ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pluck

P L AH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pluck-, *pluck*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pluck(vt) ถอน, See also: เด็ด, ดึงอย่างแรง, Syn. pull, yank
pluck(vt) ดีด (สายกีตาร์)
pluck(vt) เอาตัวมา (จากสถานที่ที่อันตราย)
pluck(n) ความกล้าหาญ, See also: ความกล้า, Syn. courage, bravery
pluck(n) การถอน (ขน), See also: การดึง, การยึด, การทึ้ง, การเด็ด
pluck(n) เครื่องในสัตว์
plucky(adj) กล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. brave
pluck at(phrv) ดึง, See also: ดีด, ถอน, Syn. pull at, pull on
pluck up(phrv) ถอนขึ้น, See also: ดึงขึ้น, Syn. pull up
pluck off(phrv) เด็ด, See also: สอย, Syn. take off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pluck(พลัค) vt. ดึง, เด็ด, ถอน, เก็บ, ปล้น, ปอกลอก, ดีดหรือกรีด (นิ้ว) , ไม่ให้สอบผ่าน, ทำให้สอบตก. vi. ดึง, เด็ด, เก็บ, ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก, การเด็ด, การถอน, การเก็บ, เครื่องในสัตว์ หัวใจ, ตับ, ปอด ความกล้าหาญ, เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี, การ
plucky(พลัค'คี) adj. กล้าหาญ, กล้า, ชัดแจ้ง., See also: pluckily adv. pluckiness n., Syn. brave

English-Thai: Nontri Dictionary
pluck(n) การถอน, การเก็บ, การดึง, การเด็ด, ความกล้า
pluck(vt) เก็บ, เด็ด, ดึง, ถอน, ปอกลอก, ปล้น
plucky(adj) กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pluckingการแตกหลุดของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
Turn three times, pluck a hair from my head.คน 3 ครั้ง, ใส่ผมของฉันลงไป Hocus Pocus (1993)
Perfect for a courtesan or priest... to pluck after supper In other words... this violin will never bear my name.เหมาะมากกับพวกโสเภณี หรือ พระ.. เอาไว้สีหลังอาหารว่าง... พูดง่าย ๆ ก็คือ The Red Violin (1998)
Get out before I pluck your eyeballs outบอกให้ออกไปก่อน ไม่งั้นฉันจะฟักลูกตาแกออกซะ Bad Guy (2001)
Sorry if I did nothing but, uh, lounge about the palace all day, I'd learn to pluck a few notes.อยู่ว่างๆ ทั้งวัน เป็นฉันๆ ก็เล่นเป็น Around the World in 80 Days (2004)
Miss Caroline Krafft seriously needed to pluck her eyebrows.Caroline Krafft จำเป็นต้อง กันคิ้วจริงๆนะ Mean Girls (2004)
I shouldn't let anyone notice that. Got to pluck evenly. Stupid...นี่ฉันไม่ได้สังเกตเลย โง่จริง ๆ เลย My Girl (2005)
Oh right, before you come back, just go back to the mansion to pluck a few cartons of tangerines back.ก่อนกลับเธอช่วยไปเก็มส้มที่สวนมาด้วยนะ My Girl (2005)
You have exactly one day to get my money back to me or I pluck you from head to toe.นายมีเวลา 1 วัน ที่จะหาเงินมาคืนฉัน หรือว่าจะให้ฉันถอนขนนาย ตั้งแต่หัวจรดเท้า Chuck Versus the DeLorean (2008)
I need to borrow some money or your future brother-in-I's gonna... pluck me from head to toe.ฉันต้องการ ยืมเงินสักหน่อย ไม่งั้นว่าที่ พี่เขยของนายจะ... จับฉันถอนขนตั้งแต่หัวจรดนิ้วเท้าเลย Chuck Versus the DeLorean (2008)
How did you manage to pluck them all so quickly?แล้้วนี้ถอนออกไป หมดเร็วขนาดนี้ได้ไง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
"to pluck a lady's heartstrings like a well-tuned "sexy harpsichord.ก็ทำให้สาวๆหลงรักได้ อย่างกับ ฮาร์พที่ตั้งเสียงมาอย่างดี Acafellas (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pluckI plucked a daisy for her.
pluckShe gave a pluck at my elbow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บ(v) pick, See also: pluck, gather, Example: แตงกวาที่วางขายอยู่ในกระจาดนี้ เพิ่งเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้, Thai Definition: เอาไปหรือเอามาจากที่
ปลิด(v) pick off, See also: pluck, Syn. เก็บ, บิด, Example: ชาวสวนช่วยกันปลิดมะม่วงใส่ตระกร้าอย่างสนุกสนาน, Thai Definition: เอามือบิดทำให้ผลไม้หลุดจากขั้ว, ทำให้หลุด
เด็ด(v) pick, See also: pluck, nip off, take away, pinch off, Syn. หัก, เก็บ, ปลิด, Example: ห้ามเด็ดดอกไม้ใบไม้ในสวนสาธารณะ, Thai Definition: ทำให้ขาดด้วยเล็บหรือนิ้ว
ถอนขน(v) pluck, Example: ก่อนจะถอนขนไก่ต้องนำไก่ไปลวกน้ำก่อน จึงจะถอนง่ายขึ้น, Thai Definition: ดึงขนให้หลุดออกมา
รุมทึ้ง(v) pluck, See also: pull, tug, Example: ลูกเป็ดรุมเข้าแย่งไส้เดือนจนก้อนดินกลิ้งทับ พอเขาหยิบก้อนดินออก มันจึงลุกสลัดขน แล้วเข้ารุมทึ้งไส้เดือนต่อ
ทึ้ง(v) pull, See also: pluck forcibly, Syn. ดึง, กระชาก, Thai Definition: พยายามดึงของเหนียวหรือสิ่งที่ติดอยู่แน่นครั้งแล้วครั้งเล่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ด[det] (v) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off  FR: cueillir ; couper avec les ongles
เด็ดใบชา[det bai chā] (v, exp) EN: pluck tea
เด็ดฝ้าย[det fāi] (v, exp) EN: pick cotton ; pluck cotton
ดึง[deung] (v) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck  FR: tirer ; amener
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
เก็บดอกไม้[kep døkmāi] (v, exp) EN: pluck flowers  FR: cueillir des fleurs
ปลิด[plit] (v) EN: pluck ; pick off  FR: cueillir
ปลิดดอกไม้[plit døkmāi] (v, exp) EN: pluck flowers  FR: cueillir des fleurs
ถอนขน[thøn khon] (v, exp) EN: pluck  FR: plumer ; épiler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLUCK P L AH1 K
PLUCKS P L AH1 K S
PLUCKY P L AH1 K IY0
PLUCK'S P L AH1 K S
PLUCKED P L AH1 K T
PLUCKER P L AH1 K ER0
PLUCKING P L AH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pluck (v) plˈʌk (p l uh1 k)
plucks (v) plˈʌks (p l uh1 k s)
plucky (j) plˈʌkiː (p l uh1 k ii)
plucked (v) plˈʌkt (p l uh1 k t)
pluckier (j) plˈʌkɪəʳr (p l uh1 k i@ r)
pluckily (a) plˈʌkɪliː (p l uh1 k i l ii)
plucking (v) plˈʌkɪŋ (p l uh1 k i ng)
pluckiest (j) plˈʌkɪɪst (p l uh1 k i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采摘[cǎi zhāi, ㄘㄞˇ ㄓㄞ,   /  ] pluck; pick #16,444 [Add to Longdo]
弹拨乐器[tán bō lè qì, ㄊㄢˊ ㄅㄛ ㄌㄜˋ ㄑㄧˋ,     /    ] plucked string instrument #170,519 [Add to Longdo]
弹拨乐[tán bō yuè, ㄊㄢˊ ㄅㄛ ㄩㄝˋ,    /   ] plucked string music [Add to Longdo]
[chōu, ㄔㄡ, ] pluck (stringed instrument) [Add to Longdo]
拨弦乐器[bō xián yuè qì, ㄅㄛ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ,     /    ] plucked string or stringed instrument; plucked instrument [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝(P);胆(P)[きも(P);たん(胆), kimo (P); tan ( tan )] (n) (1) liver; innards; (2) courage; spirit; pluck; guts; (P) #10,627 [Add to Longdo]
張り[ばり, bari] (n) (1) stretch; tension; (2) resilience; springiness; tone; (3) will-power; pluck; pride #11,408 [Add to Longdo]
弾く[ひく, hiku] (v5k, vt) (1) (uk) to flip; to snap; to flick; (2) (uk) to repel; (3) (uk) to use (an abacus); to calculate; (4) (uk) to strum; to pluck the strings (of a guitar, etc.); (P) #19,580 [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r, vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
むしり取る;毟り取る[むしりとる, mushiritoru] (v5r, vt) to tear off; to pluck off [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
肝っ魂;肝ったま;肝魂;肝玉;肝っ玉;胆玉[きもったま;きもだま(肝魂;肝玉;胆玉), kimottama ; kimodama ( kimo tamashii ; kimo tama ; tan tama )] (n) guts; pluck; nerve; spirit [Add to Longdo]
鼓す[こす, kosu] (v5s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage [Add to Longdo]
鼓する[こする, kosuru] (vs-s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pluck \Pluck\, v. t. [imp. & p. p. {Plucked}; p. pr. & vb. n.
   {Plucking}.] [AS. pluccian; akin to LG. & D. plukken, G.
   pfl["u]cken, Icel. plokka, plukka, Dan. plukke, Sw. plocka.
   ?27.]
   1. To pull; to draw.
    [1913 Webster]
 
       Its own nature . . . plucks on its own dissolution.
                          --Je?. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, to pull with sudden force or effort, or to
    pull off or out from something, with a twitch; to twitch;
    also, to gather, to pick; as, to pluck feathers from a
    fowl; to pluck hair or wool from a skin; to pluck grapes.
    [1913 Webster]
 
       I come to pluck your berries harsh and crude.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       E'en children followed, with endearing wile,
       And plucked his gown to share the good man's smile.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. To strip of, or as of, feathers; as, to pluck a fowl.
    [1913 Webster]
 
       They which pass by the way do pluck her. --Ps.
                          lxxx.?2.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Universities) To reject at an examination for
    degrees. --C. Bront['e].
    [1913 Webster]
 
   {To pluck away}, to pull away, or to separate by pulling; to
    tear away.
 
   {To pluck down}, to pull down; to demolish; to reduce to a
    lower state.
 
   {to pluck off}, to pull or tear off; as, to pluck off the
    skin.
 
   {to pluck up}.
    (a) To tear up by the roots or from the foundation; to
      eradicate; to exterminate; to destroy; as, to pluck up
      a plant; to pluck up a nation. --Jer. xii. 17.
    (b) To gather up; to summon; as, to pluck up courage.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pluck \Pluck\, v. i.
   To make a motion of pulling or twitching; -- usually with at;
   as, to pluck at one's gown.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pluck \Pluck\, n.
   1. The act of plucking; a pull; a twitch.
    [1913 Webster]
 
   2. [Prob. so called as being plucked out after the animal is
    killed; or cf. Gael. & Ir. pluc a lump, a knot, a bunch.]
    The heart, liver, and lights of an animal.
    [1913 Webster]
 
   3. Spirit; courage; indomitable resolution; fortitude.
    [1913 Webster]
 
       Decay of English spirit, decay of manly pluck.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of plucking, or the state of being plucked, at
    college. See {Pluck}, v. t., 4.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The lyrie. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lyrie \Ly"rie\ (l[imac]"r[i^]), n. [Icel. hl[=y]ri a sort of
   fish.] (Zool.)
   A European fish ({Peristethus cataphractum}), having the body
   covered with bony plates, and having three spines projecting
   in front of the nose; -- called also {noble}, {pluck},
   {pogge}, {sea poacher}, and {armed bullhead}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pluck
   n 1: the trait of showing courage and determination in spite of
      possible loss or injury [syn: {gutsiness}, {pluck},
      {pluckiness}] [ant: {gutlessness}]
   2: the act of pulling and releasing a taut cord
   v 1: pull or pull out sharply; "pluck the flowers off the bush"
      [syn: {pluck}, {tweak}, {pull off}, {pick off}]
   2: sell something to or obtain something from by energetic and
     especially underhanded activity [syn: {hustle}, {pluck},
     {roll}]
   3: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge},
     {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck},
     {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}]
   4: pull lightly but sharply with a plucking motion; "he plucked
     the strings of his mandolin" [syn: {pluck}, {plunk}, {pick}]
   5: strip of feathers; "pull a chicken"; "pluck the capon" [syn:
     {pluck}, {pull}, {tear}, {deplume}, {deplumate}, {displume}]
   6: look for and gather; "pick mushrooms"; "pick flowers" [syn:
     {pick}, {pluck}, {cull}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top