ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แน่ๆ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แน่ๆ-, *แน่ๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่ๆ[ADV] certainly, See also: surely, definitely, Syn. เป็นแน่, แน่นอน, Example: ถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่อย่างนี้ มีหวังสอบตกแน่ๆ, Thai definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He will have the embarrassment of walking the entire floor.เขาจะต้องลำบากแน่ๆ เวลาเดิน The Great Dictator (1940)
That won't take-a long!ต้องนานแน่ๆเลย The Great Dictator (1940)
You'll all turn to dust but one thing is sure boys Branston Bridge will stand unbroken.แกทั้งหมดจะกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ที่แน่ๆ ไอ้หนูเอ๋ย... ...สะพานแบรนสตันจะอยู่ยง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He cannot talk back and forth through a car radio that's been busted for two months.เขาไม่สามารถคุยผ่านวิทยุ ในรถที่เสียมา 2 เดือนได้แน่ๆ Oh, God! (1977)
But I do know one thing-- something weird is going on up there.ที่รู้ๆคือมีอะไรไม่ธรรมดาเกิดขึ้นแน่ๆ Phantasm (1979)
There's this door down here... and I'll bet there's something behind it.มีประตูอยู่ทางนี้ มันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่ๆ Phantasm (1979)
I'll bet exciting things happen all the time down there.ฉันว่าเรื่องตื่นเต้นต้องเกิดขึ้น ที่นั่นตลอดเวลาแน่ๆ Airplane! (1980)
- Surely, you can't be serious.- คุณคงพูดเล่นแน่ๆ Airplane! (1980)
This must turn on the landing lights.นี่ต้องเปิดไฟนำเครื่องลงแน่ๆ Airplane! (1980)
I know things must look pretty rough up there.ผมรู้ว่าสิ่งต่างๆ บนนั้น ต้องวิกฤติมากแน่ๆ Airplane! (1980)
This is going to be a real sweat.งานนี้ต้องเหนื่อยหนักแน่ๆ Airplane! (1980)
"but I won't smell too good, that's for sure.""แต่ผมจะต้องกลิ่นไม่ดี นั่นที่แน่ๆAirplane! (1980)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in the bag[IDM] แน่นอน, See also: แน่ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
certain(adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top