Search result for

plu

(171 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plu-, *plu*
English-Thai: Longdo Dictionary
plumbum(n uniq) ตะกั่ว, S. lead,
plumeria(n) ต้นหรือดอกลีลาวดี , ดอกลั่นทม
wall plug(n) พุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plug[N] ปลั๊กไฟ (หมายถึงปลั๊กไฟตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้), See also: เต้าเสียบหรือเต้ารับ
plug[N] หัวเทียน, See also: หัวเทียนเครื่องยนต์
plug[N] ที่อุดกันน้ำไหล (อ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างมือ), Syn. cork, stopper
plug[N] สิ่งที่ใช้อุดรู
plug[VT] อุดรู, See also: ปิดรู, Syn. obstruct, stop
plug[SL] เครื่องดื่มประเภทเบียร์
plum[N] ต้นพลัม
plum[N] ต้นพลัม, See also: ลูกพลัม
plum[N] สิ่งที่ดีเลิศ
plum[ADJ] ดีเลิศ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งมีประโยชน์, Syn. desirable, profitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก,การเด็ด,การถอน,การเก็บ,เครื่องในสัตว์ (หัวใจ,ตับ,ปอด) ความกล้าหาญ,เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี,การ
plucky(พลัค'คี) adj. กล้าหาญ,กล้า,ชัดแจ้ง., See also: pluckily adv. pluckiness n., Syn. brave
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
plug and playต่อแล้วใช้หมายถึงเทคโนโลยีในการนำอุปกรณ์บางอย่างมาใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเพียงแต่เสียบต่อกัน ก็ใช้ได้เลย ไม่ต้องมีการติดตั้งให้ลำบากอย่างเครื่องพิมพ์
plum(พลัม) n. ต้นพลัม,ผลพลัม,ลูกเกดชนิดหนึ่ง,สีม่วงเข้ม,สิ่งที่ดีเลิศ adj.,adv. ตรงดิ่ง,แน่ชัด,โดยตรง,สมบูรณ์,เด็ดขาด, Syn. plumb
plumage(พลู'มิทจฺ) n. ขนนก,ขนนกทั้งตัว, See also: plumaged adj., Syn. feathers
plumate(พลู'เมท) adj. คล้ายขนนก
plumb(พลัม) n. ลูกดิ่ง. adj.,adv. ตั้งฉาก,เป็นแนวดิ่ง,แท้จริง,โดยตรง,แม่นยำ,อย่างสมบูรณ์,อย่างเด็ดขาด. vt. วัดหรือหยั่งด้วยลูกดิ่ง,ทิ้งดิ่ง,ทำให้ตั้งฉาก,หยั่งความลึกด้วยลูกดิ่งหรือเสียง,ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด,ปิดด้วยตะกั่ว,ใส่ตะกั่วเพิ่มน้ำหนัก,ติดท่อตะกั่ว. vi.ทำงานช่างท่อน้ำ
plumb bobn. ลูกดิ่ง, Syn. plummet
plumbago(พลัมเบ'โก) n. ตะกั่วดำ,=graphite (ดู) ,ต้นเจตมูลเพลิง

English-Thai: Nontri Dictionary
pluck(n) การถอน,การเก็บ,การดึง,การเด็ด,ความกล้า
pluck(vt) เก็บ,เด็ด,ดึง,ถอน,ปอกลอก,ปล้น
plucky(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ
plug(n) ปลั๊กไฟ,หัวเสียบ,จุก,สลัก,ไม้ก๊อก,ชักโครก
plug(vt) เสียบปลั๊ก,อุด,จุก,ยิง,ต่อย,เผยแพร่,โฆษณา
plum(n) ลูกพลัม
plumage(n) ขนนก
plumb(n) ลูกดิ่ง
plumber(n) ช่างประปา,ช่างบัดกรี,ช่างตะกั่ว
plumbing(n) งานทำท่อต่างๆในบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pluckingการแตกหลุดของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plugเต้าเสียบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plug๑. จุก, ก้อน๒. อุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plugเต้าเสียบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug gap; spark gapช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug inตัวเสริม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug leadสายหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug weldรอยเชื่อมอุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plug-and-playต่อแล้วใช้, เสียบแล้วใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plug-and-playต่อแล้วใช้, เสียบแล้วใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plug and Abandonการอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะ, การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะที่ไม่พบปิโตรเลียมเพื่อการสละหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Plug-ins (Computer programs)ปลั๊กอินส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Plumbat Affair, 1968กรณีพลัมแบท, ค.ศ. 1968 [TU Subject Heading]
Plumbingการเดินท่อ [TU Subject Heading]
Plumbing equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระบบท่อ [TU Subject Heading]
Plumbing fixturesเครื่องสุขภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Plumbing fixtures industryอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Plumeriaลั่นทม [TU Subject Heading]
Plunging Folds ชั้นหินคดโค้งพลับจิง
ชั้นหินคดโค้งที่แกนเอียงเทไปจากแนวนอน โดยทั่วไปชั้นไินคดโค้งจะมีแกนอยู่ในแนวนอน และจะเอียงเทไปทางปลายข้างใดข้างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Plural Representationหมายถึง การที่รัฐหนึ่งแต่งตั้งผู้แทนทางการทูตถาวรของตนมากกว่าหนึ่งคนไปประจำรัฐ อีกแห่งหนึ่งนอกประเทศ ในกรณีเช่นนั้น ผู้แทนทางการทูตคนหนึ่งจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต ส่วนผู้แทนทางการทูตที่เหลือจะเป็นตัวรองอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา เช่น ในสหประชาชาติมีคณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติหลายแห่ง นิยมตั้งเอกอัครราชทูตของตนเป็นจำนวนมากถึง 3 หรือ 4 คนไปประจำอยู่ในคณะ ตัวหัวหน้าคณะทูตถาวรเช่นนั้น จะมีตำแหน่งเรียกว่า เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศของตนประจำสหประชาชาติ ส่วนเอกอัครราชทูตคนที่สองในคณะทูตถาวร มีตำแหน่งเรียกว่า รองผู้แทนถาวรการส่งเอกอัครราชทูตหลายคนไปประจำเป็นตัวแทนเช่นนี้ ไม่เป็นที่นิยมกระทำกันแพร่หลายเหมือนกับการส่งหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตคน เดียวไปประจำในหลายประเทศในเวลาเดียวกัน ดังที่กล่าวมาข้างต้น [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pluralistic (adj ) มีหลายฝ่าย,มีจำนวนมาก,มีคะแนนเหนือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Plus, there was this whole thing with Dan Humphrey.บวกกับ เรื่องทั้งหมดมาจาก แดน ฮัมฟรีย์ น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Plus, it's a great place.แล้วที่นี่ก็เยี่ยมมาก Chuck in Real Life (2008)
Have your flower plucked by one of the elite.เคยคบไฮโซซักคนมั้ยละ There Might be Blood (2008)
Plus schistocytes on her smear means it's DIC, which means she's got cancer.schistocytesให้ผลบวกในเสมหะเธอ\ อาจหมายถึงเธอเป็นมะเร็ง Birthmarks (2008)
Lung cysts plus all her other symptoms, could be amyloidosis, which we can manage, or pulmonary fibrosis, which...ซีสที่ปอดบวกกับอาการอื่นๆของเธอ น่าจะเป็น amyloidosis, ซึ่งเรารักษาได้ Lucky Thirteen (2008)
What explains the blockage plus seizures?อะไรอธิบายได้ถึง การอุดตันรวมกับอาการชัก The Itch (2008)
Plus troubled breathing. Could be a heart defect.ความดันทำให้การหายใจมีปัญหา ซึ่งอาจทำให้หัวใจเสียหาย Last Resort (2008)
Plus intermittent rashes.บวกกับผื่นขึ้นเป็นพักๆ Last Resort (2008)
Plus migraines.บวกกับไมเกรน Last Resort (2008)
In rare cases, it plummets through the plumbing entirely.ในเคสหยาบๆ.. มันต้องวัดด้วยลูกดิ่งผ่านทางเข้าของลูกดิ่ง Dying Changes Everything (2008)
- Mate, have a look! - I'm not a fucking plumber.ดุซิ ไม่ล่ะ กูไม่ใช่ช่างท่อ Episode #1.5 (2008)
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ Duel of the Droids (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pluSlow economic recovery has sent auto sales plummeting.
pluYou will be paid a stable base salary plus commissions on sale.
pluMany people were plunged into distress by the news.
pluThe Dow plunged 35 points and then bottomed out.
pluThe plural form of "louse" is "lice".
pluMy ears feel plugged up.
pluEvery day they gave it plenty of milk and soon it grew nice and plump.
pluHeaving a great sigh I plunk my bread on the table and flump on to the chair.
pluWe plunged into the river.
pluPlum blossoms come out in March.
pluThe plane exploded and plunged into the ocean, killing all the people on board.
pluWe visited Mito Park, which is famous for its plum blossoms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างประปา[N] plumber
ปลั๊กตัวเมีย[N] plug socket, Syn. เต้ารับ
อุด[V] plug, See also: stop, block, fill a hole, seal, close, cork, Syn. อัด, จุก, ปิด, Example: แม่ใช้กาบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกข้าวหลามก่อนนำไปเผาจนสุก, Thai definition: อาการที่นำของบางสิ่งไปจุกช่องให้แน่น เช่น อุดรู
พรุน[N] prune, See also: plum, Syn. ลูกพรุน, Example: ใยอาหารชนิดละลายน้ำพบมากในพวกธัญพืชที่ไม่ได้ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ผลไม้บางชนิด เช่น พรุน ส้ม แอปเปิ้ล, Count unit: ลูก, ผล
อวบ[ADJ] overweight, See also: plump, heavy, obese, fat, fleshy, Syn. อ้วน, เจ้าเนื้อ, จ้ำม่ำ, Ant. ผอม, Example: ดิฉันมีรูปร่างค่อนข้างจะอวบไปหน่อยจำเป็นต้องลดน้ำหนัก, Thai definition: ร่างกายสมบูรณ์และอิ่ม
อวบอ้วน[ADJ] plump, See also: chubby, Syn. อวบ, อ้วน, Example: พระพุทธรูปอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละมีพระวรกายอวบอ้วนพระพักตร์กลมคล้ายผลมะตูม
ปล้นจี้[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, con, pillage, Syn. ปล้นทรัพย์, จี้, ปล้น, จี้ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ร้ายปล้นจี้เอาทรัพย์สินมากขึ้นนับตั้งแต่เศรษฐกิจถดถอย, Thai definition: ใช้กำลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาทรัพย์สิน
ตุ้ยนุ้ย[ADJ] plump, See also: chubby, corpulent, fat, podgy, rotund, tubby, round, Example: เขาชอบสาวตุ้ยนุ้ยอย่างเธอ เขาไม่มองแบบที่ผอมแห้งหรอก, Thai definition: ที่มีรูปร่างอวบอ้วนเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเกินเล็กน้อย
เก็บ[V] pick, See also: pluck, gather, Example: แตงกวาที่วางขายอยู่ในกระจาดนี้ เพิ่งเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้, Thai definition: เอาไปหรือเอามาจากที่
ป้อม[ADJ] round, See also: plump, Syn. กลมๆ, Example: ความสูงชะลูดของลอมพอกไทยผิดกับผ้าโพกหัวป้อมๆ ของแขก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อเนก[pref.] (anēk-) EN: multi- (pref.) ; many ; plural   FR: multi- (préf.)
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   
เอาขนออก[v. exp.] (ao khon øk) FR: plumer ; épiler
ใบมะกอก[n. exp.] (bai makøk) EN: hog plum leaves   
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.)   FR: léger comme une plume (fig.)
เบื่อมาก ๆ เลย[v. exp.] (beūa māk-māk loēi) FR: en avoir plus que marre (fam.)
บวก[conj.] (būak) EN: plus ; +   FR: plus ; +
ช้ากว่านี้[X] (chā kwā nī) EN: more slowly   FR: plus lentement

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUG    P L AH1 G
PLUE    P L UW1
PLUM    P L AH1 M
PLUS    P L AH1 S
PLUDE    P L UW1 D
PLUME    P L UW1 M
PLUMP    P L AH1 M P
PLUGS    P L AH1 G Z
PLUMB    P L AH1 M
PLUFF    P L AH1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plug    (v) (p l uh1 g)
plum    (n) (p l uh1 m)
plus    (n) (p l uh s)
Pluto    (n) (p l uu1 t ou)
pluck    (v) (p l uh1 k)
plugs    (v) (p l uh1 g z)
plumb    (v) (p l uh1 m)
plume    (v) (p l uu1 m)
plump    (v) (p l uh1 m p)
plums    (n) (p l uh1 m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pluto(n) |der| ดาวพลูโต
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plusplus [Add to Longdo]
Plumpheit {f}bearishness [Add to Longdo]
Pluderhose {f}harem pants [Add to Longdo]
Plug-in {n}; Programmerweiterung {f}plug-in [Add to Longdo]
Plumpheit {f}dumpiness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}plumpness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}stumpiness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}ungainliness [Add to Longdo]
Plumps {m}; Bö {f}bump [Add to Longdo]
Plunder {m}deadwood [Add to Longdo]
Pluralismus {m}pluralism [Add to Longdo]
Plusquamperfekt {n} [gramm.]pluperfect; past perfect [Add to Longdo]
Pluszeichen {n} | Pluszeichen {pl}plus sign; positive sign | plus signs; pluses [Add to Longdo]
Pluto {m} [astron.]Pluto [Add to Longdo]
Plutokratie {f} [pol.]plutocracy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pluie(n) |f| ฝน
plus(adv) มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน
parapluie(n) |m| ร่มกันฝน

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
あなた方;貴方がた;貴方方;貴方々[あなたがた, anatagata] (pn,adj-no) (hon) you (plural) [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
すってんころり;すってんころりん[, suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat [Add to Longdo]
ずぶり[, zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[men, ㄇㄣ˙, / ] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns [Add to Longdo]
冥王星[Míng wáng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Pluto (planet) [Add to Longdo]
加上[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, ] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that [Add to Longdo]
加号[jiā hào, ㄐㄧㄚ ㄏㄠˋ, / ] plus sign + [Add to Longdo]
即插即用[jí chā jí yòng, ㄐㄧˊ ㄔㄚ ㄐㄧˊ ㄩㄥˋ, ] plug-and-play [Add to Longdo]
多元化[duō yuán huà, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, ] pluralism [Add to Longdo]
多元论[duō yuán lùn, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] pluralism, philosophical doctrine that the universe consists of different substances [Add to Longdo]
弹拨乐[tán bō yuè, ㄊㄢˊ ㄅㄛ ㄩㄝˋ, / ] plucked string music [Add to Longdo]
弹拨乐器[tán bō lè qì, ㄊㄢˊ ㄅㄛ ㄌㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] plucked string instrument [Add to Longdo]
战利品[zhàn lì pǐn, ㄓㄢˋ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] plunder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
プラグ[ぷらぐ, puragu] connector plug [Add to Longdo]
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play [Add to Longdo]
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play [Add to Longdo]
プラグイン[ぷらぐいん, puraguin] plug-in (software) [Add to Longdo]
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible [Add to Longdo]
プラグ及びジャック[ぷらぐおよびじゃっく, puraguoyobijakku] plug and jack [Add to Longdo]
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] plug-compatible (a-no) [Add to Longdo]
プラコン[ぷらこん, purakon] plug compatible [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
多元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
強奪[ごうだつ, goudatsu] Pluenderung, -Raub [Add to Longdo]
略奪[りゃくだつ, ryakudatsu] Pluenderung, -Raub [Add to Longdo]
複数[ふくすう, fukusuu] Plural, Mehrzahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top