ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

practically

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practically-, *practically*, practical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practically(adv) เกือบ, Syn. almost, approximately, roughly
practically(adv) อย่างใช้ได้จริง, Syn. actually, realistically, Ant. impractically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practically(แพรค'ทิเคิลลี) adv. ได้ผล, อย่างทำได้, ในทางปฏิบัติ, Syn. virtually

English-Thai: Nontri Dictionary
practically(adv) อย่างจริงจัง, แท้จริง, ปฏิบัติจริง, ได้ผล

WordNet (3.0)
practically(adv) almost; nearly
practically(adv) in a practical manner
much(adv) (degree adverb used before a noun phrase) for all practical purposes but not completely, Syn. practically

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Practically

adv. 1. In a practical way; not theoretically; really; as, to look at things practically; practically worthless. [ 1913 Webster ]

2. By means of practice or use; by experience or experiment; as, practically wise or skillful; practically acquainted with a subject. [ 1913 Webster ]

3. In practice or use; as, a medicine practically safe; theoretically wrong, but practically right. [ 1913 Webster ]

4. Almost. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm practically a psychopath delivery service.ผมปฏิบัติตัวเป็น พวกต่อต้านสังคม Basic Instinct (1992)
You want to ruin my practice?คุณต้องการจะทำลายภาระกิจผมใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
Your practice?ภาระกิจคุณ? Basic Instinct (1992)
into it? I was practically living in the goddamn thing. into it?เรื่องนี้ต้องทำให้เราปวดหัวแน่ Hero (1992)
And Sue's netball practice so it'll just have to be you for a change.ซูก็ติดซ้อมเล่นกีฬา ฉะนั้น มันเลยต้องเป็นหน้าที่ลูก The Cement Garden (1993)
This is where you're gonna practice, right here, right here in a Volkswagen, you're gonna practice. No!ในนี้ ในโฟล์คสวาเก็นนี้ ที่นายจะต้องฝึก Cool Runnings (1993)
Practice down here with the boys a bit more, and when you're a little further along, I'll come along and see you...คุณฝึกเด็กพวกนี้ไปก่ลน แล้วอีกสักพัก ผมจะไปดู... Cool Runnings (1993)
All right. Maybe I can get you one of our practice sleds.ก็ได้ ฉันอาจจะหา อันที่ใช้ซ้อม ให้นายได้ Cool Runnings (1993)
All right, fellas, that's it. Let's get off the ice before practice.เอาล่ะ ทุกคน พอแค่นี้ ออกไปก่อนการซ้อม Cool Runnings (1993)
- What practice?- ซ้อมอะไร? Cool Runnings (1993)
- That practice.- นั่น Cool Runnings (1993)
L-lt's no different than what we practiced.ไม่ต้องกังวล เข้าใจนะ? มันไม่ต่างจากที่เราฝึกกันมา เราทำมันเป็นร้อยครั้งแล้ว Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practicallyAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [ XXX ]
practicallyBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
practicallyHe is practically dead.
practicallyHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
practicallyIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
practicallyIn Singapore, practically right on the equator, the rainy and dry seasons aren't very clear cut.
practicallyI think it is certain that there is intelligent life in this universe, but the likelihood of that life coming to Earth is practically nill.
practicallyIt is practically unthinkable that a scientist of his stature would have made such an elementary mistake.
practicallyPractically all the family.
practicallyThe mother was practically worn out.
practicallyThe plan was supported by practically all the attendants.
practicallyThe work is practically finished.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในทางปฏิบัติ(adv) practically, See also: in practice, Example: ในทางปฏิบัติเราอาจจะสามารถประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้กับกรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขได้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
practically
practically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practically

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
praxisbezogen; berufsbezogen { adv }practically orientated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv, n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P) #6,700 [Add to Longdo]
間もない[まもない, mamonai] (exp) (See 間もなく) after (practically) no time [Add to Longdo]
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently [Add to Longdo]
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength) [Add to Longdo]
論語読みの論語知らず[ろんごよみのろんごしらず, rongoyominorongoshirazu] (exp) a mere scholar, unable to practically use what he has learned; someone who knows a theory, but cannot apply it [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top