Search result for

*irate*

(264 entries)
(3.4059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: irate, -irate-
Possible hiragana form: *いらて*
English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irate[ADJ] โกรธเป็นไฟ, See also: โมโหร้าย, Syn. furious, incensed, Ant. cool, calm
pirate[VT] ปล้นสะดม, Syn. hijack
pirate[VI] ปล้นสะดม, Syn. hijack
pirate[VT] ละเมิดลิขสิทธิ์
pirate[N] โจรสลัด, See also: ผู้ปล้นสะดม, Syn. buccaneer, corsair, plunderer
pirate[N] เรือโจรสลัด
pirate[N] ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์, See also: ผู้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
aspirate[VT] เริ่มหรือจบด้วยเสียงลมหายใจ
aspirate[VT] สูดลมหายใจเข้า
triumvirate[N] การปกครองแบบมีสามคนปกครอง
pirate radio[N] การกระจายคลื่นวิทยุ
United Arab Emirates[N] สหรัฐอาหรับอะมีเรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
emiraten. ที่ทำการหรือตำแหน่งของemir
irate(ไอ'เรท) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล, See also: irately adv., Syn. angry,enraged
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
triumvirate(ไทรอัม'วิเรท) n. ระบบผู้มีอำนาจสามคน,ต กลุ่มสามคน,ร่างที่ประกอบด้วยสามองค์
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย

English-Thai: Nontri Dictionary
aspirate(vt) ออกเสียง
irate(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
pirate(n) โจรสลัด,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
triumvirate(n) พวกสาม,การปกครองโดยคนสามคน,สามเสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pirateโจรสลัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspirate๑. ดูดออก๒. สิ่งดูดออก๓. สูดสิ่งแปลกปลอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspirated; aspirated soundเสียงธนิต [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspirated affricate; aspirated affricate soundเสียงกักเสียดแทรกธนิต [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspirated affricate sound; aspirated affricateเสียงกักเสียดแทรกธนิต [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspirated sound; aspiratedเสียงธนิต [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspirated stop; aspirated stop soundเสียงหยุดธนิต [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspirated stop sound; aspirated stopเสียงหยุดธนิต [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
normally aspirated engineเครื่องยนต์ธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unaspirated affricate sound; unaspirated affricateเสียงกักเสียดแทรกสิถิล [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
unaspirated sound; unaspiratedเสียงสิถิล [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
unaspirated stop; unaspirated stop soundเสียงหยุดสิถิล [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
unaspirated stop sound; unaspirated stopเสียงหยุดสิถิล [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
unaspirated; unaspirated soundเสียงสิถิล [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
unaspirated affricate; unaspirated affricate soundเสียงกักเสียดแทรกสิถิล [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pirated editionsฉบับละเมิดลิขสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Piratesโจรสลัด [TU Subject Heading]
Aspirateสูบ, ดูด [การแพทย์]
Biopsy, Aspiratedวิธีใช้เข็มเล็กๆเจาะดูด [การแพทย์]
Aspirated thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ ถ่ายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Ventilated psychrometer, Aspirated psychrometerไซครอมิเตอร์แบบ ระบายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pirate ship (n ) เรือโจรสลัด
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอีมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ เขาก่อร่างสร้างประเทศเขาตั้งใจมองไปที่คนเล็กคนน้อย เขาเล็งไปที่ "ชาวอาหรับ" ที่เป็นประชาชนในอาณาบริเวณของเขา เขาจึงใช้ชื่อประเทศว่า United Arab Emirates: ภาษาอาหรับก็บอกชัดเจนอ่านจากคำขวาก่อนคือ อิมิเรต หากดูตรงกลางพบคำว่า "อาระบียะห์" ซึ่งหมายถึงคนอาหรับ และคำสุดท้ายแปลว่ามารวมกัน الإمارات العربيّة المتّحدة‎ )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Marry?Heiraten? Paris Frills (1945)
Jeannie.Sie heiraten? My Master, Napoleon's Buddy (1967)
Married?Heiraten? Famous Last Words (2001)
Married?- Geheiratet? The Nanny Diaries (2007)
Marry meHeirate mich. Desert Flower (2009)
Marry?Heiraten? The Dead Don't Stay Dead (2012)
Me?Ich werde dich heiraten. Ascension (2013)
Where was the Republic when our supply ships were destroyed by pirates?สาธารณรัฐไปอยู่ไหน เมื่อยานเสบียงของเราถูกทำลายโดยฝีมือโจรสลัด? Bombad Jedi (2008)
Burmese pirates.โจรสลัดพมา Rambo (2008)
Pirates run aground on an island.โจรสลัดที่เข้าเทียบฝั่ง, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I'm staying at the Jumeirah Emirates Towers, but I can meet you anywhere.ผมพักอยู่ที่ตึกจูไมร่าห์ เอมิเรตส์ แต่ให้ไปเจอที่ไหนก็ได้ Body of Lies (2008)
Captain Teach, the pirate, swore he'd put his enemies to an everlasting fire.กัปตันทิส, โจรสลัด,คำสาบานที่เขาให้ไว้ว่าจะ ส่งศัตรูของเขาสู่ไฟมรณะที่ไม่มีวันมอด Nights in Rodanthe (2008)
Is this a pirate's wheel?นี่มันพวงมาลัยของโจรสลัดนี่? High School Musical 3: Senior Year (2008)
It's like a secret map, like in the Pirate movies.มันคล้ายว่าเป็นแผนที่ปริศนา เหมือนหนังเรื่องโจรสลัดฯไง 2012 (2009)
- ... and I'm gonna go talk to the pirate.เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าสลัดหน่อย โอเค้? 2012 (2009)
He's been sail master on The Pirates of the Caribbean.ในสถานการณ์นั้น เราทำอะไรไม่ได้เลย The Cove (2009)
We know very little about these pirates.เรารู้เรื่องเกี่ยวกับโจรสลัดนี่น้อยมาก Dooku Captured (2009)
No, I'm worried about these pirates.ไม่ ข้ากังวลพวกโจรสลัดนี่ต่างหาก Dooku Captured (2009)
To powerful pirates and new friends of the Republic.ดื่มให้กับโจรสลัดผู้ทรงอำนาจ สหายใหม่ของสาธารณรัฐ Dooku Captured (2009)
How a bunch of drunken pirates managed to catch Dooku when we couldn't.ทำไมพวกโจรสลัดขี้เหล้านี่ ถึงจับตัวดูกูได้ ทั้งๆ ที่เราไม่เคยทำได้เลย Dooku Captured (2009)
Weequayan pirates have captured Anakin and I and our cellmate is my least favorite Sith Lord, Count Dooku.โจรสลัดชาววีเควย์ได้จับตัวอนาคินและข้าไว้ และสหายร่วมคุกของเราก็คือ ซิธลอร์ดที่ข้าชอบน้อยที่สุด เคานท์ดูกู Dooku Captured (2009)
After escaping capture by Jedi knights Anakin Skywalker and Obi-Wan Kenobi, the villainous count Dooku fell into the clutches of pirates led by the brigand Hondo Ohnaka.หลังจากหลบหนีการจับกุมของอัศวินเจได อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และโอบีวัน เคโนบี เคาท์ดูกูจอมโฉดได้ตกไปอยู่ ในกำมือของเหล่าโจรสลัด The Gungan General (2009)
Well, I guess that pirate brew is stronger than we thought.เอ่อ ข้าเดาว่าเหล้าของโจรสลัด คงจะแรงกว่าที่เราคิด The Gungan General (2009)
I did warn you these pirates were devious.ข้าเตือนเจ้าแล้วว่าพวกโจรสลัดน่ะเล่นไม่ซื่อ The Gungan General (2009)
I am relieved you're about to arrive at the pirates' stronghold safely.ข้าโล่งอกที่ท่านกำลังจะไปถึง รังของพวกโจรสลัดอย่างปลอดภัย The Gungan General (2009)
Those pirates are on speeders. How are we gonna catch them?โจรสลัดบนสปีดเดอร์ เราจะไปตามจับมันได้ยังไง The Gungan General (2009)
Who knows where that pirate stronghold is from here.ใครจะรู้ว่ารังของพวกโจรสลัด อยู่ไกลจากที่นี่ไปเท่าไหร่ The Gungan General (2009)
He is a pirate.เขาเป็นโจรสลัดนะ The Gungan General (2009)
We need you to go out there and negotiate with the pirates.เราต้องการให้ท่านออกไปเจรจากับพวกโจรสลัด The Gungan General (2009)
Excellent, Jar Jar, assuming he pirates still have count Dooku to trade.เยี่ยมมาก จาร์ จาร์ ข้าเดาว่าพวกโจรสลัดนี่ ยังคงมีเคาท์ดูกูให้แลกเปลี่ยนล่ะนะ The Gungan General (2009)
Cutthroat pirates...โจรสลัดจอมเชือดคอ Slack Tide (2009)
And put her in trendelenburg.I can--I can aspirate it.จัดท่าเธอให้อยู่ใน trendelenburg ฉันสามารถ... . ฉันเอาอากาศออกได้ Invest in Love (2009)
She's, uh, what, she's the star of those zombie pirate movies?เธอคือ เอ่อ ... อะไรนะเธอคือดาราหนังโจรสัดซอมบี้นั่นใช่ไหม? Dan de Fleurette (2009)
- Pirates.- โจรสลัด Scary Monsters and Super Creeps (2009)
- why would i want to be dressed as a pirate?ทำไมฉันถึงต้องอยาก แต่งตัวเป็นโจรสลัดด้วย Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
You can totally be a slutty pirate.คุณสามารถเป็นโสเภณี อย่างเต็มรูปแบบ Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Or wander the high seas as a stateless pirate.หรือใช้ชีวิตเป็นโจรสลัดไร้สถานะ ท่องไปในทะเลกว้าง The Pirate Solution (2009)
Personally, I'd choose pirate.ถ้าเป็นฉัน ฉันเลือกโจรสลัด The Pirate Solution (2009)
Although pctically mandatory for a pirate.แต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโจรสลัด The Pirate Solution (2009)
Pirate outfits, ghosts.ชุดโจรสลัด ชุดผี Watchmen (2009)
Was my wife comforted before her execution while this collaborator and his pirate masters sneered?Was my wife comforted before her execution... ...while this collaborator and his pirate masters sneered? Watchmen (2009)
A pirate sentry.A pirate sentry. Watchmen (2009)
Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumber.Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumber. Watchmen (2009)
No pirates come, but something worse.No pirates come, but something worse. Watchmen (2009)
for the piratesสำหรับไพเรต Step Up 3D (2010)
welcome to my house the house of piratesยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉัน เฮ้าส์ออฟไพเรต Step Up 3D (2010)
I mean I have to go to school, I can't just we'll figure something out pirates, pirates, piratesฉันหมายถึงฉันต้องไปโรงเรียน ,ฉันเพียงไม่พอ เราจะคิดอะไรออก ไพเรต ไพเรต ไพเรต Step Up 3D (2010)
pirates, you're ready?ไพเรต, พร้อมหรือยัง? Step Up 3D (2010)
the piratesทีมไพเรต Step Up 3D (2010)
no no no yeah yeah, no time for you to be in front of the camera my good looking pirate yeah do you want some make up baby?ไม่ ไม่ ไม่ เย้ เย้ ถึงเวลาที่นายจะอยู่หน้ากล้อง ดูดีใช่ไพเรต คุณต้องการบางหน้าเด้กน้อย Step Up 3D (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irateLarger pirates often preyed on unarmed merchant ships.
irateLet's make believe that we are pirates.
irateThe pirates buried their treasure in the ground.
irateThe pirates had no choice but to surrender.
irateThe pirates sailed the seven seas.
irateYou really shouldn't use pirated software.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลัด[V] pirate, See also: buccaneer, corsair, Syn. โจรสลัด, Example: เมื่อ 2 ปีก่อนนั้น การปล้นเรือของสลัดเวียดนามยังไม่ชุกชุมเท่านี้, Count unit: คน, Thai definition: โจรซึ่งปล้นเรือกลางทะเล
ขึ้งเคียด[V] rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
เคือง[V] be angry, See also: be irate, be enraged, be provoked, be offended, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, โกรธเคือง, ไม่พอใจ, Ant. ชอบ, พอใจ, Example: สองตระกูลนี้เคืองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว, Thai definition: ไม่พอใจเพราะชักรู้สึกโกรธ
โกรธเคือง[V] be angry, See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate, Syn. เคืองโกรธ, ขุ่นเคือง, Example: ท่านไม่เคยโกรธเคืองผู้ใดที่มีความเห็นขัดแย้งกับท่าน
โกรธแค้น[V] be angry, See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate, Syn. แค้นเคือง, โกรธเคือง, เกลียดชัง, Example: จำเลยทั้ง 2 โกรธแค้นที่โจทก์ไม่ยอมรับเงินสินบน 5 ล้านบาท, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หมาย
โจร[N] robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โจรสลัด[N] pirate, See also: buccaneer, Example: เขาถูกโจรสลัดเอาไปปล่อยเกาะที่ไม่มีคนอาศัย, Thai definition: โจรที่ปล้นเรือทางทะเล
สิ่งผิดกฎหมาย[N] contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
สิ่งผิดกฎหมาย[N] contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจรสลัด[n.] (jōnsalat) EN: pirate ; buccaneer   FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; forban [m]
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate   
เครื่องช่วยหายใจ[n. exp.] (khreūang chūay hāijai) EN: respirator   FR: respirateur artificiel [m]
เครื่องดูดฝุ่น[X] (khreūang dūt fun) EN: vacuum cleaner ; vacuum sweeper   FR: aspirateur [m]
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūang) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   
ผู้ชื่นชม[n.] (phū cheūn chom) EN: admirer   FR: admirateur [m] ; admiratrice [f]
ผู้ชมชอบ[n. exp.] (phū chomchøp) FR: admirateur [m] ; admiratrice [f]
ผู้ยกย่อง[n. exp.] (phū yokyǿng) FR: admirateur m] ; admiratrice [f]
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[n. prop.] (Prathēt Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates ; UAE   
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ [n. prop.] (Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates (UAE)   FR: Émirats arabes unis (EAU)
สายการบินเอมิเรตส์[TM] (Sāikānbin Ēmirēts = sāikānbin Ēmirēt) EN: Emirates   FR: Emirates [f]
สลัด[n.] (salat) EN: pirate ; buccaneer   FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; flibustier [m]
สลัดอากาศ[n. exp.] (salat ākāt) EN: hijacker   FR: pirate de l'air [m]
ซอฟต์แวร์เถื่อน[n. exp.] (søpwaē theūoen) FR: logiciel piraté [m]
ธนิต[adj.] (thanit) EN: aspirated   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRATE    AY0 R EY1 T
PIRATE    P AY1 R AH0 T
VIRATEK    V IH1 R AH0 T EH2 K
PIRATES    P AY1 R AH0 T S
PIRATED    P AY1 R AH0 T AH0 D
EMIRATE    EH1 M ER0 AH0 T
EMIRATE    EH1 M ER0 EY2 T
MIRATEC    M IH1 R AH0 T EH2 K
PIRATE'S    P AY1 R AH0 T S
EMIRATES    EH1 M ER0 EY2 T S
EMIRATES    EH1 M ER0 AH0 T S
ASPIRATE    AE1 S P AH0 R EY2 T
EMIRATES'    EH1 M ER0 EY2 T S
EMIRATES'    EH1 M ER0 AH0 T S
ASPIRATES    AE1 S P AH0 R EY2 T S
ASPIRATED    AE1 S P AH0 R EY2 T AH0 D
TRIUMVIRATE    T R AY0 AH1 M V ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irate    (j) (ai1 r ei1 t)
pirate    (v) (p ai1 r @ t)
emirate    (n) (e1 m i@1 r ei t)
irately    (a) (ai1 r ei1 t l ii)
pirated    (v) (p ai1 r @ t i d)
pirates    (v) (p ai1 r @ t s)
aspirate    (n) (a1 s p i r @ t)
aspirate    (v) (a1 s p i r ei t)
emirates    (n) (e1 m i@1 r ei t s)
aspirated    (v) (a1 s p i r ei t i d)
aspirates    (n) (a1 s p i r @ t s)
aspirates    (v) (a1 s p i r ei t s)
triumvirate    (n) (t r ai1 uh1 m v i r @ t)
triumvirates    (n) (t r ai1 uh1 m v i r @ t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, See also: S. sich verheiraten,
sich verheiraten(vt) |verheiratet sich, verheiratete sich, hat sich verheiratet, mit jmdm.| แต่งงาน เช่น Sie hat sich zum zweitenmal verheiratet. หล่อนแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว , See also: S. heiraten,
verheiratet[แฟ ไฮ รา เท็ท] (adj) แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส เช่น Sind Sie verheiratet oder ledig?, See also: A. ledig,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreigestirn {n} | Dreigestirne {pl}triumvirate | triumvirates [Add to Longdo]
Emirat {n} | Emirate {pl}emirate | emirates [Add to Longdo]
Frau {f}; Fr. (allg. Anrede in Schriftform, auch für Unverheiratete) | (verheiratete) Frau {f}Ms. | mistress; Mrs [old] [Add to Longdo]
Partner {m}; Partnerin {f}; Lebenspartner {m}; Lebenspartnerin {f} (in wilder Ehe; nicht verheiratet)cohabitant [Add to Longdo]
Pirat {m} | Piraten {pl}pirate | pirats [Add to Longdo]
Piratenflagge {f}; Totenkopfflagge {f}Jolly Roger [Add to Longdo]
Piratensender {m}; Schwarzsender {m}pirate station; pirate radio station [Add to Longdo]
Piraterie {f}piracy; act of piracy [Add to Longdo]
Raubdruck {m}pirate edition; pirated edition [Add to Longdo]
Raubkopie {f}pirate copy [Add to Longdo]
Unverheiratete {m,f}; Single {m,f} | Unverheirateten {pl}; Singles {pl}singles | singles [Add to Longdo]
Walfang {m}; Töten {n} von Walen | Walfänge {pl} | illegaler Walfang | kommerzieller Walfang | Walfang durch Ureinwohner | Walfang für Forschungszweckewhaling; whale culling | whalings | illegal whaling; illegal take; pirate whaling | commercial whaling | indigenous whaling; indigenous take | research whaling; scientific whaling [Add to Longdo]
Wut {f}irateness [Add to Longdo]
allein stehend; alleinstehend [alt]; unverheiratet; ledig {adj}single [Add to Longdo]
angeheiratet {adj}related by marriage [Add to Longdo]
aspirieren | aspirierend | aspiriert | aspirierteto aspirate | aspirating | aspirates | aspirated [Add to Longdo]
dreifach verheiratettrigamous [Add to Longdo]
heiraten; ehelichen | heiratend; ehelichend | geheiratet; verehelicht | heiratet | heiratete | standesamtlich heiratento marry | marrying | married | marries | married | to get married in a registry office [Add to Longdo]
heiraten | geheiratet | heiratetto wed | wedded | weds [Add to Longdo]
jungverheiratetenewly wed [Add to Longdo]
trauen; sich trauen lassen; sich verheiraten; sich verehelichento get married; to marry [Add to Longdo]
unverheiratet; unverehelicht {adj}unmarried [Add to Longdo]
sich mit jdm. verheiraten | verheiratend | verheiratetto marry sb.; to get married to sb. | marrying | married [Add to Longdo]
verheiratetundivorced [Add to Longdo]
verheiratet wiederremarries [Add to Longdo]
verheiratete wieder; wiederverheiratetremarried [Add to Longdo]
wiederverheiraten | wiederverheiratendto remarry | remarrying [Add to Longdo]
wütend {adv}irately [Add to Longdo]
zornig; wütendirate [Add to Longdo]
zornig {adv}irately [Add to Longdo]
zölibatär; ehelos; unverheiratetcelibate [Add to Longdo]
zornigirate [Add to Longdo]
Vereinigte Arabische Emirate [geogr.]United Arab Emirates (ae) [Add to Longdo]
Abu Dhabi (Hauptstadt Vereinigte Arabischen Emirate)Abu Dhabi (capital of United Arab Emirates) [Add to Longdo]
verh. : verheiratetmar. : married [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
ジョリーロジャー[, jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag [Add to Longdo]
バイラテラリズム[, bairaterarizumu] (n) bilateralism [Add to Longdo]
パイレーツ[, paire-tsu] (n) pirate; pirates [Add to Longdo]
パイレーツパンツ[, paire-tsupantsu] (n) pirate's pants [Add to Longdo]
パイレートエディション[, paire-toedeishon] (n) pirated edition [Add to Longdo]
ピラティス[, pirateisu] (n) pilates [Add to Longdo]
マルチラテラリズム[, maruchiraterarizumu] (n) multilateralism [Add to Longdo]
ユニラテラリズム[, yuniraterarizumu] (n) unilateralism [Add to Longdo]
レビレート[, rebire-to] (n) levirate [Add to Longdo]
レビレート婚[レビレートこん, rebire-to kon] (n) levirate marriage [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] (n) {comp} illegal copy; pirate copy [Add to Longdo]
海賊[かいぞく, kaizoku] (n,adj-no) pirate; sea robber; (P) [Add to Longdo]
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger [Add to Longdo]
海賊王[かいぞくおう, kaizokuou] (n) pirate king [Add to Longdo]
海賊旗[かいぞくき, kaizokuki] (n) (See ジョリーロジャー) pirate flag [Add to Longdo]
海賊船[かいぞくせん, kaizokusen] (n) pirate ship [Add to Longdo]
海賊版[かいぞくばん, kaizokuban] (n) pirated edition; bootleg [Add to Longdo]
海賊版ソフトウェア[かいぞくはんソフトウェア, kaizokuhan sofutouea] (n) {comp} piracy; pirated software [Add to Longdo]
偽版[ぎはん, gihan] (n) pirated edition [Add to Longdo]
逆縁婚[ぎゃくえんこん, gyakuenkon] (n) (obsc) (See レビレート婚) levirate marriage [Add to Longdo]
吸い出す;吸出す[すいだす, suidasu] (v5s,vt) to suck (or draw) out; to aspirate [Add to Longdo]
巨賊[きょぞく, kyozoku] (n) big-time bandit; big-time pirate [Add to Longdo]
空賊[くうぞく, kuuzoku] (n) air pirate; air piracy [Add to Longdo]
三羽烏[さんばがらす, sanbagarasu] (n) trio; triumvirate; three famous retainers [Add to Longdo]
三頭政治[さんとうせいじ, santouseiji] (n) triumvirate [Add to Longdo]
首長国[しゅちょうこく, shuchoukoku] (n) emirate; sheikdom [Add to Longdo]
平手[ひらて, hirate] (n) (1) palm; open hand; (2) equality; lack of handicap (e.g. in a game) [Add to Longdo]
平手打ち[ひらてうち, hirateuchi] (n) slap; spanking [Add to Longdo]
有気音[ゆうきおん, yuukion] (n) (phonetics) an aspirate [Add to Longdo]
倭寇;倭冦;和冦[わこう, wakou] (n) Japanese pirates (of the Middle Ages) [Add to Longdo]
瞋恚;嗔恚[しんい;しんに;しんね, shin'i ; shinni ; shinne] (n) (1) {Buddh} dosa (ill will, antipathy); (2) irateness; anger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不吐气[bù tǔ qì, ㄅㄨˋ ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] unaspirated [Add to Longdo]
不送气[bù sòng qì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] unaspirated [Add to Longdo]
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods [Add to Longdo]
倭寇[Wō kòu, ㄨㄛ ㄎㄡˋ, ] Japanese pirates (in 16th and 17th century) [Add to Longdo]
兜卖[dōu mài, ㄉㄡ ㄇㄞˋ, / ] to peddle; to hawk (pirate goods) [Add to Longdo]
剽窃[piāo qiè, ㄆㄧㄠ ㄑㄧㄝˋ, / ] pirate; to plagiarize [Add to Longdo]
吐气[tǔ qì, ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] aspirated; to blow off steam [Add to Longdo]
威氏注音法[Wēi shì zhù yīn fǎ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄓㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles transliteration scheme for Chinese (with p for unaspirated pinyin b and p' for aspirated pinyin p etc) [Add to Longdo]
海盗[hǎi dào, ㄏㄞˇ ㄉㄠˋ, / ] pirate [Add to Longdo]
海贼[hǎi zéi, ㄏㄞˇ ㄗㄟˊ, / ] a pirate [Add to Longdo]
盗版[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, / ] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy [Add to Longdo]
盗版者[dào bǎn zhě, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] software pirate [Add to Longdo]
真版[zhēn bǎn, ㄓㄣ ㄅㄢˇ, ] real version (as opposed to pirated); genuine version [Add to Longdo]
翻版碟[fān bǎn dié, ㄈㄢ ㄅㄢˇ ㄉㄧㄝˊ, ] copy of DVD; pirate DVD [Add to Longdo]
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, ] smuggled product; contraband; pirate product [Add to Longdo]
酋长国[qiú zhǎng guó, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] Emirate; Sheikdom; used as translation for country under a chief [Add to Longdo]
阿布扎比[Ā bù Zā bǐ, ㄚ ㄅㄨˋ ㄗㄚ ㄅㄧˇ, ] Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates (UAE) [Add to Longdo]
阿布扎比市[Ā bù zhā bǐ shì, ㄚ ㄅㄨˋ ㄓㄚ ㄅㄧˇ ㄕˋ, ] Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates (UAE) [Add to Longdo]
阿拉伯联合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Arab Emirates (UAE) [Add to Longdo]
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国 [Add to Longdo]
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, / ] Emirates airline [Add to Longdo]
阿联酋长国[ā lián qiú zhǎng guó, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
海賊版[かいぞくはん, kaizokuhan] pirated version (of software) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
夫人[ふじん, fujin] (verheiratete)Frau, Frau... [Add to Longdo]
[ひ, hi] (VERHEIRATETE) PRINZESSIN [Add to Longdo]
姻族[いんぞく, inzoku] angeheiratete_Verwandte [Add to Longdo]
[よめ, yome] (EINEN MANN) HEIRATEN;, BESCHULDIGEN [Add to Longdo]
嫁ぐ[とつぐ, totsugu] (einen Mann) heiraten [Add to Longdo]
既婚[きこん, kikon] verheiratet [Add to Longdo]
未婚[みこん, mikon] unverheiratet [Add to Longdo]
独身[どくしん, dokushin] unverheiratet, ledig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irate \I*rate"\, a. [L. iratus, fr. irasci to be angry. See
   {Ire}.]
   Angry; incensed; enraged. [Recent]
   [1913 Webster]
 
      The irate colonel . . . stood speechless. --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      Mr. Jaggers suddenly became most irate. --Dickens.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top