me any honor,
       so; if not, let him kill the next Percy himself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Well; the fact being as stated; -- used as an expletive;
    as, so the work is done, is it?
    [1913 Webster]
 
   9. Is it thus? do you mean what you say? -- with an upward
    tone; as, do you say he refuses? So? [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. About the number, time, or quantity specified;
     thereabouts; more or less; as, I will spend a week or so
     in the country; I have read only a page or so.
     [1913 Webster]
 
        A week or so will probably reconcile us. --Gay.
     [1913 Webster]
 
   Note: See the Note under {Ill}, adv.
      [1913 Webster]
 
   {So} . . . {as}. So is now commonly used as a demonstrative
    correlative of as when it is the puprpose to emphasize the
    equality or comparison suggested, esp. in negative
    assertions, and questions implying a negative answer. By
    Shakespeare and others so . . . as was much used where as
    . . . as is now common. See the Note under {As}, 1.
    [1913 Webster]
 
       So do, as thou hast said.       --Gen. xviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       As a flower of the field, so he flourisheth. --Ps.
                          ciii. 15.
    [1913 Webster]
 
       Had woman been so strong as men.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No country suffered so much as England. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {So far}, to that point or extent; in that particular. "The
    song was moral, and so far was right." --Cowper.
 
   {So far forth}, as far; to such a degree. --Shak. --Bacon.
 
   {So forth}, further in the same or similar manner; more of
    the same or a similar kind. See {And so forth}, under
    {And}.
 
   {So, so}, well, well. "So, so, it works; now, mistress, sit
    you fast." --Dryden. Also, moderately or tolerably well;
    passably; as, he succeeded but so so. "His leg is but so
    so." --Shak.
 
   {So that}, to the end that; in order that; with the effect or
    result that.
 
   {So then}, thus then it is; therefore; the consequence is.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, conj.
   Provided that; on condition that; in case that; if.
   [1913 Webster]
 
      Though all the winds of doctrine were let loose play
      upon the earth, so truth be in the field, we do
      injuriously, by licensing and prohibiting, to misdoubt
      her strength.              --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, interj.
   Be as you are; stand still; stop; that will do; right as you
   are; -- a word used esp. to cows; also used by sailors.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thionyl \Thi"on*yl\, n. [Thionic + -yl.] (Chem.)
   The hypothetical radical {SO}, regarded as an essential
   constituent of certain sulphurous compounds; as, thionyl
   chloride.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 so
   adv 1: to a very great extent or degree; "the idea is so
       obvious"; "never been so happy"; "I love you so"; "my
       head aches so!"
   2: in a manner that facilitates; "he observed the snakes so he
     could describe their behavior"; "he stooped down so he could
     pick up his hat"
   3: in such a condition or manner, especially as expressed or
     implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so
     live your life that old age will bring no regrets"
   4: to a certain unspecified extent or degree; "I can only go so
     far with this student"; "can do only so much in a day"
   5: in the same way; also; "I was offended and so was he";
     "worked hard and so did she"
   6: in the way indicated; "hold the brush so"; "set up the pieces
     thus"; (`thusly' is a nonstandard variant) [syn: {thus},
     {thusly}, {so}]
   7: (usually followed by `that') to an extent or degree as
     expressed; "he was so tired he could hardly stand"; "so dirty
     that it smells"
   8: subsequently or soon afterward (often used as sentence
     connectors); "then he left"; "go left first, then right";
     "first came lightning, then thunder"; "we watched the late
     movie and then went to bed"; "and so home and to bed" [syn:
     {then}, {so}, {and so}, {and then}]
   9: (used to introduce a logical conclusion) from that fact or
     reason or as a result; "therefore X must be true"; "the eggs
     were fresh and hence satisfactory"; "we were young and thence
     optimistic"; "it is late and thus we must go"; "the witness
     is biased and so cannot be trusted" [syn: {therefore},
     {hence}, {thence}, {thus}, {so}]
   10: in truth (often tends to intensify); "they said the car
     would break down and indeed it did"; "it is very cold
     indeed"; "was indeed grateful"; "indeed, the rain may still
     come"; "he did so do it!" [syn: {indeed}, {so}]
   n 1: the syllable naming the fifth (dominant) note of any
      musical scale in solmization [syn: {sol}, {soh}, {so}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 SO
  /S?O/, n.
 
   1. (also S.O.) Abbrev. for Significant Other, almost invariably written
   abbreviated and pronounced /S?O/ by hackers. Used to refer to one's primary
   relationship, esp. a live-in to whom one is not married. See {MOTAS},
   {MOTOS}, {MOTSS}.
 
   2. [techspeak] The Shift Out control character in ASCII (Control-N,
   0001110).
 

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 so
  sow

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 so /zoː/
  as; so; that way; thus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top