ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yours truly

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yours truly-, *yours truly*, yours tru
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yours trulyn. วลีท้ายจดหมายโดยทั่วไป,ฉัน,ของฉัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the violin yours truly, Bill Douglasมือไวโอลิน บิล ดักกลาส The Legend of 1900 (1998)
And mistress Bubbles did a bachelor party tonight which yours trulyและคุณบับเบิ้ลก็เตรียมงานฉลองสละโสดคืนนี้สำหรับคุณ Zack and Miri Make a Porno (2008)
If they have any information to contact yours truly.ได้ข่าวยังไงให้ติดต่อมา ขอขอบคุณ Snow Buddies (2008)
As you all know, today is yours truly's birthday.สิ่งที่คุณก็รู้ วันนี้คือ วันเกิดของพวกคุณ Chuck Versus the Break-Up (2008)
what else did that file say about yours truly?ในแฟ้มบอกอะไรอีกบ้าง Pilot (2008)
More than yours truly, but, uh, you could come here instead.ไปมากกว่าที่เธอตั้งใจจริงๆ หรอกนะ แต่ เอ่อ เธอมาที่นี่ได้นะ The Magnificent Archibalds (2008)
The other members of the "heroes" cast and yours truly --นักแ สดงของ Heroes Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But for yours truly,แต่ที่จริงสำหรับคุณ The Grandfather (2009)
Sometime over the next 24 hours, a Buy More corporate evaluator will be here to evaluate, a yours truly.24 ชั่วโมงต่อจากนี้ไป บางครั้ง ผู้ประเมินผลของบายมอร์ จะมาที่นี่ เพื่อประเมินผล ขอแสดงความนับถือ Chuck Versus the First Kill (2009)
At first, I thought it was a subtle homage to yours truly, but now I fear it's some sort of ironic comment.ตอนแรก ฉันนึกว่าคนจะเข้าใจ แต่เกรงว่า มีแต่คนหัวเราะ Home (2010)
I went home, I told Buddy that if he wantedo keep me around, he had to ditch the old lady and give yours truly the top job.ฉันบอกบัดดี้ว่า ถ้าอยากให้ฉันอยู่ เขาต้องทิ้งยัยแก่ ให้ฉันเป็นเมียหลวง Home (2010)
Blah, blah, blah, homespun cornpone insult, witty retort from yours truly.บลา บลา บลา ดื่มกันนิด ข้าวเกรียบซักหน่อย พูดประชดไปมา โต้ตอบกันอย่างคนฉลาด ด้วยความนับถือ Weekend at Bobby's (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yours trulyI can take care of yours truly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอแสดงความนับถือ[V] Yours truly, Example: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอแสดงความนับถือ[xp] (khø sadaēng khwām naptheū) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre

Japanese-English: EDICT Dictionary
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours [Add to Longdo]
店主敬白[てんしゅけいはく, tenshukeihaku] (exp) Store owner, at your service; Yours truly, the Store Owner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top