ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แปลกใจ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปลกใจ-, *แปลกใจ*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
งึด (vi vt) แปลกใจ, พิศวง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลกใจ[V] surprise, See also: wonder, astonish, amaze, Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง, Example: ผมกำลังแปลกใจกับเสียงที่ได้ยินจนจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไร, Thai definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, Doc, I'm surprised!ทำไมหมอฉันแปลกใจSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Uh, this is a-- a pleasant surprise. Ha-ha.เอ่อนี้เป็นน่าแปลกใจ ฮ่า Pinocchio (1940)
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก Rebecca (1940)
Each camp has its surprises:ในแต่ละแคมป์ ก็มีเรื่องน่าแปลกใจ Night and Fog (1956)
Well, how do you like it? Even-steven. Pretty surprising, isn't it?ด้วยวิธีการที่คุณชอบมันได้หรือไม่ แม้แต่สตีเว่น สวยน่าแปลกใจไม่ได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
No wonder they turn up their noses at a mystical impulse...ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเปิดขึ้นจมูก ของพวกเขา แรงกระตุ้นที่ลึกลับ Help! (1965)
- You surprise me, Ringo.คุณแปลกใจเลย ริงโก้ ทำไม? Yellow Submarine (1968)
No wonder you left it. Here.- ไม่แปลกใจเลยที่เธอทิ้งมันมา The Little Prince (1974)
But now and then, I ponder And wonder as I wanderแต่บางคราวฉันก็แปลกใจเวลาเดินไป The Little Prince (1974)
Now, to my wonder and surpriseตอนนี้ฉันรู้สึกแปลกใจ The Little Prince (1974)
Now, to my wonder and surpriseตอนนี้ฉันรู้สึกแปลกใจ The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze   FR: être surpris ; être étonné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall off one's chair[IDM] ประหลาดใจมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: แปลกใจมาก
fall through the floor[IDM] ประหลาดใจมาก, See also: แปลกใจมาก
marvel at[PHRV] ประหลาดใจกับ, See also: แปลกใจกับ
surprised[ADJ] แปลกใจ, See also: งงงัน, ประหลาดใจ, ตกตะลึง, Syn. shocked, unexpectant, wondering
surprise into[PHRV] ทำให้ประหลาดใจใน, See also: แปลกใจในเรื่อง
surprise with[PHRV] ประหลาดใจกับ, See also: แปลกใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coo(คู) {cooed,cooing,coos} vi. ขันกู่ ๆ (เสียงนกพิราบหรือนกเขา) ,ร้องเสียงดังกล่าว,พูดกระซิบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ vt. ร้องเสียงกู่ ๆ n. เสียงร้องกู่ ๆ, See also: cooer n. ดูcoo cooingly adv. ดูcoo interj. เสียงอุทานแสดงความแปลกใจ
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flabbergasted (adj) แปลกใจและตกใจอย่างมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top