ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝึกสมาธิ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝึกสมาธิ-, *ฝึกสมาธิ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ฝึกสมาธิ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ฝึกสมาธิ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กังฟูน. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบหนึ่งของจีน เน้นหนักไปในทางฝึกสมาธิและความแข็งแกร่งว่องไวของร่างกาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meditationการเข้าฌาน, การฝึกสมาธิ [การแพทย์]
Meditationการฝึกสมาธิ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝึกสมาธิ[v. exp.] (feuk samāthi) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.)   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top