ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unpracticed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unpracticed-, *unpracticed*, unpractic, unpractice
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unpracticed(adj) ซึ่งไม่ชำนาญ, See also: ซึ่งไม่ฝึกฝน, Syn. inexperienced, unfit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ, ไม่ได้ฝึก, ไม่ชำนาญ, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ผล, ไม่มีประสบการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้, ไม่ได้ฝึกหัด, ไม่ชำนาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm fairly unpracticed with firearms.ฉันไม่เคยฝึก การใช้ปืนมาก่อน Mommy Dearest (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืออ่อน(adj) unskillful, See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced, Syn. ไม่ชำนาญ, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: เขาเป็นช่างมืออ่อนจึงได้รับแต่งานซ่อมเล็กๆ, Thai Definition: มีความสามารถน้อย
มือใหม่(adj) inexperienced, See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์, Thai Definition: เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, ] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unpracticed \Unpracticed\
   See {practiced}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unpracticed
   adj 1: not having had extensive practice [syn: {unpracticed},
       {unpractised}, {unversed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top