ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซ้อม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซ้อม-, *ซ้อม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อม(v) rehearse, See also: train, practice, Syn. #ลอง, ฝึก, ฝึกซ้อม, Example: นักเรียนซ้อมเต้นรำทุกวัน เนื่องจากต้องไปแสดงในงานของโรงเรียน, Thai Definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ซ้อม(v) beat up, See also: hit, strike, slap, Syn. ทำร้าย, Example: เด็กสาวถูกซ้อม และบังคับให้ขายประเวณี
ซ้อมรบ(v) maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai Definition: ทดลองรบ
ซ้อมซัก(v) rehearse, See also: drill, train, practice, exercise, Syn. ซักซ้อม, Example: นักแสดงตลกซ้อมซักก่อนขึ้นเวที, Thai Definition: สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า
ซ้อมมือ(v) exercise, See also: practise, practise one's skill, train, Syn. ฝึกมือ, ฝึกซ้อม, Example: นักกีฬาจะต้องซ้อมมือไว้เสมอ, Thai Definition: ฝึกซ้อมให้ชำนาญ
ซ้อมค้าง(v) bluff somebody into telling the truth, See also: coax a secret out of somebody, Thai Definition: พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง
ซ้อมพยาน(v) prime a witness, See also: rehearse a witness in how to testify, Example: ทนายถูกกล่าวหาว่าซ้อมพยาน, Thai Definition: ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี
ซ้อมใหญ่(v) dress rehearsal, Ant. ซ้อมย่อย, Example: ละครเรื่องนี้จะซ้อมใหญ่ในวันพรุ่งนี้, Thai Definition: ซ้อมเต็มที่เหมือนของจริงก่อนแสดงจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซ่อม ๑ก. ทำสิ่งที่ชำรุดให้คืนดี
ซ่อม ๑สอบเพื่อให้ผ่านวิชาที่เคยสอบตก เรียกว่า สอบซ่อม
ซ่อม ๑แทง.
ซ้อมก. ทำข้าวกล้องให้เป็นข้าวสาร โดยวิธีใส่ครกตำ เรียกว่า ซ้อมข้าว
ซ้อมทำร้ายร่างกาย เช่น เขาถูกอันธพาลซ้อมจนบาดเจ็บ.
ซ่อม ๒น. เรียกช้างสำหรับใช้ฆ่าคน ว่า ช้างซ่อม เช่น ช้างพลายซ่อมตัวหนึ่งเป็นช้างเพชฌฆาต (พงศ. เลขา).
ซ้อมก. ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน เช่น ซ้อมรบ ซ้อมความเข้าใจ ซ้อมละคร.
ซ้อมค้างก. พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับ.
ซ้อมซักก. ซักซ้อม
ซ้อมซักทำร้าย เช่น ยามเมื่อเพลี่ยงพล้ำเขาก็จะช่วยกันกระหน่ำซ้ำซ้อมซัก (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think he needs a rehearsal.ฉันคิดว่าเขาต้องการการฝึกซ้อม Yellow Submarine (1968)
They are marked for target practice.เธอขอมันไม่ได้ มันจะเป็นเป้าฝึกซ้อมของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
-To the target range! Wait!พามันไปลานซ้อมรบ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Noon! I'd better rehearse my speech!เที่ยง งั้นผมรีบซ้อมสุนทรพจน์ก่อน Blazing Saddles (1974)
And now some exercises.มาฝึกซ้อมกัน. Suspiria (1977)
This is the first time we've worked together.นี่เป็นครั้งแรกที่ซ้อมด้วยกัน. Suspiria (1977)
And they and the servants are turning the practise hall into a dormitory.แล้วก็พวกลูกจ้างกำลังจะเปลี่ยน ห้องโถงฝึกซ้อมให้เป็นห้องนอนรวมกัน. Suspiria (1977)
I think you're the greatest, but my dad says you don't work hard enough on defence.ผมว่าคุณเยี่ยมที่สุด แต่พอผมบอกว่าคุณ ฝึกซ้อมเกมรับไม่หนักพอ Airplane! (1980)
I'm out there busting my buns every night.ฉันอยู่ในสนามฝึกซ้อมอย่างหนักทุกคืน Airplane! (1980)
Auditions for the annual Kellerman end-of-the-season talent show... beginning in the playhouse.เราจะมีการซ้อมการแสดงเพื่อปิดฤดูที่ เคลเลอร์แมน... เริ่มกันที่หอเวทีกลาง Dirty Dancing (1987)
Excuse me, sir. The pirate number's next.ประทานโทษครับ บนเวทีถึงคิวท่านขึ้นซ้อมแล้วครับ Dirty Dancing (1987)
It's not really a game. It's more like practice.มันไม่เชิงเป็นการแข่งขันนัก มันเหมือนการซ้อมมากกว่า Field of Dreams (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ่อม[sǿm] (n) EN: fork  FR: fourchette [ f ]
ซ่อม[sǿm] (v) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend  FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อม[sǿm] (v) EN: sharpen  FR: effiler
ซ้อม[søm] (v) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse  FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
ซ้อม[søm] (v) EN: beat up
ซ่อมถนน[sǿm thanon] (v, exp) EN: mend a road  FR: réparer une route
ซ่อมนาฬิกา[sǿm nālikā] (v, exp) EN: fix a watch  FR: réparer une montre
ซ่อมบำรุง[sǿmbamrung] (v) EN: maintain ; repair  FR: entretenir
ซ้อมพยาน[søm phayān] (v, exp) EN: suborn a witness
ซ้อมฟุตบอล[søm futbøn] (v, exp) EN: practice football  FR: s'entraîner au football

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dry run(idm) ซ้อม, See also: ซักซ้อม
practice(vi) ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practice(vt) ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practise(vi) ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practise(vt) ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
rehearse(vi) ซ้อม (ละคร), See also: ฝึกซ้อม, Syn. practise, train
rehearse(vt) ซ้อม (ละคร), See also: ฝึกซ้อม, Syn. practise, train
shadowbox(vi) ซ้อมชกมวยหน้ากระจก (ไม่มีคู่ชก), See also: ซ้อมชกมวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
field dayวันเล่นกีฬา, วันปิกนิก, วันรื่นเริง, วันฝึกซ้อมสนาม, วันที่มีการแสดงบนสนาม
fire drilln. การซ้อมดับเพลิง
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก, อุบาย, แผนการ v. ซ้อมรบ, ยักย้าย, หลบหลีก, วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem, plan
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก, อุบาย, แผนการ v. ซ้อมรบ, ยักย้าย, หลบหลีก, วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem, plan
outing(เอา'ทิง) n. การออกนอกบ้าน, การออกไปเที่ยว, กิจกรรมนอกบ้าน, ทะเลนอกฝั่ง, การแข่งขันทางกีฬา, การซ้อมการควบม้าหรือแข่งเรือ, Syn. excursion
prize ringn. เวทีมวย, การซ้อมชกมวย
rehearsal(รีเฮอร์'เซิล) vi., n. (การ) ซ้อม, ฝึกซ้อม, บรรยาย., See also: rehearsable adj. rehearser n.
rehearse(รีเฮิร์ส') n. ฝึกซ้อม, บรรยาย
spar(สพาร์) n. หินแร่ผลึก, เครื่องเสาหรือไม้กลมที่ใช้ค้ำยึด (เช่นเสากระโดงเรือ, ไม้ใบเรือ) , โครงปีกเครื่องบิน vt. จัดให้มีเครื่องเสาหรือโครงดังกล่าว vi., n. (การ) ต่อยมวย, ชกมวย, ซ้อมมวย, ตั้งหมัด, ต่อยหมัด, (ไก่) ต่อสู้กัน, ทะเลาะ, โต้เถียง.
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา, การเรียน, การค้นคว้า, การดูหนังสือ, การพิเคราะห์พิจารณา, การสืบสวนสอบสวน, การวิจัย, สิ่งที่ศึกษา, สิ่งที่ค้นคว้า, รายงานการค้นคว้า, สาขาวิชา, ความมานะบากบั่น, การทดลองวาดหรือประพันธ์, ห้องค้นคว้า, เพลงฝึกซ้อม, สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
lists(n) ที่ซ้อมต่อสู้กันของอัศวิน, สนามกีฬา, สนามรบ
manoeuvre(n) การซ้อมรบ, การจัดทำ, การออกอุบาย, การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ, จัดทำ, ออกอุบาย, วางแผน
rehearsal(n) การแจ้ง, การซ้อม, การระบุ, การเล่า, การท่อง
rehearse(vt) แจ้งรายการ, ซ้อม, ระบุ, เล่า, ท่อง, ฝึกซ้อม
trial(adj) เป็นการทดลอง, ซ้อม, ทรมาน, พยายาม
try(vt) ทดลอง, ไต่สวน, ซ้อม, ทรมาน, พิจารณา, พยายาม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top