ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in practice

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in practice-, *in practice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in practice(idm) ในทางปฏิบัติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And they've been doin' very well in practice all week.และพวกเขาก็ซ้อมได้ดีเยี่ยม ตลอดทั้งอาทิตย์ Cool Runnings (1993)
In order to put your educational theories in practice my mother sacrificed a lotเพื่อที่จะนำทฤษฎีทางการศึกษาของคุณมาในทางปฏิบัติ แม่ของผมเสียสละไปมาก GTO (1999)
Seriously, Finn, it was fun in practice and all, but we can't do that out here in front of everybody.บอกตรงๆนะฟินน์ ตอนซ้อมมันก็สนุกดี แต่เราทำแบบนั้นต่อหน้าคนไม่ได้ Preggers (2009)
In practice lost ah?ข้าอยากเรียนมั่งอ่ะ ? Ip Man 2 (2010)
He specialized in it and have been in practice for the last 13 years.เขาเชี่ยวชาญในการทำงานด้านนี้มากว่า 13 ปีเต็ม Episode #1.11 (2010)
The dissolution of marriage has been in practice for countless centuries.การแตกสลายของชีวิตคู่ ถูกศึกษา มานานเป็นร้อยๆปี The Partners in the Divorce (2012)
- in practice if not in name.- อย่างน้อยก็ในทางปฏิบัติ Walk of Punishment (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in practiceDisarmament is in practice difficult in many countries.
in practiceHe has been in practice as a lawyer for more than ten years.
in practiceHis business plan looks good on paper but I get the feeling it would never work in practice.
in practiceI agree with the ban in principle but in practice it will be extremely difficult.
in practiceIn practice, ability counts for more than effort.
in practiceIn practice, there is little difference between the two.
in practiceIn principle, there should be a parking place for every car. In practice, this is not true.
in practiceIn theory it is possible, but in practice it is very difficult.
in practiceIt is difficult to put what we said in practice.
in practiceOur idea did not work in practice.
in practiceOur plan didn't work in practice.
in practiceShe seems shy, but has a strong will in practice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในทางปฏิบัติ(adv) practically, See also: in practice, Example: ในทางปฏิบัติเราอาจจะสามารถประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้กับกรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในภาคปฏิบัติ[nai phāk patibat] (adv) EN: in practice
ในทางปฏิบัติ[nai thāng patibat] (adv) EN: in practice ; pratically  FR: pratiquement ; en pratique

Japanese-English: EDICT Dictionary
在るが儘;有るが儘[あるがまま, arugamama] (exp) (uk) (See ありのまま) in truth; as it is; as you are; in practice [Add to Longdo]
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently [Add to Longdo]
鉄砲(P);鉄炮[てっぽう, teppou] (n) (1) gun; (2) wooden pole that sumo wrestlers strike in practice (practise); (3) (col) (See 河豚) fugu; (P) [Add to Longdo]
鉄炮押し[てっぽうおし, teppouoshi] (n) pushing against the wooden pole in practice (sumo) (practise) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  in practice
      adv 1: in practical applications; "will this work in practice?"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top