ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

practiced

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practiced-, *practiced*, practic, practice
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practiced(adj) ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced, Ant. inexperienced, unadept, clumsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, มีสมรรถภาพ., Syn. practised, experienced
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ, ไม่ได้ฝึก, ไม่ชำนาญ, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ผล, ไม่มีประสบการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้, ไม่ได้ฝึกหัด, ไม่ชำนาญ

WordNet (3.0)
adept(adj) having or showing knowledge and skill and aptitude, Syn. practiced, proficient, skillful, skilful, good, expert

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Practiced

a. [ Often written practised. ] 1. Experienced; expert; skilled; as, a practiced marksman. “A practiced picklock.” Ld. Lytton. [ 1913 Webster ]

2. Used habitually; learned by practice. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm practically a psychopath delivery service.ผมปฏิบัติตัวเป็น พวกต่อต้านสังคม Basic Instinct (1992)
You want to ruin my practice?คุณต้องการจะทำลายภาระกิจผมใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
Your practice?ภาระกิจคุณ? Basic Instinct (1992)
into it? I was practically living in the goddamn thing. into it?เรื่องนี้ต้องทำให้เราปวดหัวแน่ Hero (1992)
And Sue's netball practice so it'll just have to be you for a change.ซูก็ติดซ้อมเล่นกีฬา ฉะนั้น มันเลยต้องเป็นหน้าที่ลูก The Cement Garden (1993)
This is where you're gonna practice, right here, right here in a Volkswagen, you're gonna practice. No!ในนี้ ในโฟล์คสวาเก็นนี้ ที่นายจะต้องฝึก Cool Runnings (1993)
Practice down here with the boys a bit more, and when you're a little further along, I'll come along and see you...คุณฝึกเด็กพวกนี้ไปก่ลน แล้วอีกสักพัก ผมจะไปดู... Cool Runnings (1993)
All right. Maybe I can get you one of our practice sleds.ก็ได้ ฉันอาจจะหา อันที่ใช้ซ้อม ให้นายได้ Cool Runnings (1993)
All right, fellas, that's it. Let's get off the ice before practice.เอาล่ะ ทุกคน พอแค่นี้ ออกไปก่อนการซ้อม Cool Runnings (1993)
- What practice?- ซ้อมอะไร? Cool Runnings (1993)
- That practice.- นั่น Cool Runnings (1993)
L-lt's no different than what we practiced.ไม่ต้องกังวล เข้าใจนะ? มันไม่ต่างจากที่เราฝึกกันมา เราทำมันเป็นร้อยครั้งแล้ว Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practicedAndy must have practiced very hard.
practicedCommunism is the system practiced in the Soviet Union.
practicedHave you practiced any today?
practicedHe practiced every day at home.
practicedHe practiced the piece many times before the concert.
practicedI have practiced piano every day for fifteen years.
practicedI practiced my English on him
practicedNo matter how hard I practiced, I wasn't able to do the backstroke.
practicedNot a day passed but I practiced playing the piano.
practicedRoy practiced very hard to get his ski instructor's license.
practicedShe practiced at typing everyday.
practicedShe practiced her English pronunciation yesterday.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
practiced
practiced

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ,   /  ] practiced; proficient; skilled; skillful #8,124 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーユルヴェーダ[a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
慣れた[なれた, nareta] (adj-f) experienced; practiced; practised; familiar [Add to Longdo]
古神道[こしんとう, koshintou] (n) ancient Shinto (as practiced prior to the Introduction of Confucianism and Buddhism to Japan) [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]
南方仏教[なんぽうぶっきょう, nanpoubukkyou] (n) (See 北方仏教) Southern Buddhism (as practiced in Sri Lanka and Southeast Asia) [Add to Longdo]
北方仏教[ほっぽうぶっきょう, hoppoubukkyou] (n) (See 南方仏教) Northern Buddhism (as practiced in East Asia) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top