ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จิตร

   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิตร-, *จิตร*
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
tondo[ทอน โด] (n ) จิตรกรรมภาพกลม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตร[N] drawing, See also: painting, portraying, variegated, designs, Syn. การวาดเขียน, การระบายสี, ลวดลาย
จิตรกร[N] painter, See also: artist, creator of art, Syn. ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ, Example: ด้วยเหตุที่จิตรกรเป็นคนพื้นบ้านที่จังหวัดนครปฐมจึงได้พบเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก, Count unit: คน
จิตรกรรม[N] painting, See also: drawing, portrait, Example: เขาใช้ความสามารถด้านจิตรกรรมในการเขียนฉากให้สวยงาม, Thai definition: ศิลปะการวาดเขียน, ศิลปะการวาดภาพ
จิตรเลขา[N] picture, See also: portrait, Syn. รูปภาพ, Notes: (สันสกฤต)
จิตรกรรมฝาผนัง[N] mural, Example: จิตรกรรมฝาผนังของไทยแต่ละยุค แต่ละสมัยมีรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกันไป, Thai definition: ภาพจิตรกรรมที่เขียนบนฝาผนังหรือเพดาน หรือวาดบนแผ่นผ้าใบหรือแผ่นไม้ แล้วติดให้สนิทกับผนังหรือเพดาน
จิตรกรรมร่วมสมัย[N] contemporary mural, Example: คณะศิลปกรรมจัดแสดงภาพจิตรกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเกือบทั้งหมด, Thai definition: ภาพจิตรกรรมที่แสดงลักษณะของสมัยปัจจุบัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิตร ๑, จิตร- ๑(จิด, จิดตฺระ-) น. การวาดเขียน, การระบายสี, ลวดลาย.
จิตร ๑, จิตร- ๑(จิด, จิดตฺระ-) ว. งดงาม, สดใส, ที่เขียนงดงาม.
จิตร(จิด) น. จิต, ใจ.
จิตร- ๒(จิดตฺระ-) น. เดือนอันมีพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์จิตรา เรียกว่า จิตรมาส คือ เดือน ๕ ตกในราวเดือนเมษายน.
จิตรกรน. ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ.
จิตรกรรมน. ศิลปะประเภทหนึ่งในทัศนศิลป์เกี่ยวกับการเขียนภาพวาดภาพ, รูปภาพที่เขียนหรือวาดขึ้น.
จิตรจุล(จิดตฺระ-) น. เต่า.
จิตรปทาน. ชื่อฉันท์ในวรรณพฤติ.
จิตรลดา ๑น. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง, คู่กับ มหาจิตรลดา.
จิตรลดา ๑ดูใน จิตร ๑, จิตร- .

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paintingจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mirror paintingจิตรกรรมกระจกเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard-edge paintingจิตรกรรมขอบคม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
easel paintingจิตรกรรมขาหยั่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bambocciataจิตรกรรมคนยากไร้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract image paintingจิตรกรรมจินตภาพนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American scene paintingจิตรกรรมชีวิตอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ajanta Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอชันตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Altamira Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอัลตามีรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sand paintingจิตรกรรมทราย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrylic paintingจิตรกรรมสีอะคริลิก [TU Subject Heading]
Erotic paintingจิตรกรรมด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic painting, Chineseจิตรกรรมด้านกามารมณ์จีน [TU Subject Heading]
Erotic painting, Thaiจิตรกรรมด้านกามารมณ์ไทย [TU Subject Heading]
Figure paintingจิตรกรรมรูปคน [TU Subject Heading]
Glass painting and stainingจิตรกรรมและการย้อมสีบนกระจก [TU Subject Heading]
Mural painting and decorationจิตรกรรมฝาผนัง [TU Subject Heading]
Mural painting and decoration, Thaiจิตรกรรมฝาผนังไทย [TU Subject Heading]
Paining, Spanishจิตรกรรมสเปน [TU Subject Heading]
Paintersจิตรกร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine conscience I turned out to be.มโนธรรมวิจิตรฉันเปิด ออกมาเป็น Pinocchio (1940)
- A painter.- จิตรกรค่ะ Rebecca (1940)
And that is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter.เหตุนั้นตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเลยเลิกที่จะมีอาชีพเป็นจิตรกร The Little Prince (1974)
What this is, is a sketch artist from the Los Angeles Police Department.แค่จิตรกรสเก๊ตช์ภาพค่ะ จากกรมตำรวจแอลเอ Oh, God! (1977)
-He was a police artist.เขาเป็นจิตรกรของตำรวจ Oh, God! (1977)
I am a painter.ผมเป็นจิตรกร Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
I am a painter.ผมเป็นจิตรกร Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Hiroshi, what happened to the painter from upstairs?ฮิโรชิ เกิดอะไรขึ้นกับจิตรกร บนชั้นสองนั่น? Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
According to the autopsy report the painter dismembered his wife.จิตรกรลงมือชำแหละภรรยาของเขา ตอนหล่อนตั้งครรภ์ได้แปดเดือน Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
The painter insisted on having killed a mermaid.จิตรกรยืนยันว่าที่เขาฆ่า คือนางเงือก Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
So, what are you, an artist or something?คิดว่าตัวเองเป็นจิตรกรงั้นหรือ Titanic (1997)
Jack, this is exquisite work.แจ็ค วิจิตรตระการตามาก Titanic (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design   FR: peinture [f]
จิตร[n.] (jit) EN: mind   FR: âme [f] ; esprit [m]
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker   FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
จิตรกรรมภูมิทัศน์[n. exp.] (jittrakam phūmithat) EN: landscape art   
จิตรกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (jittrakam ruam samai) EN: contemporary mural   FR: peinture contemporaine [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drawer[N] ช่างวาดภาพ, See also: จิตรกร
Michelangelo[N] จิตรกรชื่อดังของอิตาลี
mural[N] จิตรกรรมฝาผนัง, Syn. decoration, wall painting
painter[N] จิตรกร, See also: ช่างวาด, ช่างเขียน, Syn. illustrator, sketcher, cartoonist
Picasso[N] จิตรกรเอกของสเปน (มีอายุในช่วง ค.ศ. 1881 -1973)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
christian science)n. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
coconsciousnessn. จิตร่วมสำนึก
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ,จิตรกร,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
fine artsวิจิตรศิลป์
mural(มู'เริล) adj. เกี่ยวกับกำแพงหรือผนังคล้ายกำแพงหรือผนัง n. ภาพหรือจิตรกรรมฝาผนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
painter(n) จิตรกร,ช่างเขียน,ช่างทาสี
pantomime(n) โขน,ละครใบ้,วิจิตรทัศนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
history painting[ฮิส-ตรี-เพ้น-ทิง] (n ) จิตรกรรมประวัติศาสตร์ เป็นประเภทของจิตรกรรม (genre) ที่เป็นจิตรกรรมเป็นภาพเขียนของเนื้อหาจากประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน, ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และตำนานเทพ/ปรัมปราวิทยา และรวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก่อนที่งานจะเขียน (Source: wikipedia.org)
panel painting[แพเนล เพ้นทิง] (n ) จิตรกรรมแผง เป็นจิตรกรรมที่เขียนบนแผงที่ทำด้วยไม้ที่อาจจะเป็นแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นเชื่อมต่อกัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพมาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนที่การเขียนบนผ้าใบจะกลายมาเป็นที่นิยมกัน (Wikipedia.org)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
画家[がか, gaka] (n) จิตรกร , นักวาด

German-Thai: Longdo Dictionary
Maler(n) |der, pl. Maler| จิตรกร, นักวาดรูป
Malerin(n) |die, pl. Malerinnen| จิตรกรที่เป็นผู้หญิง, นักวาดรูป
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung

French-Thai: Longdo Dictionary
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top