ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*entirely*

IH0 N T AY1 ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: entirely, -entirely-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entirely(adv) โดยสิ้นเชิง, See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น, Syn. fully, totally, wholly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง

English-Thai: Nontri Dictionary
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entirelyCircumstances are entirely favorable to us.
entirelyCompact discs have entirely taken the place of phonograph records.
entirelyCompassion is entirely absent from his character.
entirelyDoubt is entirely absent from his mind.
entirelyEntirely Bonnie and Clyde.
entirelyEurope is now reported to be entirely free of new cases of this disease.
entirelyEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
entirelyHe believed the merchant entirely.
entirelyHe entirely lost his temper with me.
entirelyHe has entirely deceived us.
entirelyHe is entirely ignorant of the world.
entirelyHe is entirely in the wrong.
entirelyHer composition was entirely free from grammatical errors.
entirelyHe was entirely free of his worry.
entirelyI agree with him to a certain extent, but not entirely.
entirelyI am entirely at your service.
entirelyI don't care where we eat dinner. It's entirely up to you.
entirelyI entirely approve of what you say.
entirelyI'm not entirely satisfied with my position.
entirelyIn Thailand, bringing up the children isn't the father's responsibility; it's entirely up to the mother.
entirelyIn the country the colors of the sky and of the foliage are entirely different from those seen in the city.
entirelyI owe it entirely to him that I have thus far succeeded.
entirelyI owe it entirely to you that I have succeeded thus far.
entirelyIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.
entirelyIt is entirely up to him whether he does it or not.
entirelyIt's entirely up to you.
entirelyIt's entirely up to you which one you may choose.
entirelyIt was entirely by chance that I found out what he was doing.
entirelyI was entirely ignorant of the matter.
entirelyMy opinion is entirely different from yours.
entirelyShe did it entirely of her own accord.
entirelySolvency is entirely a matter of temperament and not of income.
entirelyThe committee was composed entirely of young teachers.
entirelyThe masses are entirely ignorant of the segregation problem.
entirelyThe police are trying to get entirely rid of drunken driving.
entirelyThese meeting are carried on entirely in English.
entirelyThis organization relies entirely on voluntary donations.
entirelyWe were entirely deceived by the advertisement.
entirelyYour guess is entirely off the mark.
entirelyYour idea differs entirely from mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิด(adv) tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า
หายขาด(v) completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างครบถ้วน(adv) completely, See also: entirely, Syn. อย่างสมบูรณ์, Example: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน
มิดชิด(adv) completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai Definition: มองไม่เห็น
รวด(adv) wholly, See also: entirely, completely, Syn. ทั้งหมด, หมด, Example: ผมพูดพลางรินเหล้าลงเกือบเต็มแก้วเทรวดลงคอ สลัดหัวให้หายมึนงง
ครบบริบูรณ์(adv) completely, See also: fully, wholly, entirely, Syn. ครบถ้วน, ครบถ้วนบริบูรณ์, Ant. ขาดเหลือ, Example: หลังจากมนุษย์ได้รับความปลอดภัยและความรักครบบริบูรณ์แล้ว ก็จะแสวงหาความต้องการขั้นสูงต่อไป, Thai Definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
เบ็ดเสร็จ(adv) entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai Definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
เรียบ(adv) with nothing left, See also: (eat the plate) clean, without leaving anything, thoroughly, entirely, completely, Syn. หมด, ไม่เหลือ, เกลี้ยง, Example: พวกที่มาก่อนหน้าเราเขากินเสียเรียบหมด เกือบไม่มีเหลือเลย, Notes: (ปาก)
ล้วน(adv) all, See also: solely, entirely, completely, totally, Syn. ทั้งนั้น, ล้วนแล้ว, ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, Example: ความขัดแย้งในคณะรัฐบาลล้วนเป็นสาเหตุทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลง, Thai Definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
เกลี้ยง(adv) completely, See also: cleanly, entirely, wholly, totally, Syn. หมดเกลี้ยง, หมด, เรียบ, Example: บัตรภาพยนต์ขายเกลี้ยงชั่วระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง, Thai Definition: หมดไม่มีเหลือ, ไม่มีอะไรติดอยู่
เป็นปลิดทิ้ง(adv) completely, See also: totally, entirely, wholly, utterly, Example: เขาหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเมื่อพบว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเคาะประตูของเพื่อน
เลย(adv) completely, See also: entirely, utterly, Syn. โดยสิ้นเชิง, Example: ผมไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดเลย
หมดเปลือก(adv) totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai Definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
โดยรวม(adv) generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง
โดยสิ้นเชิง(adv) completely, See also: entirely, wholly, thoroughly, Syn. อย่างสิ้นเชิง, Example: ในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ยอมแพ้โดยสิ้นเชิง
เต็มประตู(adv) totally, See also: completely, entirely, thoroughly, Syn. ทุกทาง, Example: ลูกชายลุงฆ่าคนตาย ผิดเต็มประตู และลูกชายลุงก็รับสารภาพกับผมหมดแล้ว, Thai Definition: ไม่มีทางเลี่ยง
ถนัดใจ(adv) fully, See also: completely, wholly, entirely, Syn. เต็มที่, สนัดใจ, Example: ใครมีบุตรสาวหลายคน พ่อแม่ก็แย่ แต่งงานบุตรสาวทีก็จนไปถนัดใจ
ถึงไหนถึงกัน(adv) until the very end, See also: up to the last, until the last, entirely, terminably, finally, ultimately, Syn. จนถึงที่สุด, Example: เธอไปถึงไหน ดิฉันก็ไปถึงนั่น ฉันจะติดตามเธอไปถึงไหนถึงกัน
ทั้งเพ(adv) entirely, See also: wholly, totally, fully, all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ขี้โกหกทั้งเพ
ครบถ้วน(adv) completely, See also: all, entirely, fully, wholly, Syn. ครบ, Ant. ขาด, Example: นักเรียนในห้องนี้มีทั้งหมด 40 คน วันนี้มากันครบถ้วน
ครบถ้วน(adv) fully, See also: completely, entirely, thoroughly, wholly, Syn. สมบูรณ์, พร้อม, Ant. บกพร่อง, ขาด, Example: เธอมีทุกอย่างในชีวิตครบถ้วน แทบจะเรียกได้ว่าไม่ขาดอะไรเลย
เต็มปาก(adv) fully, See also: completely, wholly, entirely, Syn. สนิทปาก, เต็มปากเต็มคำ, เต็มปากเต็มคอ, Example: รัฐบาลพูดได้เต็มปากว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพทั้งๆ ที่ง่อนแง่นอย่างนั้น, Thai Definition: ใช้ประกอบกริยาพูดหรือกล่าว หมายถึง พูดได้สนิทปาก, พูดได้อย่างไม่กระดากปาก ไม่อ้อมแอ้ม
เต็มเปี่ยม(adv) fully, See also: completely, wholly, entirely, Syn. ท่วมท้น, Example: พ่อหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่า วันนี้ลูกหลานที่อยู่ไกลต้องกลับมาเยี่ยมบ้านกัน, Thai Definition: มากเต็มที่
เอง(adv) only, See also: solely, entirely, exclusively, Example: เราเพิ่งจะเริ่มใช้ซีดีรอมกันในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่านมานี้เอง, Thai Definition: แหละ, นี่แหละ, นั่นแหละ
สมบูรณ์(adv) fully, See also: completely, entirely, thoroughly, wholly, Syn. ครบถ้วน, พร้อม, Ant. พร่อง, ขาด
อย่างมิดชิด(adv) completely, See also: entirely, fully, thoroughly, Ant. อย่างเปิดเผย, Example: เครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กมาก เวลาใช้สามารถซ่อนไว้ได้อย่างมิดชิด
ด้วยประการทั้งปวง(adv) entirely, See also: completely, fully, wholly, altogether, Example: เด็กคนนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง จึงสมควรได้รับรางวัลลูกดีเด่น
อย่างมิดชิด(adv) completely, See also: entirely, fully, thoroughly, Ant. อย่างเปิดเผย, Example: เครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กมาก เวลาใช้สามารถซ่อนไว้ได้อย่างมิดชิด
เอง(adv) only, See also: solely, entirely, exclusively, Example: เราเพิ่งจะเริ่มใช้ซีดีรอมกันในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่านมานี้เอง, Thai Definition: แหละ, นี่แหละ, นั่นแหละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
หายขาด[hāikhāt] (v) EN: be completely cured ; be entirely cured  FR: être complètement rétabli ; être guéri
ครบถ้วน[khropthūan] (adv) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly  FR: complètement ; intégralement ; entièrement
เลย[loēi] (adv) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly  FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ล้วน[lūan] (adv) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of  FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
มิด[mit] (adv) EN: tightly ; entirely ; completely  FR: complètement ; entièrement
หมด[mot] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly  FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[mot loēi] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly  FR: entièrement ; complétement ; le tout
รวด[rūat] (adv) EN: wholly ; entirely ; completely
ทั้งหมด[thangmot] (adv) EN: absolutely ; completely ; wholly ; entirely  FR: ensemble ; au total ; en entier ; totalement ; entièrement ; intégralement ; tout le
ทั้งสิ้น[thangsin] (adv) EN: all ; wholly ; entirely ; totally ; altogether  FR: à fond ; jusqu'au bout

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTIRELY IH0 N T AY1 ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entirely (a) ˈɪntˈaɪəliː (i1 n t ai1 @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already, #23 [Add to Longdo]
完全[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely, #495 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] entirely; without exception, #5,639 [Add to Longdo]
舒畅[shū chàng, ㄕㄨ ㄔㄤˋ, / ] happy; entirely free from worry, #14,525 [Add to Longdo]
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ㄨˊ ㄎㄨㄟˋ, / ] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc), #19,848 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, ] entirely; exhausted; stern, #22,522 [Add to Longdo]
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ㄧㄥˋ ㄕㄡˇ, / ] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily, #24,812 [Add to Longdo]
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄧㄥ ㄉㄜˊ, / ] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime, #61,499 [Add to Longdo]
素昧平生[sù mèi píng shēng, ㄙㄨˋ ㄇㄟˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, ] to have never met sb before (成语 saw); entirely unacquainted; a complete stranger; not to know sb from Adam, #62,922 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] entirely; to exhaust, #107,968 [Add to Longdo]
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, / ] entirely different; quite separate, #118,258 [Add to Longdo]
全副精力[quán fù jīng lì, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] to concentrate entirely on sth; fully engaged; with full force [Add to Longdo]
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] almost entirely; almost completely [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in vollem Umfangfully; entirely; completely [Add to Longdo]
grundverschiedenentirely different [Add to Longdo]
völlig {adv}entirely [Add to Longdo]
völlig; lediglich {adv}entirely [Add to Longdo]
völlig; gänzlich {adv}entirely [Add to Longdo]
Er ist ganz in ihrer Hand.He's entirely in your hands. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
がらり[garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
けろっと[kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ごっそり[gossori] (adv) completely; entirely; wholly [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
すっぽり[suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
ずぶ[zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
そっくり[sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
ぞっこん[zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely [Add to Longdo]
てんで[tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely [Add to Longdo]
とっぷり[toppuri] (adv,adv-to) (on-mim) completely; fully; entirely [Add to Longdo]
スカンク(P);スコンク[sukanku (P); sukonku] (n,adj-no) (1) (スカンク only) skunk (animal); (2) (esp. スコンク) skunk (i.e. preventing someone from scoring entirely); (P) [Add to Longdo]
一つにかかって;一にかかって;一つに掛かって;一に掛かって[ひとつにかかって;いちにかかって(一にかかって;一に掛かって), hitotsunikakatte ; ichinikakatte ( ichi nikakatte ; ichi ni kaka tte )] (exp) depends entirely on; depends above all on [Add to Longdo]
一に[いつに, itsuni] (adv) solely; entirely; only; or [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]
仮名本[かなほん, kanahon] (n) (See 真名本) book (etc.) written entirely in kana [Add to Longdo]
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) [Add to Longdo]
皆目[かいもく, kaimoku] (adv) entirely; (P) [Add to Longdo]
漢文[かんぶん, kanbun] (n) (1) Chinese classical literature; (2) literature written entirely in kanji; (P) [Add to Longdo]
丸々;丸丸[まるまる, marumaru] (adj-f,vs) (1) plump; rotund; chubby; (adv,adv-to) (2) entirely; completely; wholly; (P) [Add to Longdo]
丸で[まるで, marude] (adv) (uk) quite; entirely; completely; at all; as if; as though; so to speak; just like; (P) [Add to Longdo]
奇麗(P);綺麗(P)[きれい, kirei] (adj-na) (1) (uk) pretty; lovely; beautiful; fair; (2) clean; clear; pure; tidy; neat; (3) (as 奇麗に) completely; entirely; (P) [Add to Longdo]
残らず[のこらず, nokorazu] (adv) all; entirely; completely; without exception; (P) [Add to Longdo]
事実無根[じじつむこん, jijitsumukon] (n,adj-no) groundless; entirely contrary to fact; (P) [Add to Longdo]
悉く(P);尽く[ことごとく, kotogotoku] (adv) (uk) altogether; entirely; (P) [Add to Longdo]
食い切る;食切る[くいきる, kuikiru] (v5r,vt) (1) to bite through; (2) to eat up; to consume entirely [Add to Longdo]
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする,全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
真名本;真字本[まなぼん, manabon] (n) (See 仮名本) book (etc.) written entirely in kanji [Add to Longdo]
人心一新[じんしんいっしん, jinshin'isshin] (n,vs) complete change in public sentiment; leading the thought of the people to an entirely different channel [Add to Longdo]
人心刷新[じんしんさっしん, jinshinsasshin] (n) radically change public sentiment; leading the thought of the people to an entirely different channel [Add to Longdo]
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.) [Add to Longdo]
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P) [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) [Add to Longdo]
全くの所[まったくのところ, mattakunotokoro] (exp) entirely [Add to Longdo]
全て(P);総て;総べて;凡て[すべて, subete] (adj-no,n-adv,n) all; the whole; entirely; in general; wholly; overall; (P) [Add to Longdo]
全焼[ぜんしょう, zenshou] (n,vs) burned down; entirely destroyed; (P) [Add to Longdo]
全然[ぜんぜん, zenzen] (adv) (1) not at all (with neg. verb); (2) wholly; entirely; completely; (P) [Add to Longdo]
総桐[そうぎり, sougiri] (n) made entirely of paulownia wood [Add to Longdo]
草紙;草子;双紙;冊子[そうし, soushi] (n) (1) written work (esp. a bound text, as opposed to a scroll); (2) a text written entirely in kana; (3) graphic novel (esp. one created between the 12th and 19th centuries); (4) notebook (for practicing kana, drawing pictures, etc.); (5) rough draft [Add to Longdo]
必ずしも[かならずしも, kanarazushimo] (adv) (not) always; (not) necessarily; (not) all; (not) entirely; (P) [Add to Longdo]
文句なし(P);文句無し[もんくなし, monkunashi] (adj-no) (See 文句なく) undisputed; entirely; perfect; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entirely \En*tire"ly\, adv.
   1. In an entire manner; wholly; completely; fully; as, the
    trace is entirely lost.
    [1913 Webster]
 
       Euphrates falls not entirely into the Persian Sea.
                          --Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. Without alloy or mixture; truly; sincerely.
    [1913 Webster]
 
       To highest God entirely pray.     --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entirely
   adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent
       (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was
       wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal";
       "it was completely different from what we expected"; "was
       completely at fault"; "a totally new situation"; "the
       directions were all wrong"; "it was not altogether her
       fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
       [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally},
       {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially},
       {partly}]
   2: without any others being included or involved; "was entirely
     to blame"; "a school devoted entirely to the needs of problem
     children"; "he works for Mr. Smith exclusively"; "did it
     solely for money"; "the burden of proof rests on the
     prosecution alone"; "a privilege granted only to him" [syn:
     {entirely}, {exclusively}, {solely}, {alone}, {only}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top