ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

多元的

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -多元的-, *多元的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
多元的[たげんてき, tagenteki] (adj-na,n) pluralism; plurality; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it's a question of getting the right diverse data to train our machine learning algorithms.[CN] 我们应该尽可能取得最多元的数据 Machines Take Over the World (2017)
It probably was a diversity thing.[CN] 也许是个多元的俱乐部 The Social Network (2010)
But the boss will ask you to pay back the broken watch[CN] 但你踩破了值二萬多元的金錶 定必被人追究 Coupe de Grace (1990)
Our friends and relatiνes gaνe thirty thοusand dοIlars tο haνe a grand wedding.[CN] 我们光在台湾就收了美金三万多元的礼金 这趟全带来了,就是给你办喜事用的 The Wedding Banquet (1993)
It stinks! My jacket is over $6,000[CN] 臭死了 六千多元的外套 Lian xia lian xia lian lian xia (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
多元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top