ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blackjack

B L AE1 K JH AE2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blackjack-, *blackjack*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackjack(n) เกมไพ่ชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
blackjack(n) กระบอง, ธงโจรสลัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blackjackแบล็กแจ็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
blackjack(n) ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm sure that you boys would think I've been drinkin' too much blackjack tea.พวกคุณอาจคิดว่าผมเมาเหล้า... The Legend of Bagger Vance (2000)
Vanguard, this is Blackjack 6.แวนการ์ด นี่คือแบล็คแจ๊ค ซิ๊กซ์ Terminator Salvation (2009)
A girl could not live by online blackjack alone.ฉันเบื่อจะแย่แล้ว ที่ทำได้แต่เล่นเกมคนเดียว Disciple (2010)
Blackjack winnings.ชนะด้วยไพ่แบล็คแจ๊ค Rabid Dog (2013)
Whoa, whoa, it's not like I'm shooting craps or playing blackjack or something.โอ้ว้าวก็ไม่ชอบ ฉันเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งถ่ายภาพ หรือการเล่นแบล็คแจ หรือสิ่ง. Runner Runner (2013)
Ah. Blackjack then.งั้นก็แบล็กแจ็ค Days of Wine and Roses (2013)
Their video blackjack game is connected to the internet so that online users can lose money too.วีดีโอแบล็คแจ็คเกมส์ของพวกเขา ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ท ดังนั้น, ผู้เล่นผ่านระบบออนไลน์ก็สูญเงินได้เหมือนกัน All In (2013)
That blackjack you got in your hand could split somebody's skull open.แบล็คแจ็ที่คุณมีอยู่ในมือของคุณ อาจแบ่งกะโหลกศีรษะของคนเปิด Sin City: A Dame to Kill For (2014)
I had two poached eggs and I played blackjack with Harry Dean Stanton.ฉันมีสองไข่ตุ๋นและ ฉันเล่นกระบองกับแฮร์รี่ดีนส แตนตัน The Big Short (2015)
Let's say I bet $10 million on a blackjack hand.สมมติว่าฉันเดิมพัน $ 10 ล้าน บนมือกระบอง The Big Short (2015)
I'll die and go to hell and play blackjack with the devil before I give you $10.แล้วเล่นไพ่กับซาตานดีกว่าฉันจะให้แก 10 ดอลล่าร์ Fences (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLACKJACK B L AE1 K JH AE2 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keule { f } | Keulen { pl }blackjack | blackjacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックジャック[burakkujakku] (n) blackjack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oak \Oak\ ([=o]k), n. [OE. oke, ok, ak, AS. [=a]c; akin to D.
   eik, G. eiche, OHG. eih, Icel. eik, Sw. ek, Dan. eeg.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) Any tree or shrub of the genus {Quercus}. The oaks
    have alternate leaves, often variously lobed, and
    staminate flowers in catkins. The fruit is a smooth nut,
    called an {acorn}, which is more or less inclosed in a
    scaly involucre called the cup or cupule. There are now
    recognized about three hundred species, of which nearly
    fifty occur in the United States, the rest in Europe,
    Asia, and the other parts of North America, a very few
    barely reaching the northern parts of South America and
    Africa. Many of the oaks form forest trees of grand
    proportions and live many centuries. The wood is usually
    hard and tough, and provided with conspicuous medullary
    rays, forming the silver grain.
    [1913 Webster]
 
   2. The strong wood or timber of the oak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among the true oaks in America are:
 
   {Barren oak}, or
 
   {Black-jack}, {Quercus nigra}.
 
   {Basket oak}, {Quercus Michauxii}.
 
   {Black oak}, {Quercus tinctoria}; -- called also {yellow oak}
    or {quercitron oak}.
 
   {Bur oak} (see under {Bur}.), {Quercus macrocarpa}; -- called
    also {over-cup} or {mossy-cup oak}.
 
   {Chestnut oak}, {Quercus Prinus} and {Quercus densiflora}.
 
   {Chinquapin oak} (see under {Chinquapin}), {Quercus
    prinoides}.
 
   {Coast live oak}, {Quercus agrifolia}, of California; -- also
    called {enceno}.
 
   {Live oak} (see under {Live}), {Quercus virens}, the best of
    all for shipbuilding; also, {Quercus Chrysolepis}, of
    California.
 
   {Pin oak}. Same as {Swamp oak}.
 
   {Post oak}, {Quercus obtusifolia}.
 
   {Red oak}, {Quercus rubra}.
 
   {Scarlet oak}, {Quercus coccinea}.
 
   {Scrub oak}, {Quercus ilicifolia}, {Quercus undulata}, etc.
    
 
   {Shingle oak}, {Quercus imbricaria}.
 
   {Spanish oak}, {Quercus falcata}.
 
   {Swamp Spanish oak}, or
 
   {Pin oak}, {Quercus palustris}.
 
   {Swamp white oak}, {Quercus bicolor}.
 
   {Water oak}, {Quercus aquatica}.
 
   {Water white oak}, {Quercus lyrata}.
 
   {Willow oak}, {Quercus Phellos}.
    [1913 Webster] Among the true oaks in Europe are:
 
   {Bitter oak}, or
 
   {Turkey oak}, {Quercus Cerris} (see {Cerris}).
 
   {Cork oak}, {Quercus Suber}.
 
   {English white oak}, {Quercus Robur}.
 
   {Evergreen oak},
 
   {Holly oak}, or
 
   {Holm oak}, {Quercus Ilex}.
 
   {Kermes oak}, {Quercus coccifera}.
 
   {Nutgall oak}, {Quercus infectoria}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among plants called oak, but not of the genus
      {Quercus}, are:
 
   {African oak}, a valuable timber tree ({Oldfieldia
    Africana}).
 
   {Australian oak} or {She oak}, any tree of the genus
    {Casuarina} (see {Casuarina}).
 
   {Indian oak}, the teak tree (see {Teak}).
 
   {Jerusalem oak}. See under {Jerusalem}.
 
   {New Zealand oak}, a sapindaceous tree ({Alectryon
    excelsum}).
 
   {Poison oak}, a shrub once not distinguished from poison ivy,
    but now restricted to {Rhus toxicodendron} or {Rhus
    diversiloba}.
 
   {Silky oak} or {Silk-bark oak}, an Australian tree
    ({Grevillea robusta}).
    [1913 Webster]
 
   {Green oak}, oak wood colored green by the growth of the
    mycelium of certain fungi.
 
   {Oak apple}, a large, smooth, round gall produced on the
    leaves of the American red oak by a gallfly ({Cynips
    confluens}). It is green and pulpy when young.
 
   {Oak beauty} (Zool.), a British geometrid moth ({Biston
    prodromaria}) whose larva feeds on the oak.
 
   {Oak gall}, a gall found on the oak. See 2d {Gall}.
 
   {Oak leather} (Bot.), the mycelium of a fungus which forms
    leatherlike patches in the fissures of oak wood.
 
   {Oak pruner}. (Zool.) See {Pruner}, the insect.
 
   {Oak spangle}, a kind of gall produced on the oak by the
    insect {Diplolepis lenticularis}.
 
   {Oak wart}, a wartlike gall on the twigs of an oak.
 
   {The Oaks}, one of the three great annual English horse races
    (the Derby and St. Leger being the others). It was
    instituted in 1779 by the Earl of Derby, and so called
    from his estate.
 
   {To sport one's oak}, to be "not at home to visitors,"
    signified by closing the outer (oaken) door of one's
    rooms. [Cant, Eng. Univ.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sphalerite \Sphal"er*ite\, n. [Gr. ??? slippery, uncertain. See
   {Blende}.] (Min.)
   Zinc sulphide; -- called also {blende}, {black-jack}, {false
   galena}, etc. See {Blende}
   (a) .
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vingt et un \Vingt` et` un"\ [F., twenty and one.]
   A game at cards, played by two or more persons. The fortune
   of each player depends upon obtaining from the dealer such
   cards that the sum of their pips, or spots, is twenty-one, or
   a number near to it; -- also called {blackjack}, or
   {twenty-one}.
 
   Note: There are several variations (such as {Caribbean
      blackjack}). In the most common variation played in
      casinos, there is one dealer who plays for the house,
      and up to seven players. The players and dealer each
      receive two cards, the dealer's cards usually being one
      face up and one face down. The players each in turn
      decide whether they will request additional cards
      ("hit"), the objective being to reach a sum of card
      values as close as possible to twenty-one, without
      exceeding that number. If, on hitting, the player's
      total card values exceed 21, he has "busted", and lost
      his bet. Otherwise, the player wins only if his total
      card values exceed those of the dealer. "picture cards"
      (or "face cards", being the jack, queen, and king) are
      counted as having a value of ten. The ace may count as
      one or eleven, at the player's option. Other than to
      hit, there are also other possible actions by the
      player, such as to "double down" (receive only one
      additional card, while doubling the initial bet), or to
      "split" (if the first two cards have the same value).
      [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Black-jack \Black"-jack`\, n.
   1. (Min.) A name given by English miners to sphalerite, or
    zinc blende; -- called also {false galena}. See {Blende}.
    [1913 Webster]
 
   2. Caramel or burnt sugar, used to color wines, spirits,
    ground coffee, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A large leather vessel for beer, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) The {Quercus nigra}, or barren oak.
    [1913 Webster]
 
   5. The ensign of a pirate.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blende \Blende\, n. [G., fr. blenden to blind, dazzle, deceive,
   fr. blind blind. So called either in allusion to its dazzling
   luster; or (Dana) because, though often resembling galena, it
   yields no lead. Cf. {Sphalerite}.] (Min.)
   (a) A mineral, called also {sphalerite}, and by miners {mock
     lead}, {false galena}, and {black-jack}. It is a zinc
     sulphide, but often contains some iron. Its color is
     usually yellow, brown, or black, and its luster resinous.
   (b) A general term for some minerals, chiefly metallic
     sulphides which have a somewhat brilliant but nonmetallic
     luster.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blackjack
   n 1: a common scrubby deciduous tree of central and southeastern
      United States having dark bark and broad three-lobed (club-
      shaped) leaves; tends to form dense thickets [syn:
      {blackjack oak}, {blackjack}, {jack oak}, {Quercus
      marilandica}]
   2: a piece of metal covered by leather with a flexible handle;
     used for hitting people [syn: {blackjack}, {cosh}, {sap}]
   3: a flag usually bearing a white skull and crossbones on a
     black background; indicates a pirate ship [syn: {black flag},
     {pirate flag}, {Jolly Roger}, {blackjack}]
   4: a gambling game using cards; the object is to hold cards
     having a higher count than those dealt to the banker up to
     but not exceeding 21 [syn: {blackjack}, {twenty-one}, {vingt-
     et-un}]
   v 1: exert pressure on someone through threats [syn:
      {blackmail}, {blackjack}, {pressure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top