ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

practicability

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practicability-, *practicability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิทธิ์[sit] (n) EN: possibility ; feasibility ; likelihood ; potentiality ; practicability  FR: possibilité [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practicability

Japanese-English: EDICT Dictionary
実現性[じつげんせい, jitsugensei] (n) practicability; feasibility; operability; expected implementation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practicability \Prac"ti*ca*bil"i*ty\, n.
   The quality or state of being practicable; practicableness;
   feasibility. "The practicability of such a project."
   --Stewart.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 practicability
   n 1: the quality of being usable [syn: {practicability},
      {practicableness}] [ant: {impracticability},
      {impracticableness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top