Search result for

อ้วน

(66 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้วน-, *อ้วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้วน[V] be fat, See also: be plump, be chubby, Ant. ผอม, Example: คนเราส่วนมากอ้วน เพราะกินอาหารเข้าไปมากกว่าที่ร่างกายจะใช้ได้หมด, Thai definition: มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ
อ้วน[ADJ] fat, See also: paunchy, plump, chubby, corpulent, Ant. ผอม, Example: ผู้หญิงส่วนใหญ่พยายามเข้มงวดในการกินอาหาร เพื่อไม่ให้มีรูปร่างอ้วนเผละ, Thai definition: มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ
อ้วนท้วน[ADJ] plump, See also: corpulent, fat, fleshy, chubby, rotund, Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, Example: คุณย่าเป็นคนอ้วนท้วนสมบูรณ์มาตั้งแต่สาวๆ แล้ว, Thai definition: อ้วนแข็งแรง, อ้วนและสมบูรณ์
อ้วนท้วน[V] be plump, See also: be corpulent, be fat, be fleshy, gain weight, be chubby, be rotund, Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, Example: ลูกสาวของเขากำลังอ้วนท้วนขึ้นทุกวัน, Thai definition: อ้วนแข็งแรง, อ้วนและสมบูรณ์
อ้วนจ้ำม่ำ[ADJ] chubby, See also: fleshy, plump, Syn. อ้วน, Ant. ผอม, Example: ลูกของเธอมีรูปร่างอ้วนจ้ำม่ำจนดิฉันอดกอดไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้วนว. มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ.
อ้วนท้วนว. อ้วนแข็งแรง.
อ้วนพีว. มีเนื้อและมันมากเพราะกินดีอยู่ดี.
กลม ๒อ้วน เช่น เขามีสุขภาพดีขึ้นจนดูกลมไปทั้งตัว
สมบูรณ์อ้วนท้วน, แข็งแรง, เช่น เขาสมบูรณ์ขึ้น เดี๋ยวนี้สุขภาพเขาสมบูรณ์ดีแล้ว.
สมบูรณ์อ้วนท้วน, แข็งแรง, เช่น มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพสมบูรณ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stoutอ้วนสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obeseอ้วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, you know, tired, fat, nervous.คุณรู้.เหนื่อย ..อ้วน.. แล้วก็ประสาท Joy (2008)
She's got a droopy eye, fat face, thick neck.เธอมีตาโปน หน้าอ้วน คอหนา Last Resort (2008)
or lose weight or something?\ N หรือลดความอ้วนหรืออะไร? Gas Pills (2008)
Wherever you find those guys, Bobby, I want a fat man and little boy... every inch of that goddamn place.เมื่อใดที่นายหาพวกนั้นเจอ บ๊อบบี้ ฉันต้องการตัวคนอ้วนและเด็กหนุ่ม... ทุกตารางนิ้วของที่ฉิบหายนั่น Pilot (2008)
I think Stubby is defective.ข้าคิดว่าเจ้าอ้วนนั่นไม่ได้เรื่อง Downfall of a Droid (2008)
Come on, Stubby.มาเร็ว เจ้าอ้วน Downfall of a Droid (2008)
Good, the fat fucking porker.ดี ไอ้อ้วนดำเอ้ย Episode #1.5 (2008)
Wait Vegeta, let's eat first- I'm gonna pig out!เฮ้! เบจีต้ากินกันก่อนดีกว่า ฉันจะกินให้อ้วนเหมือนหมูเลย! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Not as much as me!อ้วนสู้ข้าไม่ได้หรอก! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Stubby, scramble secret code set 1477.เจ้าอ้วน ตั้งรหัสสัญญาณรบกวน รหัส 1477 Duel of the Droids (2008)
All right, stubby. Get to work.เอาล่ะ เจ้าอ้วน เริ่มงานได้ Duel of the Droids (2008)
That stubby little backstabber.ไอ้เจ้าหุ่นอ้วนจอมหักหลัง Duel of the Droids (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้วน[v.] (uan = ūan) EN: be fat ; be plump ; be chubby   FR: être gros ; avoir de l'embonpoint
อ้วน[adj.] (uan = ūan) EN: fat ; corpulent ; obese ; portly ; fleshy ; stout ; paunchy ; plump ; chubby   FR: gros ; gras ; potelé ; grassouillet ; obèse
อ้วนขึ้น[v. exp.] (uan kheun) EN: grow fat ; get fat ; put on weight   FR: grossir ; engraisser
อ้วนจ้ำม่ำ[adj.] (uan jammam) EN: chubby ; fleshy ; plump   
อ้วนท้วน[v.] (uanthuan) EN: be plump ; be corpulent ; be fat ; be fleshy ; gain weight ; be chubby ; be rotund   
อ้วนท้วน[adj.] (uanthuan) EN: plump ; corpulent ; fat ; fleshy ; chubby ; rotund   
อ้วนพี[adj.] (uanphī) FR: obèse ; corpulent
อ้วนเกินไป[adj.] (uan koēnpai) EN: obese   FR: obèse

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beefier[ADJ] อ้วนมาก (ขั้นกว่าของ beefy)
beefiest[ADJ] อ้วนมาก (ขั้นสูงสุดของ beefy)
beefy[ADJ] อ้วนมาก
buxom[ADJ] อ้วนท้วน, See also: อวบอัด, Syn. plump, Ant. skinny
corpulent[ADJ] อ้วนท้วน, Syn. obese, rotund, weighty, Ant. lean, thin
fill out[PHRV] อ้วนขึ้น, Syn. fatten out, flesh out, plump out
flesh out[PHRV] อ้วนขึ้น, See also: สมบูรณ์ขึ้น
flesh up[PHRV] อ้วนขึ้น, See also: สมบูรณ์ขึ้น
embonpoint[ADJ] อ้วนกลม, See also: ซึ่งมีน้ำหนักมากเกินไป, จ้ำม่ำ
fat[ADJ] อ้วน, See also: ท้วม, จ้ำม่ำ, Syn. plump, obese, overweight, Ant. thin, skinny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
batten(แบท'เทิน) {battened,battening,battens} vi. อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate,swell
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
chubby(ชับ'บี) adj. อ้วนกลม., See also: chubbiness n. ดูchubby chubbily adv. ดูchubby
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
corpulence(คอ'พิวเลินซฺ,-ซี) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความอ้วนท้วน
corpulency(คอ'พิวเลินซฺ,-ซี) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความอ้วนท้วน
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
crummy(ครัม'มี) adj. อ้วนท้วน,สกปรกโสมมเลว,มีคุณภาพเลว,ถูก,ไร้ค่า,ขัดสน,ไม่เพียงพออย่างมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
batten(vi) อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น, กินจุ
beefy(adj) อ้วน,มีแต่เนื้อ
bloated(adj) ป่อง,พอง,อ้วน,บวม
chubby(adj) อ้วน,จ้ำม่ำ
corpulence(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulency(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulent(adj) สมบูรณ์,พุงพลุ้ย,อ้วน
fat(adj) อ้วน,อ้วนท้วน,อ้วนพี,สมบูรณ์
fat(n) ไขมัน,น้ำมัน,เปลว,ความอ้วน,ความสมบูรณ์
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)

German-Thai: Longdo Dictionary
fett(adj) มีไขมัน อ้วน , See also: dick
dick(adj) อ้วน หนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top