ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จี้

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จี้-, *จี้*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
强将手下无弱兵[เฉียงเจี้ยงโจ่วเซี่ยอู๋รั่วปิง] (phrase ) ใต้แม่ทัพหาญปราศทุรพล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จี้[V] tickle, See also: touch, poke, stoke, Syn. จักจี้, จี๋, Example: อย่าไปจี้น้อง เดี๋ยวน้องหัวเราะไม่หยุด, Thai definition: เอานิ้วชี้หรือสิ่งของจดหรือแหย่เข้าไป, เอามือแหย่ให้รู้ตัวหรือให้สะดุ้ง
จี้[N] pendant, See also: hanging ornament, locket, Example: คุณพ่อให้จี้เป็นรูปหัวใจแก่ลูกสาวทุกคน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับมีรูปเหลี่ยม กลม หรือรี มักทำด้วยทองคำประดับเพชรพลอยเป็นต้น มีห่วงที่กรอบสำหรับห้อย
จี้[V] rob, See also: loot, plunder, hijack, Example: โจรจี้ผู้โดยสารบนรถเมล์ แล้วในที่สุดก็ไม่รอดถูกตำรวจยิงตาย, Thai definition: ใช้อาวุธขู่เข็ญบังคับให้ทำตาม
จี้เส้น[V] titillate, See also: arouse, excite, tempt, Example: ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้คุณ เพราะคุณรู้ว่าเวลาไหนควรจี้เส้น เวลาไหนควรสงบปากสงบคำ, Thai definition: พูดหรือแสดงท่าทางให้เกิดอารมณ์ขัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จี่ ๑ก. เผา, ใช้เข้าคู่กับคำ เผา เป็น เผาจี่, โดยปริยายหมายความว่า ทอดในกระทะที่ทานํ้ามันน้อย ๆ เช่น แป้งจี่.
จี้น. เครื่องประดับมีรูปเหลี่ยม กลม หรือรี มักทำด้วยทองคำประดับเพชรพลอยเป็นต้น มีห่วงที่กรอบสำหรับห้อยคอ.
จี๋ ๑ว. เร็ว, จัด, เช่น วิ่งจี๋ หมุนจี๋ เร็วจี๋, ยิ่ง เช่น ร้อนจี๋ ปวดจี๋.
จี่ ๒ดู กุดจี่.
จี้ก. เอานิ้วมือหรือสิ่งของจดหรือแหย่เข้าไป, เอามือแหย่ให้รู้ตัวหรือให้สะดุ้ง
จี้ติดตามอย่างกระชั้นชิด เช่น วิ่งจี้หลังมา, ติดตามเร่งรัด เช่น จี้ให้ทำงาน
จี้ใช้อาวุธขู่เข็ญบังคับให้ทำตาม.
จี๋ ๒ว. ตูม.
จี้น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมแป้งข้าวเจ้านวดกับกะทิแล้วนึ่งให้สุก ปั้นเป็นก้อนกลมแบน หุ้มไส้ที่ทำด้วยน้ำตาลทรายเคี่ยวจนเหนียวผสมงาคั่ว แล้วคลุกนวลแป้งข้าวเจ้าที่คั่วสุก.
จี้น. ต้นคนทา. (ดู คนทา).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cauterization, Poulticeจี้ด้วยความร้อน [การแพทย์]
Cauterizeจี้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก Rebecca (1940)
Violence, rip-offs, muggings.ความรุนเเรงโจรกรรม จี้ปล้น Jaws (1975)
Run him down, Hooper.จี้ให้ติด ฮูเปอร์ Jaws (1975)
Don't be upset if she seems a little stern or surly. It's only her manner. She's even that way with me.อย่าไปเสียอารมณ์เลย ถ้าหล่อนค่อนข้างจู้จี้ มันเป็นนิสัยของหล่อน ฉันยังเจอเองเลย Suspiria (1977)
Reggie.เร็จจี้ Phantasm (1979)
Is that Reggie's truck?นั่นรถของเร็จจี้นี่ Phantasm (1979)
And Reggie too.มันได้ตัวเร็จจี้ด้วย Phantasm (1979)
God, Reggie. Look at this.พระเจ้าเร็จจี้ ดูนั่นสิ Phantasm (1979)
Mike, come on. We gotta find Reggie.ไมค์ เร็วเข้า เราต้องไปหาเร็จจี้ Phantasm (1979)
We gotta find Reggie.เราต้องหาเร็จจี้ให้เจอ Phantasm (1979)
- It's Reggie! We gotta help him!- นั่นไงเร็จจี้ เราต้องไปช่วยเขา Phantasm (1979)
What are we gonna do without Reggie?ไม่มีเร็จจี้แล้วเราจะทำยังไง Phantasm (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[n.] (jī) EN: pendant ; locket ; hanging ornament   FR: médaillon [m] ; pendentif [m]
จี้[v.] (jī) EN: tickle   FR: chatouiller
จี้[v.] (jī) EN: touch ; poke ; stoke   
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up   FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จี้ธนาคาร[v. exp.] (jī thanākhān) EN: rob the bank   FR: dévaliser une banque
จี้เครื่องบิน[v. exp.] (jī khreūangbin) EN: hijack an aeroplane   FR: détourner un avion

English-Thai: Longdo Dictionary
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
mugger(n) นักจี้ปล้น, นักขู่กรรโชกทรัพย์ เช่น A mugger armed with a knife had to flee empty handed after his intended victim fought.
ticklish(adj) จั๊กจี้, บ้าจี้ เช่น The people in the study also reported that they were much more , R. tickle

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highjack[VT] จี้เครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, See also: ปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, Syn. hijack
hijack[VT] จี้เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ, See also: ปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, Syn. highjack
skyjack[VT] จี้เครื่องบิน, Syn. hijack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cauter(คอ'เทอะ) n. เหล็กจี้
cauterization(คอเทอไรเซ'เชิน) n. การกัดออกหรือจี้ด้วยสิ่งกัดหรือไฟฟ้า เพื่อทำลายเนื้อเยื่อ, See also: cauterize v. ดูcauterization
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful
chemicocauteryn. การจี้กัดด้วยสารเคมี
choosey(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
choosy(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
deadwood(เดด'วูด) n. สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้,คนจู้จี้,ความได้เปรียบกว่า
electrocauteryn. การเผ่าจี้ด้วยไฟฟ้า
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
feddle ###SW. faddle n. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cameo(n) จี้,เพชรพลอย
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fuss(vi) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
hijack(vt) จี้(เครื่องบิน),ปล้นกลางทาง,หักหลัง
hijacker(n) สลัดอากาศ,โจรจี้เครื่องบิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
向ける[むける, mukeru] Thai: จี้ English: to point

German-Thai: Longdo Dictionary
meckern(vi) |meckerte, hat gemeckert| บ่น, บ่นจู้จี้ (ไม่ใช่บ่นรำพึงรำพัน) , See also: jammern
Meckern Sie nicht!(phrase) กรุณาอย่าขี้บ่น, กรุณาอย่าจู้จี้จุกจิก
wählerisch(adj adv) ที่ชอบเลือก, ช่างเลือก, จู้จี้

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Medaillon {n} | Medaillons {pl} (n) จี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top