ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยทั้งหมด

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยทั้งหมด-, *โดยทั้งหมด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By all the sea nymphets, we're losing power.โดยทั้งหมดทะเล นางเทพธิดา เรา กำลังสูญเสียอำนาจ Yellow Submarine (1968)
By all means.โดยทั้งหมดNow You See Me (2013)
All through the use of state-of-the-art algorithms developed by me and my team.โดยทั้งหมดมาจากชุดคำสั่ง ซึ่งทางผมและทีมได้พัฒนาขึ้น Event Horizon (2013)
I mean, by all means, stand up, look the devil in the eye,ผมหมายถึงโดยทั้งหมด ลุกขึ้นยืนมองมารอยู่ในสายตา ของ Denial (2016)
Yes, by all means, my Lord.ใช่โดยทั้งหมดหมายความว่าพระ เจ้าของฉัน Denial (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outright[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: โดยทั้งหมด, Syn. absolutely, completely, Ant. incompletely, imperfectly
outright[ADJ] โดยสมบูรณ์, See also: โดยทั้งหมด, Syn. absolute, complete, total, Ant. incomplete, imperfect
through[ADV] โดยตลอด, See also: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ
virtual[ADJ] โดยแท้จริง, See also: โดยทั้งหมด, Syn. essential, implicit
wholesale[ADV] โดยทั้งหมด, See also: โดยไม่มีการแบ่งแยก, โดยไม่มีการเลือก, Syn. indiscriminately

English-Thai: Nontri Dictionary
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top