ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talented

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talented-, *talented*, talent, talente
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talented(adj) ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์, Syn. capable, gifted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์, มีความสามารถพิเศษ -S.gifted

English-Thai: Nontri Dictionary
talented(adj) มีปัญญา, มีความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- talented pianist, good dentist, too.นักเปียโนที่มีความสามารถทันต แพทย์ที่ดีด้วย กวีหมัด Yellow Submarine (1968)
She might be a talented writer.เธออาจจะเป็นนักเขียนที่มีพรสวรรค์ Basic Instinct (1992)
You're very lucky to have found such talented help.คุณโชคดีมากที่เจอคนมีฝีมือขนาดนี้ Bringing Down the House (2003)
But very, very talented musicians.แต่วงเขาเยี่ยมมากนะคุณรู้มั้ย Love Actually (2003)
He said that you are very talented He said you can draw and make clothes very well And he said your cooking ability... is the best in the world so that even if you made a dish with dirt it would be tasty.ท่านพ่อพูดถูก ท่านพ่อบอกว่าท่านแม่เก่งมาก ท่านพ่อบอกว่าท่านแม่วาดรูปก็เก่ง เย็บเสื้อผ้าก็เก่ง แล้วท่านพ่อก็บอกว่าท่านแม่ทำอาหาร The Great Jang-Geum (2003)
The prince is also a talented musician.เจ้าชายทรงดนตรีเก่งด้วยนะ Around the World in 80 Days (2004)
I was thrilled to have finally found someone talented enough to replace me.ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เจอคนมีควาสามารถขนาดมาแทนที่ฉันได้ Howl's Moving Castle (2004)
These talented musicians beside me are your teachers.นักดนตรีที่มีพรสวรรค์เหล่านี้เป็นครูของพวกเธอ Raise Your Voice (2004)
I'd like to start by reminding you of the large number of talented students who applied but did not get in.ฉันอยากเริ่มด้วยการเตือนพวกเธอว่า มีคนมากมายที่สมัครเรียน แต่ไม่ได้เข้ามา Raise Your Voice (2004)
The lively, funny, talented girl, what did you do with her?เด็กสาวที่มีชีวิตชีวา ตลก และมีความสามารถ เธอทำะไรกับเขา Raise Your Voice (2004)
That's talented and pretty and funny... and cooks great and dances great... and doesn't need a man to be those things.คนที่เก่ง สวย ตลก ทำอาหารเก่ง เต้นรำเก่ง และไม่ต้องการผู้ชายมาช่วย The Perfect Man (2005)
Well, we may not have the most talented team, but we will definitely have the meanest.ลูกทีมเราอาจไม่เก่งที่สุด แต่จะโหดที่สุด The Longest Yard (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talentedAm I talented?
talentedCan you mention anyone that we know who is as talented as he is?
talentedDon't be discouraged because you are not very talented.
talentedHe is the only one of my friends that is talented.
talentedHe longed for her talented skills.
talentedHis wife is quite a talented woman.
talentedI agree with you that the actor is very talented.
talentedIngenuity of the talented finance minister has helped his bankrupt nation to get out of the red.
talentedShe is what we call a talented woman.
talentedShe was not merely beautiful, but also talented.
talentedTalented isn't the word for him.
talentedTalented students come from far and wide to attend this school.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
talented

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talented

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才貌双全[cái mào shuāng quán, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ,     /    ] talented and good-looking (成语 saw) #76,583 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] talented; urgent #86,761 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begabt; talentiert { adj } | begabter; talentierter | am begabtesten; am talentiertestentalented | more talented | most talented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) #86 [Add to Longdo]
人材(P);人才[じんざい(P);じんさい, jinzai (P); jinsai] (n, adj-no) man of talent; capable person; talented person; (P) #6,243 [Add to Longdo]
偉物;豪物;えら物[えらぶつ;えらもの, erabutsu ; eramono] (n) talented person; great man; great woman [Add to Longdo]
器量人[きりょうじん, kiryoujin] (n) talented individual [Add to Longdo]
器量負け[きりょうまけ, kiryoumake] (n) too beautiful or talented for one's own good [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n, vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
才英;才穎[さいえい, saiei] (n) being very talented and intelligent; talented and intelligent person [Add to Longdo]
才子[さいし, saishi] (n) talented man; clever man [Add to Longdo]
才子佳人[さいしかじん, saishikajin] (n) talented man and a beautiful woman; a well-matched pair; wit and beauty [Add to Longdo]
才子多病[さいしたびょう, saishitabyou] (exp) Talented people tend to be of delicate constitution; Men of genius tend to be of delicate health; Whom the gods love die young [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talented \Tal"ent*ed\, a.
   Furnished with talents; possessing skill or talent; mentally
   gifted. --Abp. Abbot (1663).
   [1913 Webster]
 
   Note: This word has been strongly objected to by Coleridge
      and some other critics, but, as it would seem, upon not
      very good grounds, as the use of talent or talents to
      signify mental ability, although at first merely
      metaphorical, is now fully established, and talented,
      as a formative, is just as analogical and legitimate as
      gifted, bigoted, moneyed, landed, lilied, honeyed, and
      numerous other adjectives having a participal form, but
      derived directly from nouns and not from verbs.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talented
   adj 1: endowed with talent or talents; "a gifted writer" [syn:
       {talented}, {gifted}] [ant: {talentless}, {untalented}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top