Search result for

ฝึก

(85 entries)
(0.1448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝึก-, *ฝึก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึก    [V] practise, See also: exercise, train, drill, Syn. ฝึกหัด, หัด, ฝึกฝน, Example: เด็กนักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งทำสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจ, Thai definition: ทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
ฝึกฝน    [V] train, See also: practise, drill, Syn. ฝึกปรือ, ฝึก, Example: นักวิชาการและนักปฏิบัติการที่ดีจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติเพียงพอ, Thai definition: ขวนขวายหาความรู้ให้ชำนาญ
ฝึกงาน    [V] apprentice, See also: train, Example: ตอนนี้ผมมาฝึกงานที่กระทรวงการคลัง สนุกดี มีความรู้เพิ่มมาก, Thai definition: สอนให้ทำงานจนทำได้
ฝึกสอน    [V] teach, Example: นอกจากรับฝึกสอนสุนัขแล้ว เจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องคอยดูแลสุขภาพของสุนัขด้วย, Thai definition: สอนให้ทำจนเป็น
ฝึกสอน    [V] practise teaching, Syn. สอน, Example: หนูต้องทำงานเกี่ยวกับอาชีพครูอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ย้ายมาคณะมนุษยศาสตร์เพราะทำงานไปฝึกสอนไม่ได้ค่ะ, Thai definition: ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา
ฝึกหัด    [V] drill, See also: practise, drill, exercise, Syn. ฝึก, Example: ทางโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนที่ต้องการเข้ามาฝึกหัดในโครงการ, Thai definition: ฝึกให้ชำนาญ, หัดให้ทำจนชำนาญ
ฝึกซ้อม    [V] practice, See also: drill, coach, Syn. ซ้อม, ฝึก, Example: เขากำหนดให้ทหารหน่วยต่างๆ ฝึกซ้อม โดยเน้นหนักไปทางการรบในป่าและบนภูเขา, Thai definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ฝึกปรือ    [V] drill, See also: be well-trained, be in constant drill, Syn. ฝึกฝน, Example: เราจะใช้โอกาสในการออกไปทำงานในช่วงแรกๆ เพื่อฝึกปรือ และทำงานในสิ่งที่เราอยากทำ, Thai definition: ฝึกให้ทำจนเป็น, หัดให้ทำจนดี
ฝึกสมอง    [V] exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
ฝึกอบรม    [V] train, Syn. ฝึกหัด, Example: รัฐควรให้การศึกษาแก่ชุมชน และฝึกอบรมบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตด้วย, Thai definition: แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝึกก. ทำ (เช่นบอก แสดง หรือปฏิบัติ เป็นต้น) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ เช่น ฝึกทหาร ฝึกกายบริหาร ฝึกงาน.
ฝึกงานก. สอนให้ทำงานจนทำเป็น.
ฝึกปรือก. ฝึกให้ทำจนเป็น, หัดให้ทำจนชำนาญ, เช่น ฝึกปรือช้างม้า.
ฝึกฝนก. เพียรฝึก, พยายามฝึก, เช่น ฝึกฝนตนเองให้ชำนาญในการเย็บปักถักร้อย.
ฝึกสอนก. ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา
ฝึกสอนสอนให้ทำจนเป็น, สอนให้เป็นคนดี, เช่น เฝ้าฝึกสอน.
ฝึกหัดก. ฝึกให้ชำนาญ, หัดให้ทำจนชำนาญ, เช่น ฝึกหัดทำเลข ฝึกหัดทำการบ้าน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joint Prevention Programฝึกความเคยชินในการใช้แขนขาใหม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Work hard.ฝึกหนัก. เล่นอย่างเต็มที่. และ ฆ่าอย่างหนัก How I Won the War (1967)
I think you're the greatest, but my dad says you don't work hard enough on defence.ผมว่าคุณเยี่ยมที่สุด แต่พอผมบอกว่าคุณ ฝึกซ้อมเกมรับไม่หนักพอ Airplane! (1980)
No.ฝึกข้าได้มั้ย Rapa Nui (1994)
Your signature needs work.ฝึกเซ็นต่อไป๊ Gattaca (1997)
Excellent. Yes. You, with practice.เยี่ยม ใช่ ฝึกอีกหน่อยนะ Seven Years in Tibet (1997)
-Which can be adopted.ฝึกกันได้ The Man in the Iron Mask (1998)
But you can't.ฝึกอะไร? ฝึกไล่ฉันไง Fight Club (1999)
- ..is over.ฝึกอะไรอีกวะ? Fight Club (1999)
Special training?ฝึกพิเศษอะไรเหรอ? Street Fighter Alpha (1999)
"I, Professor Severus Snape, do hereby give the Slytherin team permission to practice today, owing to the need to train their new Seeker."ฉันศจ.เซเวอรัส สเนป อนุญาติให้ทีมสลิธีริน ฝึกซ้อมที่สนามได้ในวันนี้ เพื่อฝึกซีกเกอร์คนใหม่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Training for the ballet, Potter?ฝึกเต้นบัลเล่ต์อยู่หรือ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
How could a man learn to defend himself by watching animals behave like... animals?ฝึกวิชาต่อสู้โดยเลียนแบบท่าสัตว์ได้หรอก Around the World in 80 Days (2004)
Helloฝึกไปตามวิธีนี้นะ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
There's no way this kind of practice will make us musiciansฝึกแบบนี้ไปเราก็เล่นไม่ได้หรอก Swing Girls (2004)
Forget about that stuff until you've mastered the basicsอย่าพึ่งทำแบบนี้เลย ฝึกพื้นฐานให้ดีก่อนดีกว่า Swing Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice   FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกงาน[v.] (feukngān) EN: apprentice ; train   
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill   
ฝึกสมาธิ[v. exp.] (feuk samāthi) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.)   
ฝึกสอน[v.] (feuksøn) EN: teach   
ฝึกสอน[v.] (feuksøn) EN: practise teaching   
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกอบรม[v.] (feukoprom) EN: train   
ฝึกให้ชิน[v. exp.] (feuk hai chin) FR: habituer

English-Thai: Longdo Dictionary
training(n) การฝึกอบรม
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, R. espresso
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
housebreak (vt ) ฝึกสุนัขให้ขับถ่ายนอกบ้าน, ฝึกนิสัยคน(เด็ก)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprentice to    [PHRV] ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), See also: ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ
coach    [VT] ฝึกกีฬาให้, See also: สอนกีฬาให้, Syn. instruct, train, drill, teach
cultivate    [VT] ฝึกฝน, See also: ให้การศึกษา, ปลูกฝัง, Syn. nurture, educate, teach
coach for    [PHRV] ฝึกฝนมาเพื่อ
discipline    [VT] อบรม, See also: ฝึกฝน, Syn. train, coach, tutor
drill    [VT] ฝึกฝน, See also: หัด, ฝึก, ฝึกหัด, ฝึกปรือ
ground    [VT] ให้พื้นฐาน, See also: ฝึกสอนพื้นฐานให้, Syn. educate, train
Practice makes perfect.    [IDM] ฝึกฝนบ่อยๆ ทำให้เก่งได้, See also: คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิด
keep in training    [IDM] ฝึกฝน (เพื่อการกีฬาหรือการแข่งขัน), Syn. get into
knock up    [PHRV] ฝึกซ้อม (ก่อนลงแข่งจริง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
borstal(บอร์'สเทิล) n. โรงเรียนเด็กที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่ออบรมและฝึกอาชีพ
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
broncobustern. คนฝึกม้าป่าให้เชื่อง
buckaroon. โคบาล,ลูกวัว,คนฝึกม้าให้เชื่อง
buckeroon. โคบาล,ลูกวัว,คนฝึกม้าให้เชื่อง
cadet(คะเดท') n. นักเรียนโรงเรียนนายร้อย,เด็กฝึกงาน,น้องชาย, See also: cadetship n. cadetcy n.
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด,ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
coach(vt) สอน,ฝึก,ฝึกสอน
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
discipline(vt) ทำให้มีวินัย,บังคับ,ลงโทษ,ฝึกฝน,ฝึกหัด
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
実習[じっしゅう, jisshuu] (n) ฝึกงานภาคปฏิบัติ
見習う[みならう, minarau] ฝึกหัดงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
極める[きわめる, kiwameru] Thai: ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ English: to master
工場実習[こうじょうじっしゅう, koujoujisshuu] Thai: ฝึกงานในโรงงาน English: training in the factory

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช
üben(vi vt) |übte, hat geübt| ฝึก, ฝึกฝน เช่น Gehst du heute Karate üben? วันนี้เธอไปฝึกคาราเต้หรือไม่
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

Are you satisfied with the result?

Go to Top