ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรื้อรัง

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรื้อรัง-, *เรื้อรัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื้อรัง[ADJ] chronic, See also: persistents lingering, prolonged, recurrent, Syn. ยืดเยื้อ, Example: รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรังของครู, Thai definition: ที่เป็นไปอยู่นาน
เรื้อรัง[ADJ] chronic, Syn. นานหาย, Example: รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรังของครู, Thai definition: ที่ไม่หายจากอาการ (ของโรค) เป็นเวลานาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื้อรังว. ยืดเยื้อ, นานหาย, (ใช้แก่โรค) เช่น วัณโรคเรื้อรัง แผลเรื้อรัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronicเรื้อรัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronic เรื้อรัง [สิ่งแวดล้อม]
Chronicเรื้อรัง [การแพทย์]
Chronic and Progressive Courseเรื้อรังและเลวลงเรื่อยๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An old chubby duster like me.อาจจะต้องมีแผลเรื้อรังจาก How I Won the War (1967)
Okay, now the next lady is not very funny but she does have chronic yeast infection.สุภาพสตรีคนต่อไป... ...อาจไม่ตลกมาก แต่... ...เธอมีโรคเชื้อราเรื้อรัง... Punchline (1988)
Sad, really.- เขาเป็นคนขี้โกหกเรื้อรัง James and the Giant Peach (1996)
From an early age I came to think of myself as others thought of me. Chronically ill.ตอนเล็กๆ ผมก็คิดถึงตัวเองเหมือนอย่างที่ใครๆเค้าคิดกัน, พวกป่วยเรื้อรัง Gattaca (1997)
My name is Kirsten and I'm an alcoholic.ฉัยชื่อคริสติน/ฉันเป็นโรคสุราเรื้อรัง The O.C. (2003)
The files described areas of chronic inflammation in the heart lungs kidneys spleen also reproductive effects also a whole series of other problems.เอกสารเหล่านี้บรรยายถึงการอักเสบเรื้อรัง ในหัวใจ ปอด ไต ม้าม รวมทั้งผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ The Corporation (2003)
Chronic despair.โรคซึมเศร้าเรื้อรัง Lonesome Jim (2005)
physician/ Kim Dong-min A chronic digestive disorder is..คุณหมอคิม ดอง-มิน -โรคการย่ิอยอาหารเรื้อรังคือ... Arang (2006)
I have chronic rhinitis.ฉันเป็นโรคเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง Heavenly Forest (2006)
Let mama score you some kick-ass chronic.ให้แม่ทำคะแนนหน่อยด้วยการ กำจัดเจ้าโรคเรื้อรังออกไปจากเธอนะ The Game (2007)
"Kick-ass chronic"? Uh-huh.กำจัดโรคเรื้อรังเหรอ อ่าฮะ The Game (2007)
If this is chronic, you need to be seeing a physical therapist.ถ้ามันเรื้อรังนายจำเป็นต้องไปหานักกายภาพบำบัดนะ Distant Past (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent   FR: chronique ; persistant

English-Thai: Longdo Dictionary
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronic[ADJ] เรื้อรัง, See also: ติดต่อกันเป็นเวลานาน, Syn. continuing, lasting, persisting
confirmed[ADJ] เรื้อรัง (โรค)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
alcoholism(แอลคะฮอล' ลิสซึม) n. โรคพิษสุราเรื้อรัง
chronic(ครอน'นิค) adj. เรื้อรัง,เป็นประจำ, See also: chronicity n. ดูchronic
chronical(ครอน'นิค) adj. เรื้อรัง,เป็นประจำ, See also: chronicity n. ดูchronic
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
delirium tremens(-ทรี'เมนซฺ) n. อาการกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง,มีอาการสั่นอาการประสาทหลอน
gleet(กลีท) n. หนองในเรื้อรัง
hodgkin's diseaseโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังและบวม
leukemia(ลูคี'เมีย) n. โรคโลหิตชนิดหนึ่งที่มีเม็ดโลหิตขาวผิดปกติและมาก อาการอาจเฉียบพลันหรือเรื้อรังและถึงตายเสมอ., See also: leukemic adj. ดูleukemia leukaemic adj. ดูleukemia, Syn. leukaemia,leucemia
rheumatoid arthritisโรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ,รูปสัณฐานผิดปกติและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย,เจ็บเรื้อรัง
chronic(adj) เป็นมานาน,เรื้อรัง
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
gangrene(vi) เน่า,เน่าเปื่อย,เป็นแผลเรื้อรัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
慢性[まんせい, mansei] เรื้อรัง

German-Thai: Longdo Dictionary
chronisch(adj) เรื้อรัง เช่น chronisch kranke Menschen คนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top