ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

practic

   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practic-, *practic*
English-Thai: Longdo Dictionary
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practice[VI] ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practice[VT] ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practice[VT] ทำตามหลักทางศาสนา
practice[N] การฝึกซ้อม, See also: การฝึกฝน, การฝึกหัด, Syn. drill, exercise, rehearsal
practice[N] การกระทำตามหลักศาสนา
practice[N] วิธีปฏิบัติ, See also: ภารกิจ
practice[N] กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
practical[ADJ] ที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง, See also: ที่ใช้ได้จริง, Syn. pragmatic, wise, savvy, Ant. foolish, impractical
practiced[ADJ] ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced, Ant. inexperienced, unadept, clumsy
practicable[ADJ] ที่สามารถปฏิบัติได้, Syn. possible, conceivable, viable, Ant. impossible, unworkable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practicable(แพรค'ทิคะเบิล) adj. ปฏิบัติได้,ทำได้,ใช้ได้,เหมาะสม,ผ่านได้., See also: practicability,practicableness n. practicably adv., Syn. feasible
practical(แพรค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการกระทำ,ใช้ได้,เหมาะสม,มีประโยชน์,ตามความเป็นจริง,เน้นในทางปฏิบัติ,ได้ผล., See also: practicality,practicalness n.
practical joken. การแกล้งคน., See also: practical joker n.
practically(แพรค'ทิเคิลลี) adv. ได้ผล,อย่างทำได้,ในทางปฏิบัติ, Syn. virtually
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ., Syn. practised ,experienced
practician(แพรคทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญ,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์,ผู้ปฏิบัต', Syn. practitioner
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
chiropracticn.,adj. การบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง .
impracticable(อิมแพรค' ทะคะเบิล) adj. ทำไม่ได้, ไม่เหมาะ, ผ่านไม่ได้, ใช้ไม่ได้, จัดการไม่ได้, See also: impracticability, impracticableness n. impracticably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
practicable(adj) ปฏิบัติได้,ทำได้,ผ่านไปได้,ใช้ได้,เหมาะสม
practical(adj) เกี่ยวกับภาคปฏิบัติ,ปฏิบัติจริง,เป็นการเป็นงาน,ได้ผล
practically(adv) อย่างจริงจัง,แท้จริง,ปฏิบัติจริง,ได้ผล
practice(n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย
impracticable(adj) ใช้การไม่ได้,ไม่สามารถทำได้,จัดการไม่ได้
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
practical examinationการสอบภาคปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
practiceการปฏิบัติ, การประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practice, generalเวชปฏิบัติทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Practiceระเบียบปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Practice (Philosophy)การปฏิบัติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Practice guidelinesแนวเวชปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Practice of lawวิชาว่าความ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
practicalเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ, นำมาใช้ประโยชน์ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practicA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
practicAfter a year's practice, she plays the piano after a fashion.
practicAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
practicAfter thinking long and hard, I put the plan into practice.
practicA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
practicAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
practicAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
practicAndy must have practiced very hard.
practicAn ounce of practice is worth a pound of precept.
practicA painter only becomes a true painter by practicing his craft.
practicAs a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.
practicA theory must be followed by practice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบฝึกหัด[N] exercise, See also: practice, Example: แบบฝึกหัด เป็น สื่อการเรียนที่ให้นักเรียนได้ฝึกหัด เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความรู้ในบทเรียน, Thai definition: แบบตัวอย่างปัญหาหรือคำสั่งที่ตั้งขึ้น เพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ
ภาคปฏิบัติ[N] practical part, See also: practical section, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: แนวคิดและทฤษฎีบางอย่าง เมื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถกระทำได้จริง, Thai definition: ส่วนที่มีการลงมือกระทำกันจริงๆ
การปฏิบัติ[N] practice, See also: performance, commitment, Syn. การกระทำ
ในทางปฏิบัติ[ADV] practically, See also: in practice, Example: ในทางปฏิบัติเราอาจจะสามารถประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้กับกรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขได้
ภาคปฎิบัติ[N] practical part, See also: field training, practical section, practice, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ, Thai definition: ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
ระเบียบปฏิบัติ[N] practice, Example: ทุกคนทำตามนโยบายและตามหน้าที่จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติ
หัด[V] practice, See also: train, drill, Syn. ฝึก, ฝึกฝน, ฝึกหัด, Ant. ชำนาญ, ช่ำชอง, Example: ถ้าหากเราหัดเขียนเลขไทยมาเสียตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เราก็จะเขียนเลขไทยได้สวยงาม, Thai definition: ทำให้ชำนาญ
ฝึกซ้อม[V] practice, See also: drill, coach, Syn. ซ้อม, ฝึก, Example: เขากำหนดให้ทหารหน่วยต่างๆ ฝึกซ้อม โดยเน้นหนักไปทางการรบในป่าและบนภูเขา, Thai definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
เล่นสวาท[V] commit a homosexuality with a man, See also: practice sodomy, Syn. เริงโลกีย์, Example: เมียเขาจับได้ตอนที่เขากำลังเล่นสวาทอยู่กับชู้, Thai definition: เล่นรักร่วมเพศ, มีเพศสัมพันธ์กัน
วางแผนครอบครัว[V] practice birth control, Syn. คุมกำเนิด, Example: คุณหมอแนะนำให้คู่สมรสวางแผนครอบครัวตามนโยบายด้านควบคุมประชากร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices   
ใช้การได้สะดวก[adj.] (chai kān dai sadūak) EN: practical   
ใช้ไม่สะดวก[adj.] (chai mai sadūak) EN: impractical   FR: peu pratique
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice   FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกสมาธิ[v. exp.] (feuk samāthi) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRACTICE    P R AE1 K T IH0 S
PRACTICAL    P R AE1 K T IH0 K AH0 L
PRACTICED    P R AE1 K T IH0 S T
PRACTICES    P R AE1 K T IH0 S IH0 Z
PRACTICING    P R AE1 K T IH0 S IH0 NG
PRACTICABLE    P R AE1 K T AH0 K AH0 B AH0 L
PRACTICALLY    P R AE1 K T IH0 K AH0 L IY0
PRACTICALITY    P R AE2 K T IH0 K AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practice    (n) prˈæktɪs (p r a1 k t i s)
practical    (j) prˈæktɪkl (p r a1 k t i k l)
practices    (n) prˈæktɪsɪz (p r a1 k t i s i z)
practician    (n) prˈæktˈɪʃən (p r a1 k t i1 sh @ n)
practicable    (j) prˈæktɪkəbl (p r a1 k t i k @ b l)
practicably    (a) prˈæktɪkəbliː (p r a1 k t i k @ b l ii)
practically    (a) prˈæktɪkliː (p r a1 k t i k l ii)
practicians    (n) prˈæktˈɪʃənz (p r a1 k t i1 sh @ n z)
practicality    (n) prˌæktɪkˈælɪtiː (p r a2 k t i k a1 l i t ii)
practicability    (n) prˌæktɪkəbˈɪlɪtiː (p r a2 k t i k @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, / ] practical; functional; pragmatic; applied (science), #3,630 [Add to Longdo]
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] practiced; proficient; skilled; skillful, #8,124 [Add to Longdo]
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, / ] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety, #8,598 [Add to Longdo]
实务[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ, / ] practice; practical affairs, #25,192 [Add to Longdo]
实干家[shí gàn jiā, ㄕˊ ㄍㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] practical person; constructive person, #75,556 [Add to Longdo]
偏私[piān sī, ㄆㄧㄢ ㄙ, ] practice favoritism, #96,739 [Add to Longdo]
实际性[shí jì xìng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] practicality, #99,651 [Add to Longdo]
孰能生巧[shú néng shēng qiǎo, ㄕㄨˊ ㄋㄥˊ ㄕㄥ ㄑㄧㄠˇ, ] practice makes perfect [Add to Longdo]
实际应用[shí jì yìng yòng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] practical application [Add to Longdo]
悬壶济世[xuán hú jì shì, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ, / ] practice medicine or pharmacy to help the people or public [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たんぽ槍[たんぽやり, tanpoyari] (n) padded spear (for practice) [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
カイロテック[, kairotekku] (n) (abbr) chiropractic [Add to Longdo]
カイロプラクティック;カイロプラクチック[, kairopurakuteikku ; kairopurakuchikku] (n) chiropractic [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
シートノック[, shi-tonokku] (n,vs) fielding practice (practise) (wasei [Add to Longdo]
タイプ練習[タイプれんしゅう, taipu renshuu] (n) typing practice [Add to Longdo]
ドリル[, doriru] (n) (1) drill (tool); (n,vs) (2) drill (practice); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form [Add to Longdo]
応用技術[おようぎじゅつ, oyougijutsu] practical technology [Add to Longdo]
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practic \Prac"tic\, a. [See {Practical}.]
   1. Practical.
    [1913 Webster]
 
   2. Artful; deceitful; skillful. [Obs.] "Cunning sleights and
    practick knavery." --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top