ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีประสบการณ์

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีประสบการณ์-, *มีประสบการณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีประสบการณ์[V] have an experience

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์ Rebecca (1940)
I'm sorry, I was just looking for someone with flying experience.ขอโทษค่ะ ฉันกำลังหา คนที่มีประสบการณ์การบิน Airplane! (1980)
- What's your flying experience?- คุณมีประสบการณ์การบินแค่ไหน Airplane! (1980)
This guy has no airline experience.หมอนี่ไม่มีประสบการณ์การบินสายการบิน Airplane! (1980)
He's an experienced air-force pilot. No cause for alarm. Take over.เขาเป็นนักบินที่มีประสบการณ์ของ กองทัพอากาศ ไม่ต้องตกใจ รับต่อซิ Airplane! (1980)
Of course, only an experienced teacher can make them laugh.แน่นอนว่าเฉพาะครูที่มีประสบการณ์เท- ่านั้นที่สามารถทำให้พวกเขาหัวเราะได้ Idemo dalje (1982)
Those who are always thinking about something bad, and... those with experience, who don't say unnecessary things.แบบแรกจะเป็น พวกที่คิดแต่เรื่องแย่ๆ อีกแบบคือ มีประสบการณ์มาก จนไม่จำเป็นต้องพูด Vampire Hunter D (1985)
Well, I do not know who you really are, but by the way you look, I can see you have no experience in war.เอาล่ะ ฉันไม่รู้จริงๆ ว่านายเป็นใคร แต่จากที่เห็น ฉันว่านายไม่มีประสบการณ์Nเกี่ยวกับสงครามสักเท่าไร ใช่ไหม Rambo III (1988)
Maybe if you had experienced even a little bit of the '60s, you might feel the same way, too.ถ้าคุณมีประสบการณ์เพียงนิดน้อย ของยุค 60 ล่ะก็ คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกันกับฉัน Field of Dreams (1989)
I experienced the '60s.ฉันมีประสบการณ์ในยุค 60 Field of Dreams (1989)
Have you ever had any homosexual experiences, Mr Blair?คุณเคยมีประสบการณ์ความรักใด ๆ ที่นายแบลร์? The Russia House (1990)
No.เวลาที่หายไป คุณเคย มีประสบการณ์หรือปล่าว? Deep Throat (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีประสบการณ์[X] (mī prasopkān) EN: experienced   FR: expérimenté

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be within[PHRV] มีประสบการณ์, See also: รู้, อยู่ในอำนาจ, อยู่ในขอบเขต, Syn. fall within
experience[VT] มีประสบการณ์, See also: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ, Syn. endure, feel, undergo
foretaste[VT] มีประสบการณ์มาก่อน
have been around[IDM] มีประสบการณ์ (คำไม่เป็นทางการ)
in someone else's place[IDM] อยู่ในสถานการณ์เดียวกับ (บางคน), See also: มีประสบการณ์แบบเดียวกับ
in someone else's shoes[IDM] อยู่ในสถานการณ์เดียวกับ (บางคน), See also: มีประสบการณ์แบบเดียวกับ
not born yesterday[IDM] มีประสบการณ์, See also: มีความรู้
learn from[PHRV] ฉลาดขึ้นเพราะ, See also: มีประสบการณ์มากขึ้นเนื่องจาก, เรียนรู้มากขึ้นจาก
meet with[PHRV] เผชิญกับ, See also: มีประสบการณ์เกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
au fait(โอฟี') fr. มีประสบการณ์
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
fare(แฟรฺ) {fared,faring,fares} n. ค่าโดยสาร,โภชนาอาหาร. vi. กินอาหาร,มีประสบการณ์,ปรากฎ,ไป,ท่องเที่ยว., See also: farer n., Syn. food,get on
fledgeling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก,คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro
fledgling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก,คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
greenhornn. คนที่อ่อนหัด,คนที่ไม่มีประสบการณ์., Syn. greenhand
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
fare(vi) ปรากฏ,มีประสบการณ์,เป็นไป,เกิดขึ้น,ท่องเที่ยวไป,จินตนาการ
foretaste(vt) ลิ้มรส,ลองชิม,มีประสบการณ์มาก่อน
practised(adj) คล่อง,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ
versed(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์
veteran(adj) เก่าแก่,มีประสบการณ์,จัดเจน,ช่ำชอง
veteran(n) ทหารผ่านศึก,ผู้มีประสบการณ์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการณ์ English: to experience

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top