ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บวก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บวก-, *บวก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บวก(vt) จู่โจม ปะทะ โจมตี มักใช้กันในกลุ่มผู้เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ บ้างก็ว่ามาจากวงการมวย คือ จังหวะบวกสวน เอาแรงชกของคู่ต่อสู้ที่ชกมาแล้วพลาด สะท้อนสวนกลับไปให้แรงยิ่งขึ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บวกลบคูณหาร(v) compute, See also: calculate, Syn. คิดเลข, คำนวณ, Example: เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข
บวกลบคูณหาร(v) consider, See also: think over, meditate, ponder, deliberate, Syn. คิด, พิจารณา, Example: ฉันบวกลบคูณหารดูแล้วว่ามันไม่คุ้มเลยไม่ได้ลงทุนไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บวกก. เอาจำนวนหนึ่งรวมเข้ากับอีกจำนวนหนึ่งหรือหลายจำนวนให้เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนเดียวกัน, เพิ่มเติมเข้าไป.
บวกว. ที่เป็นไปในทางสนับสนุน ทางดี หรือเชิงสร้างสรรค์ เช่น มองในทางบวก
บวกในทางคณิตศาสตร์เรียกจำนวนเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ ว่า จำนวนบวก.
บวกน. เรียกเครื่องหมายคณิตศาสตร์รูปดังนี้ + ว่า เครื่องหมายบวก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positiveบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plusบวก, เพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
positive definiteบวกแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly positiveบวกโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า 12 Angry Men (1957)
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน 12 Angry Men (1957)
He said 15. He was positive about it.เขากล่าวว่า 15 เขาเป็นบวกเกี่ยวกับเรื่องนี้ 12 Angry Men (1957)
How could he be positive about anything?ว่าเขาจะเป็นบวกเกี่ยวกับอะไร? 12 Angry Men (1957)
Four hundred million and 997, 000 plus six, equals 400, 997, 006!...997, 000 บวก 6 เท่ากับ 400, 997, 006 The Little Prince (1974)
Plus one. Five hundred million and 32!บวก 1 500, 000, 032 The Little Prince (1974)
Five hundred million and 32 plus three. Those things.500, 000, 032 บวก 3 พวกนั้น... The Little Prince (1974)
Now I shall have to start all over again. Here, add up these figures.ทีนี้ฉันต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง นี่ บวกตัวเลขพวกนี้ The Little Prince (1974)
Its strength rests with its leader- That is, with its head.พลังของแม่มดที่เหลือบวกกับหัวหน้า-- นั่นคือ, หัวของมัน. Suspiria (1977)
1, 355, 000 plus or minus 1, 000.1, 355, 000 บวกหรือ ลบ 1000 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm afraid you gave yourself away.มันนำไปสู่การพิสูจน์ทางบวก ผมคิดว่าคุณทำตัวคุณยอมรับสารภาพเองมากกว่า Clue (1985)
Plus one is...บวกหนึ่งคือ... Clue (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวก[būak] (v) EN: add  FR: additionner
บวก[būak] (adj) EN: positive  FR: positif
บวก[būak] (conj) EN: plus ; +  FR: plus ; +
บวกลบคูณหาร[būak-lop-khūn-hān] (v, exp) EN: compute ; calculate ; do sums  FR: calculer ; faire des calculs

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add together(phrv) รวม, See also: บวก
figure in(phrv) รวมเข้ากับ, See also: บวกไปกับ
plus(prep) เพิ่มอีก, See also: บวกเพิ่ม, เพิ่มเข้าไป
plus(adj) เพิ่ม, See also: บวก, Ant. minus
plus(n) เครื่องหมายบวก, See also: บวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
add(แอด) vt., vi. เติม, บวก, เพิ่ม, เสริม, พูดเติม.
addend(แอด' เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
adder 1(แอด' เดอะ) n. ผู้บวก, ตัวบวก
adding machineเครื่องบวกเลข
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก, ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ

English-Thai: Nontri Dictionary
add(vt) เพิ่ม, บวก, รวม, เสริม, เติม, แถม
addition(n) การรวม, การบวก, การเพิ่ม, การเสริม
anode(n) ขั้วไฟฟ้าบวก
plus(pre) บวก, เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
positive(adj) บวก, เชื่อถือได้, มั่นใจ, เป็นประโยชน์
sum(n) จำนวนเงิน, ผลบวก, ยอดรวม, ข้อสรุป, โจทย์เลข
sum(vt) รวม, บวก, สรุป, ย่อ, รวบยอด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
足す[たす, tasu] TH: บวก(เลข)  EN: to add (numbers)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
Jaใช่ (เป็นคำใช้ตอบคำถามในแง่บวก) เช่น Kommen Sie aus Deutschland? - Ja. คุณมาจากเยอรมนีใช่ไหมครับ - ใช่ค่ะ
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทน, อดทน (ในด้านลบ ซึ่งต่างจาก sich gedulden ที่อาจหมายความได้ทั้งด้านลบและบวก) เช่น Ich halte den Geruch nicht mehr aus. ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้แล้ว
erstaunlich(adj, adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง
erstaunt(adj, adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top