ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*安*

   
280 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -安-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
全衛生[あんぜんえいせい] health and safety
全衛生管理[かんぜんえいせいかんり] (n ) sanitation and securement management

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[安, ān, ] peaceful, tranquil, quiet
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 safe in a house 宀,  Rank: 232
[案, àn, ㄢˋ] file, legal case; bench, table
Radical: Decomposition: 安 (ān )  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 518
[按, àn, ㄢˋ] to check, to control, to push, to restrain
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 573
[氨, ān, ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,028
[鞍, ān, ] saddle
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,168
[胺, àn, ㄢˋ] amine
Radical: Decomposition: 安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] organic compound,  Rank: 3,433
[晏, yàn, ㄧㄢˋ] peaceful, tranquil, quiet; clear; late in the day
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  安 (ān ) 
Etymology: [ideographic] A woman safe in a house 安 at sunset 日,  Rank: 3,811
[铵, ǎn, ㄢˇ] ammonium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 5,095
[桉, ān, ] eucalyptus
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 5,278
[銨, ǎn, ㄢˇ] ammonium
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ, ] safe; secure; safety; security, #361 [Add to Longdo]
[ān pái, ㄢ ㄆㄞˊ, ] to arrange; to plan; to set up, #974 [Add to Longdo]
[wǎn ān, ㄨㄢˇ ㄢ, ] Good night!; Good evening!, #1,411 [Add to Longdo]
[ān, , ] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An, #1,449 [Add to Longdo]
[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, / ] install; erect; fix; mount; installation, #2,198 [Add to Longdo]
[píng ān, ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] safe and sound; well; without mishap, #2,291 [Add to Longdo]
西[Xī ān, ㄒㄧ ㄢ, 西] Xī'ān prefecture level city and capital of Shǎnxī Province 陝西省|陕西省 in central north China; also Xi'an district of Liaoyuan city 遼源市|辽源市, Jilin, #3,359 [Add to Longdo]
[gōng ān, ㄍㄨㄥ ㄢ, ] (Ministry of) Public Security; public safety; public security, #3,438 [Add to Longdo]
[zhì ān, ㄓˋ ㄢ, ] law and order; public security, #3,781 [Add to Longdo]
[zǎo ān, ㄗㄠˇ ㄢ, ] Good morning!, #3,971 [Add to Longdo]
[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful; calm, #3,987 [Add to Longdo]
[Bǎo ān, ㄅㄠˇ ㄢ, ] Baoan ethnic minority, #4,146 [Add to Longdo]
[bǎo ān, ㄅㄠˇ ㄢ, ] to ensure public security; to ensure safety (for workers engaged in production); public security, #4,146 [Add to Longdo]
[ān wèi, ㄢ ㄨㄟˋ, ] to comfort; to console, #4,220 [Add to Longdo]
[Ān huī, ㄢ ㄏㄨㄟ, ] Anhui province (Anhwei) in south central China, abbr. 皖, capital Hefei 合肥, #4,736 [Add to Longdo]
机关[gōng ān jī guān, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] Public Security Bureau, #4,806 [Add to Longdo]
[ān zhì, ㄢ ㄓˋ, ] find a place for; help settle down; arrange for, #4,964 [Add to Longdo]
[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried, #5,906 [Add to Longdo]
理会[Ān lǐ huì, ㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] UN Security Council, #6,151 [Add to Longdo]
[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, ] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth, #6,569 [Add to Longdo]
[Cháng ān, ㄔㄤˊ ㄢ, / ] Chang'an (ancient name of Xi'an 西) capital of China during Tang Dynasty 唐朝; now 长区 district of Xi'an, #6,730 [Add to Longdo]
[gōng ān jú, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄩˊ, ] Public Security Bureau, #7,022 [Add to Longdo]
全性[ān quán xìng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] security; safety, #7,064 [Add to Longdo]
[gōng ān bù, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄅㄨˋ, ] Ministry of Public Security, #7,543 [Add to Longdo]
[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, ] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly, #8,483 [Add to Longdo]
徽省[Ān huī shěng, ㄢ ㄏㄨㄟ ㄕㄥˇ, ] Anhui province (Anhwei) in south central China, abbr. 皖, capital Hefei 合肥, #9,123 [Add to Longdo]
[Yán ān, ㄧㄢˊ ㄢ, ] Yán'ān prefecture level city in Shǎnxī 陝西|陕西, communist headquarters during the war, #10,807 [Add to Longdo]
[Ān nán, ㄢ ㄋㄢˊ, ] Kofi Annan (1938-), UN Secretary General 1997-2007; old name for Vietnam, #11,453 [Add to Longdo]
西[Xī ān shì, ㄒㄧ ㄢ ㄕˋ, 西] Xī'ān prefecture level city and capital of Shǎnxī Province 陝西省|陕西省 in central north China, #11,580 [Add to Longdo]
[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry, #12,200 [Add to Longdo]
[ān wěn, ㄢ ㄨㄣˇ, / ] smooth and steady, #13,700 [Add to Longdo]
[ān fǔ, ㄢ ㄈㄨˇ, / ] to placate; to pacify; to appease, #14,128 [Add to Longdo]
[ān yì, ㄢ ㄧˋ, ] easy and comfortable; easy, #14,173 [Add to Longdo]
[ān rán, ㄢ ㄖㄢˊ, ] safely; peacefully; at a rest, #14,439 [Add to Longdo]
[ān jiǎn, ㄢ ㄐㄧㄢˇ, / ] safety check, #14,498 [Add to Longdo]
[ān hǎo, ㄢ ㄏㄠˇ, ] safe and sound; well, #14,507 [Add to Longdo]
[Tóng ān, ㄊㄨㄥˊ ㄢ, ] (N) Tong'an (place in Fujian), #16,150 [Add to Longdo]
[Ān kāng, ㄢ ㄎㄤ, ] Ānkāng prefecture level city in Shǎnxī 陝西, #16,558 [Add to Longdo]
[ān kāng, ㄢ ㄎㄤ, ] good health, #16,558 [Add to Longdo]
全带[ān quán dài, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] seat belt, #16,725 [Add to Longdo]
[Tiān ān mén, ㄊㄧㄢ ㄢ ㄇㄣˊ, / ] Tiananmen (square), #17,111 [Add to Longdo]
全套[ān quán tào, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄊㄠˋ, ] condom, #17,816 [Add to Longdo]
[Ān nī, ㄢ ㄋㄧ, ] Annie (name), #18,000 [Add to Longdo]
[ān fàng, ㄢ ㄈㄤˋ, ] lay; place; put in a certain place, #18,796 [Add to Longdo]
[ān wēi, ㄢ ㄨㄟ, ] safety and danger; safety, #19,934 [Add to Longdo]
[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, ] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind, #20,105 [Add to Longdo]
哥拉[Ān gē lā, ㄢ ㄍㄜ ㄌㄚ, ] Angola, #20,293 [Add to Longdo]
[Ān nà, ㄢ ㄋㄚˋ, ] Anna (person's name), #21,122 [Add to Longdo]
[Huá ān, ㄏㄨㄚˊ ㄢ, / ] (N) Hua'an (place in Fujian), #21,563 [Add to Longdo]
[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] serene, #21,697 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[えんやす, enyasu] (n) ค่าเงินเยนอ่อนตัวลง
[やすい, yasui] (adj) (ราคา)ถูก
[あんぜん, anzen] (adj) ปลอดภัย
全保障理事会[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, See also: 国連
[あんぴ, anpi] (n) ความปลอดภัย การรอดชีวิต
否情報[あんぴじょうほう, anpijouhou] (n) ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการรอดชีวิต
[あんてい, antei] (n) ความมั่นคง
[あんしん, anshin] (n adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[やすい, yasui] (n adj) ราคาถูก
[めやく, meyaku] (n) เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย
置する[あんちする, anchisuru] (vt) ประดิษฐาน
[めやす, meyasu] (n) เกณฑ์ บรรทัดฐาน จุดประสงค์ ความมุ่งหมาย คร่าว ๆ
[げきやす, gekiyasu] (adj ) ราคาถูกมาก
うま[yasuu ma] (n ) ราคาถูก
全衛生[あんぜんえいせい, anzen'eisei] (n ) ความปลอดภัยและชีวอนามัย
全衛生管理[かんぜんえいせいかんり, kanzen'eiseikanri] (n ) การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[やすい, yasui] Thai: ถูก English: cheap
らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบ English: peace
らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบทางใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
い;御[おやすい, oyasui] (adj-i) easy; simple [Add to Longdo]
いご用;おい御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
じり[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
アミノ息香酸エチル[アミノあんそくこうさんエチル, amino ansokukousan echiru] (n) ethyl aminobenzoate [Add to Longdo]
アメリカ国土全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
コスト[コストやす, kosuto yasu] (n,adj-no) low cost [Add to Longdo]
ストップ[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
ターンオン定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] (n) {comp} turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
データ処理システムの全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] (n) {comp} data processing system security; computer system security [Add to Longdo]
ドル[ドルやす, doru yasu] (n) cheap dollar [Add to Longdo]
メッセージ全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] (n) {comp} message security labelling [Add to Longdo]
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous [Add to Longdo]
々;[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (い only) calm; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]
かろう悪かろう[やすかろうわるかろう, yasukarouwarukarou] (exp) you get what you pay for [Add to Longdo]
[やすく, yasuku] (adv) inexpensively [Add to Longdo]
くつく;く付く[やすくつく, yasukutsuku] (v5k) to come cheaper [Add to Longdo]
く上がる;くあがる[やすくあがる, yasukuagaru] (exp,v5r) to cost little; to come cheap [Add to Longdo]
く上げる;くあげる[やすくあげる, yasukuageru] (v1) to make it less expensive [Add to Longdo]
く譲る[やすくゆずる, yasukuyuzuru] (v5r) to sell (a thing) cheap [Add to Longdo]
っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P) [Add to Longdo]
ぴか[やすぴか, yasupika] (n,adj-no) bauble; trinket; gimcrack; gewgaw; tchotchke; tsatske [Add to Longdo]
らう;休らう[やすらう, yasurau] (v5u) to rest; to relax [Add to Longdo]
らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P) [Add to Longdo]
らかな眠り[やすらかなねむり, yasurakananemuri] (n) peaceful sleep [Add to Longdo]
らぎ[やすらぎ, yasuragi] (n) peace; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
らぐ[やすらぐ, yasuragu] (v5g,vi) to feel at ease; (P) [Add to Longdo]
んじる[やすんじる, yasunjiru] (v1,vi) to be contented; to be at ease [Add to Longdo]
んぞ;焉んぞ[いずくんぞ, izukunzo] (int) (uk) how; why [Add to Longdo]
[あんい, an'i] (adj-na,n) (1) easy; simple; (2) easy-going; (P) [Add to Longdo]
[あんえい, an'ei] (n) An'ei era (1772.11.16-1781.4.2) [Add to Longdo]
[あんのん, annon] (adj-na,n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
価(P);案価(iK)[あんか, anka] (adj-na,n,adj-no) low price; cheapness; (P) [Add to Longdo]
可愛;かわ[やすかわ, yasukawa] (n,adj-no) (abbr) (sl) cheap and cute [Add to Longdo]
[あんが, anga] (n,vs) quiet rest [Add to Longdo]
[あんらく, anraku] (adj-na,n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy [Add to Longdo]
楽椅子;楽いす[あんらくいす, anrakuisu] (n) easy chair [Add to Longdo]
楽死[あんらくし, anrakushi] (n) euthanasia; (P) [Add to Longdo]
[あんかん, ankan] (adj-na,n) easygoingness [Add to Longdo]
[あんき, anki] (n) fate; safety; welfare [Add to Longdo]
[あんき, anki] (adj-na,n) ease; comfort; feeling at home [Add to Longdo]
[あんご, ango] (n,vs) easy life [Add to Longdo]
[あんご, ango] (n,vs) {Buddh} varsika (meditation retreat; usu. for 90 days starting on the 15th day of the 4th month of the lunisolar calendar) [Add to Longdo]
[あき, aki] (n) former name of Hiroshima prefecture; (P) [Add to Longdo]
月給[やすげっきゅう, yasugekkyuu] (n) low salary [Add to Longdo]
[あんげん, angen] (n) Angen era (1175.7.28-1177.8.4) [Add to Longdo]
[あんこ, anko] (adj-na,n) secure; solid; stable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"That's cheaper than a new hat," Susan answers.「でも新しく帽子を買うよりはいわよ」とスーザンが答える。 [F]
"That's fine," replied the girl. "I'll take ten yards."いですね。じゃあ10ヤードください。」小娘が答えた。
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、藤氏は建築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。
It is cheaper to order by the dozen.1ダースいくらで注文したほうがい。
Is it cheaper to call after 9:00?9時以降に電話した方がいですか。
Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.DTPで本を作れば、いし早いし、まさに一挙両得だ。
The EC countries are working out a new security pact.EC諸国は新たな全保障条約を検討中です。
You can trust him with any job.あいつに仕事を任せておけば心だ。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値段もいが、地の利が悪いのが難点だね。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの定的な支援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。
It's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.あなたの菜園で作れる穀物や野菜を食べて生活する方がずっと上がりだ。
You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.あなたはシートベルトをちゃんと使用していたとして、カリフォルニア州交通全大会において賞金5000ドルを獲得されました。
You say the bridge is safe; I will take care all the same.あなたは橋は全だというが、それでも私は気をつけることにする。
Annie would eat uneasily.アニーは不な気持ちで食事をしたものだ。
Don't climb that ladder - it's not secure.あのはしごには登るな。全ではない。
I wish I could buy that house cheap.あの家がく買えたらなあ。
That outfit is running a fly-by-night operation.あの会社は先行き不な商売をしています。
That bridge is anything but safe.あの橋はけっして全ではない。
That old bridge is anything but safe.あの古い橋は全なんてものではない。
They are free from care and anxiety.あの人達には何の心配事も不もない。
That's cheap store.あの店は物がい。
Would you please stop singing so loudly? This is not a cheap (karaoke) joint.うちは、手の居酒屋じゃないんですからね、放歌高吟はお断り。
Australians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.オーストラリア人は全体として政治システムが定していることによる恩恵に満足している。
Motorcycles are very cheap.オートバイはとてもい。
My uncle now lives in comfort.おじは今では楽に暮らしている。
Grandmother looks very comfortable in that chair beside the fire.おばあちゃんは火の側の椅子に座ってとても楽そうに見える。
No problem.い御用です。
The doctor told you to stay in bed until your fever goes down, didn't he?お医者さんが、熱が下がるまでは静にするようにって言ってたでしょ。
Children can play without danger here.ここでは子供達が心して遊べる。
There's a scratch here. Could you give me a discount?ここに傷があるのでくしてください。
Up to this point I have presented an overview of the growth of political unrest in the period.ここまでで、この時期の政治不増大に関する概要を述べてきた。
This is Mr Yasuda.こちらが田さんです。
Prices have been stable for the past three years.この3年間は物価が定していた。
This bag is both good and inexpensive.このかばんはすばらしくて、しかもい。
I've had a vague uneasiness.このところほのかな不感がある。
Prices are stable these days.このところ物価が定している。
Social unrest may come about as a result of this long recession.このながい不況の結果、社会不が起こるかもしれない。
This bag is both good and inexpensive.このバッグは素晴らしくて、しかもい。
This melon sounds hollow. That's why it was so cheap.このメロン、スカスカじゃないの。だからかったのか。
Thus the matter was settled to the immense relief of everyone.このようにして、問題が解決されたので、皆は非常に心した。
This easy chair is quite comfortable.この楽いすは非常に快適だ。
Could you put these fragile things in a safe place?この壊れものを全な場所に置いてもらえませんか。
No country under the sun is safe in this nuclear age.この核時代にあっては、世界中どこの国だって全ではない。
This machine doesn't have a safety device.この機械には全装置が付いていない。
Eggs are cheap in this season.この季節は卵がい。
This fish is inexpensive but nourishing.この魚はくてしかも栄養がある。
It is safe to skate on this lake.この湖でスケートをしても全だ。
This country has an even temperature throughout the year.この国は年間を通して気温の変化がない(定している)。
This ring is expensive. Show me some cheap ones.この指輪は高い。もっといのを見せてください。
This tooth is wobbly.この歯が不定です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Angela![CN] 琪拉 Matchstick Men (2003)
Safe and sure. Beginning to sound like my brother.[JA] 全確実か 俺の兄みたいだ Hollow Triumph (1948)
Sheriff?[JA] 保官? Into the Grizzly Maze (2015)
Morning.[CN] -早 Never Say Never Again (1983)
Anna![CN]  Cries & Whispers (1972)
- ...and money can't buy that.[JA] 心のらぎこそ 価値がある Too Late for Tears (1949)
Ann.[CN]  Anywhere But Here (1999)
Angie.[CN]  Love with the Proper Stranger (1963)
Such portions of the Krell science, as I may from time to time... . ..deem suitable and safe, I shall dispense to Earth.[JA] クレルの科学とは別問題だ 私が、適切かつ全と・・ 考えれば、地球に提供する 可能性はある Forbidden Planet (1956)
Anyuta![CN] 尤塔! Shine, Shine, My Star (1970)
It's a new drug, quite harmless. There. I don't feel any different.[JA] 全な新薬です 何も変わらないわ Roman Holiday (1953)
I hope you're not planning to pull a fastie.[JA] 家に帰るまでは 心できない Too Late for Tears (1949)
You'll feel safer if I didn't stay inside the house tonight.[JA] 今晩お前が家にいなければ 私たちはより全にいられよう And Then There Were None (1945)
Good morning.[CN] 早 Shall We Dance? (1996)
Rumours suggest her condition may be serious, causing alarm and anxiety among the people in her country.[JA] 深刻な状況だというウワサも出ており 母国の国民にも心配と不が 広がっています Roman Holiday (1953)
And so the face of the unknown killer, built up from fragments of evidence... was sent out all over the country... to chiefs of police, sheriffs, county constables, and county jailers... to the wardens of prisons... to all postmasters and postal inspectors... to the agents of the Treasury Department... to the FBI.[JA] 断片から作り上げた 犯人の顔が... 全国に送られた 警察署長 保官 警官 刑務官へ He Walked by Night (1948)
-If you set down on this planet I warn you that I cannot be answerable for the safety of your ship or your crew.[JA] - もし、君達がこの惑星に着陸した場合は・・・ 私は、君や君のクルー、そして君の船の 全を保証することが出来ない Forbidden Planet (1956)
Afternoon.[CN] 日 Floating Weeds (1959)
Oh.[JA] 心して? Innocence (2012)
Silence![CN] 静! Children of Dune (2003)
Very tough. Some new trinkets you wanted and money for the movies.[JA] 物アクセサリーを欲しがったり 映画に行くお金とか Kansas City Confidential (1952)
Call the morgue.[JA] 遺体置所に電話だ D.O.A. (1949)
We'll, uh, work out a deal on that permanent.[JA] おくするし D.O.A. (1949)
Etienne![CN] 艾蒂 Premiers désirs (1983)
This doesn't come from The 5 and 10.[JA] 物じゃないわね Hollow Triumph (1948)
The only safe way to get rid of the car is to sell it to a dealer.[JA] 全なのは ディーラーに売ることよ Detour (1945)
Is it safe?[CN] 全吗? The Signal (2007)
'Night.[CN] 晚 Ordinary Decent Criminal (2000)
Indians![CN] 印第 Back to the Future Part III (1990)
You know the safest thing for you to do is stay in your room, with the door locked.[JA] いいかい、いちばんの全は 鍵をかけて部屋にいることだ And Then There Were None (1945)
It'll never be safe. It just won't work.[JA] 全だとわかるまで 隠しておけば Too Late for Tears (1949)
Good night.[CN] 晚 The Mask of Dimitrios (1944)
The hippies of Village they sell these messes for the price of the cloth.[JA] ゲージュツ気取りが この手のガラクタを... く売ってるさ Scarlet Street (1945)
Good night...[CN] 晚... Overboard (1987)
Bianca![CN] 比 Léolo (1992)
Good night.[CN] 晚 The Damned Don't Cry (1950)
All safe.[CN] 都 Episode #1.1 (2003)
Three hundred grand and clean getaway. Out of the country.[JA] 30万ドル持って 全に国外逃亡できる Kansas City Confidential (1952)
Good night.[CN] 晚 The Lodger (1944)
Good night.[CN] 晚 The Loreley's Grasp (1973)
Julien![CN] 朱利 Julien. Love Me If You Dare (2003)
-Juan?[CN] -胡? Bewitched (1969)
- Arnie![CN] -尼卡 The Trouble with Harry (1955)
I cut me a slice of last year's premiums.[JA] 全な金ね 使っていいのよ Too Late for Tears (1949)
I thought this was safe-cracker soup.[JA] 全なスープ (金庫破りの火薬)だと思ったよ He Walked by Night (1948)
I've made you cop-proof and stoolpigeon-proof and it's going to stay that way.[JA] だから全なんだ 今後もな Kansas City Confidential (1952)
Not you believe that this finishes here.[JA] 心するのは 早いぜ Scarlet Street (1945)
Just now, lie back.[JA] 心してお休みください Roman Holiday (1953)
And then you make yourself the master.[JA] そしたら泰さ Scarlet Street (1945)
My brother's safe in the clear and he doesn't know it.[JA] もう全なのに 弟は知らない Hollow Triumph (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ターンオン定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
データ処理システムの全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
メッセージ全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] safety interlock [Add to Longdo]
全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
全保護サービス[あんぜんほごサービス, anzenhogo sa-bisu] security service [Add to Longdo]
全保護ラベル[あんぜんほごラベル, anzenhogo raberu] security label [Add to Longdo]
全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]
全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]
全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
全保護方針[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]
定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] stable state [Add to Longdo]
運用規則に基づく全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
計算機システムの全保護[けいさんきシステムのあんぜんほご, keisanki shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
識別情報にもとづく全保護方針[しきべつじょうほうにもとづくあんぜんほごほうしん, shikibetsujouhounimotodukuanzenhogohoushin] identity-based security policy [Add to Longdo]
[そうあんてい, souantei] bistable [Add to Longdo]
定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit [Add to Longdo]
定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit [Add to Longdo]
定マルチバイブレータ[ひあんていマルチバイブレータ, hiantei maruchibaibure-ta] astable multivibrator [Add to Longdo]
定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state [Add to Longdo]
物理的全保護[ぶつりてきあんぜんほご, butsuritekianzenhogo] physical security [Add to Longdo]
定性[もうあんていせい, mouanteisei] network stability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふあん, fuan] Unruhe, Sorge, Angst [Add to Longdo]
の種[ふあんのたね, fuannotane] Grund_der_Besorgnis [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] oeffentliche_Sicherheit [Add to Longdo]
[あん, an] FRIEDE, RUHE [Add to Longdo]
[あん, an] Friede, -Ruhe [Add to Longdo]
らか[やすらか, yasuraka] friedlich, ruhig [Add to Longdo]
[やすい, yasui] billig [Add to Longdo]
[あんじゅう, anjuu] ruhiges_Leben, friedliches_Leben [Add to Longdo]
[あんぜん, anzen] Sicherheit [Add to Longdo]
[あんぴ, anpi] das_Befinden, Gesundheit, Gesundheitszustand [Add to Longdo]
[あんてい, antei] Stabilisierung, Gleichgewicht [Add to Longdo]
[あんねい, annei] oeffentlicher_Friede, oeffentliche_Ruhe, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
寧秩序[あんねいちつじょ, anneichitsujo] Ruhe_und_Ordnung [Add to Longdo]
[あんしん, anshin] sich_beruhigen, erleichtert_sein [Add to Longdo]
楽死[あんらくし, anrakushi] Euthanasie, Sterbehilfe [Add to Longdo]
[あんたい, antai] -Ruhe, -Frieden, Sicherheit [Add to Longdo]
[やすもの, yasumono] billige_Ware [Add to Longdo]
[あんみん, anmin] guter_Schlaf, gesunder_Schlaf [Add to Longdo]
[あんかん, ankan] -Musse, Untaetigkeit [Add to Longdo]
[あんせい, ansei] Ruhe, Stille [Add to Longdo]
[へいあんちょう, heianchou] Heian_Zeit (794-1185) [Add to Longdo]
[いあん, ian] -Trost, Erholung, Unterhaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top