ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexperienced

IH2 N EH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexperienced-, *inexperienced*, inexperienc, inexperience
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexperienced(adj) ซึ่งไร้ประสบการณ์, See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. ignorant, unskilled, inexpert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์, อ่อนหัด, ขาดความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน, อ่อนหัด, ขาดประสบการณ์, ขาดความชำนาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's really important that the inexperienced Crown Princess shouldn't make mistakes.จริงๆแล้วประสบการณ์นั้นสำคัญมากเจ้าหญิงไม่ควรทำผิดพลาด Episode #1.3 (2006)
I say "cautiously" because in my humble opinion this Springbok team has been over-practiced on the field and overcommitted off it which makes beating a powerhouse Australian side in next week's Cup opener a tall order, especially as this is an inexperienced team with a history of coming up short in big matches.ที่บอกว่า "ต้องระวัง" เพราะว่าในความเห็นของผม.. ทีมสปริงบอกซ์.. ทำการฝึกซ้อมอย่างหนัก.. Invictus (2009)
They're all either too inexperienced or too expensive.พวกเธอไม่มีประสบการณ์เลย ไม่ก็แพงเกินไป Let Me Entertain You (2010)
That's something only an inexperienced unsub would do.นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ต้องสงสัย ที่อ่อนประสบการณ์เท่านั้นจะทำ Corazon (2011)
I took a chance on a young, inexperienced author.ฉันเลือกนักเขียนหนุ่มที่เขาไม่มีประสบการณ์ Rhodes to Perdition (2011)
Our honored guest asks too much of inexperienced hands.ผู้มีเกียรติของเราถามมากเกินไป ของมือที่ไม่มีประสบการณ์ Empty Hands (2012)
Shy, inexperienced with women?ขี้อาย ไม่มีประสบการณ์เรื่องผู้หญิง Not One Red Cent (2012)
A young, inexperienced one.ยังเด็ก ไม่มีประสบการณ์ The Apprenticeship (2012)
Reckless and arrogant, a rude, inexperienced manager who doesn't even know how to knock on the door.หยิ่งและสะเพร่า ไม่รู้จักการเคาะประตู ไม่มีมารยาท แถมยังเป็นผู้จัดการทีมที่ดื้ออีกต่างหาก Operation Proposal (2012)
Mako is too inexperienced to rein in her memories during combat.มาโกะอ่อนประสบการณ์เกินกว่า จะควบคุมความทรงจำระหว่างต่อสู้ Pacific Rim (2013)
I don't wanna be a sweet, inexperienced guy who's never been worth kissing.คนไม่รู้หวานใครน้ำมูกแม้มูลค่าการจูบ We're the Millers (2013)
Well, if you do, then he'll definitely say "yes." (laughs) Virgin-- a sexually inexperienced woman, ก็ถ้าเธอไปขอ เขาคงตอบ "ตกลง" อยู่แล้ว สาวเวอร์จิ้น ที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องเซ็กส์ Pilot (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inexperiencedAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
inexperiencedHe is young and inexperienced, but quite enterprising.
inexperiencedThey look down on us as inexperienced young men.
inexperiencedThey look down on us inexperienced young men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือใหม่(adj) inexperienced, See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์, Thai Definition: เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
อ่อนหัด(adj) inexperienced, See also: unskillful, inexpert, Ant. ช่ำชอง, Thai Definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่อ่อน[kai øn] (n, exp) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person  FR: débutant [ m ]
ขาดประสบการณ์[khāt prasopkān] (adj) EN: inexperienced  FR: inexpérimenté
กระจอกข่าว[krajøk khāo] (n, exp) EN: cub reporter ; inexperienced reporter
ไม่มีประสบการณ์[mai mī prasopkān] (adj) EN: inexperienced
มือใหม่[meūmai] (adj) EN: inexperienced  FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[ønhat] (v) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green
อ่อนหัด[ønhat] (adj) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert  FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
อ่อนความ[ønkhwām] (v) EN: be immature ; be green ; be inexperienced

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INEXPERIENCED IH2 N EH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexperienced (j) ˌɪnɪkspˈɪəʳrɪəʳnst (i2 n i k s p i@1 r i@ n s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没经验[méi jīng yàn, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] inexperienced [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerfahren; unbewandert { adj } | unerfahrener; unbewanderter | am unerfahrensten; am unbewandertsteninexperienced | more inexperienced | most inexperienced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na, n, adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- #250 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
青い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (青い, 蒼い only) pale; (3) (青い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P) #4,489 [Add to Longdo]
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na, n, adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P) #15,450 [Add to Longdo]
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person [Add to Longdo]
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced [Add to Longdo]
若輩;弱輩[じゃくはい, jakuhai] (n) young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world [Add to Longdo]
青っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexperienced \In`ex*pe"ri*enced\, a.
   Not having experience; unskilled; naive. "Inexperienced
   youth." --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexperienced
   adj 1: lacking practical experience or training [syn:
       {inexperienced}, {inexperient}] [ant: {experienced},
       {experient}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top