ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commitment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commitment-, *commitment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
commitment(n) พันธสัญญา

English-Thai: Longdo Dictionary
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commitment(n) ความรับผิดชอบ, Syn. responsibility, engagement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ, การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) , การส่งให้พิจารณา, การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต, การส่งเข้าคุก, การให้คำมั่นสัญญา, คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก, การกระทำความผิด, การพัวพัน, การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal, delive

English-Thai: Nontri Dictionary
commitment(n) การทำผิด, การมอบหมาย, การมอบความไว้วางใจ, การให้คำมั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commitmentข้อผูกมัด, การผูกมัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Commitment (Psychology)ความยึดมั่น (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
commitment(n) the act of binding yourself (intellectually or emotionally) to a course of action, Syn. allegiance, dedication, loyalty
commitment(n) an engagement by contract involving financial obligation
commitment(n) a message that makes a pledge, Syn. dedication
commitment(n) the official act of consigning a person to confinement (as in a prison or mental hospital), Syn. committal, consignment
committedness(n) the trait of sincere and steadfast fixity of purpose, Syn. commitment

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Commitment

n. 1. The act of committing, or putting in charge, keeping, or trust; consignment; esp., the act of committing to prison. [ 1913 Webster ]

They were glad to compound for his bare commitment to the Tower, whence he was within few days enlarged. Clarendon. [ 1913 Webster ]

2. A warrant or order for the imprisonment of a person; -- more frequently termed a mittimus. [ 1913 Webster ]

3. The act of referring or intrusting to a committee for consideration and report; as, the commitment of a petition or a bill. [ 1913 Webster ]

4. A doing, or perpetration, in a bad sense, as of a crime or blunder; commission. [ 1913 Webster ]

5. The act of pledging or engaging; the act of exposing, endangering, or compromising; also, the state of being pledged or engaged. Hamilton. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If released, is she likely to commit a violent crime?ถ้าปล่อยตัวเธอไป เธอเสี่ยงที่จะ ก่ออาชญากรรมหรือเปล่า? Basic Instinct (1992)
I have committed cruel acts of molestation.ข้าขอน้อมรับคำพิพากษานี้ The Lawnmower Man (1992)
You told Inspector Dixon... that you had committed a robbery on that night.ที่คุณมีความมุ่งมั่น ปล้นในคืนนั้น In the Name of the Father (1993)
They put a gun in my mouth... and made me confess to a murder I didn't commit.พวกเขาวางปืนในปากของฉัน ... และทำให้ผมสารภาพ เพื่อฆ่าฉันไม่ได้กระทำ In the Name of the Father (1993)
These people have committed horrific crimes.คนเหล่านี้มีความมุ่งมั่น ความผิดที่น่ากลัว In the Name of the Father (1993)
A man commits a crime, he should know better. We have him killed, and feel good about it.เวลาคนทำผิดเราสั่งฆ่าแล้วพอใจ Schindler's List (1993)
Soames confessed to the first two murders but couldn't produce any evidence that he committed the crimes.เขาเข้ารับการรักษา โรค post-adolescent schizophrenia. ที่โรงพยาบาลโรคจิต ประจำรัฐ Soames สารภาพว่าฆ่าเหยื่อสองรายแรก Deep Throat (1993)
There were, of course, crimes committed.ฉันไม่พบเหตุการณ์ใดตามควร ที่จะสนับสนุน การสืบสวนครั้งนี้ Deep Throat (1993)
It seems to me I already got my boys committed elsewhere.ดูเหมือนว่าฉันฉันแล้วมีชายของฉันมุ่งมั่นที่อื่น ๆ The Shawshank Redemption (1994)
A young... stupid kid who committed that terrible crime.หนุ่ม ... เด็กโง่ที่ก่ออาชญากรรมที่น่ากลัวว่า The Shawshank Redemption (1994)
I'm guilty of committing a crime.ฉันผิดของการก่ออาชญากรรม The Shawshank Redemption (1994)
The instant his 10-day paper expires, he'll be committed...พอครบ 10 วัน เขาจะถูกกักตัว Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commitmentI've got another commitment this evening.
commitmentWe've already had a family commitment.
commitmentYou've got to carry out your commitment at all costs.
commitmentYou want commitment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธะ(n) commitment, See also: strings, obligation, duty, Syn. ข้อผูกมัด, หน้าที่, ภาระ, ภารกิจ, Example: รัฐบาลมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบของไอเอ็มเอฟ
ข้อผูกพัน(n) commitment, See also: obligation, pledge, Syn. ข้อผูกมัด, ข้อสัญญา, พันธะ, สัญญาผูกมัด, Example: ข้อผูกพันเรื่องการส่งออกข้าวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกำลังจะสิ้นสุดลง, Count Unit: ข้อ, ประการ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
commitment
commitments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commitment
commitments

Japanese-English: EDICT Dictionary
建て;建[たて, tate] (n, n-suf, n-pref) contract; commitment #2,925 [Add to Longdo]
公約[こうやく, kouyaku] (n, vs, adj-no) public commitment or promise; (P) #18,896 [Add to Longdo]
アンガージュマン[anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre [Add to Longdo]
コミットメント[komittomento] (n) commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[コミットメントたんい, komittomento tan'i] (n) { comp } commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) { comp } commitment coordinator [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[toranzakushonkomittomento] (n) { comp } transaction commitment; commitment [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]
言いがかり;言い掛かり;言掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment [Add to Longdo]
言質[げんち(P);げんしつ;げんしち, genchi (P); genshitsu ; genshichi] (n) commitment; pledge or promise; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top