ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

round

R AW1 N D   
168 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -round-, *round*, roun
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
round (ราวด์) (vi ) การไปตรวจเยี่ยมคนไข้ตามหอพักผู้ป่วย เช่น คุณหมอไปราวด์ตั้งแต่เช้า

English-Thai: Longdo Dictionary
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
workaround(n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
year round(n) ตลอดทั้งปี
whip-round(n) การลงขันกัน เช่น Cabinet ministers are having a whip-round to pay the fines incurred by two policemen and a civilian driver for charges laid against them.
ground(vt) กริยารูปอดีตของ grind แปลว่า บด ลับ(มีด)เช่น Mix together ground ham and ground pork with other ingredients.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
round[PREP] รอบๆ
round[ADJ] กลมๆ, See also: เป็นรูปทรงกลม, Syn. rotund, spherical
round[ADJ] ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม
round[N] รูปทรงกลม, See also: สิ่งที่เป็นวงกลม, Syn. ball, circle, blobe
round[N] รอบการแข่งขัน, Syn. series, sequence
round[N] ยก (มวย), See also: รอบ
round[N] รอบ (กอล์ฟ)
round[N] นัด(กระสุน), See also: ชุดยิง
round[N] การลาดตระเวณ
round[N] ขนมปังที่หั่นเป็นแผ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
round cheeksn. แก้มยุ้ย
round gamen. การเล่นหมุนเวียน
round table(เรานดฺ'เท'เบิล) adj. เกี่ยวกับการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกัน
round the clockn. ตลอด24ชั่วโมง,ตลอดเวลา,ต่อเนื่องกัน, Syn. around-the-clock
round the cornern. ลับมุม,บริเวณใกล้ ๆ ,มุมถนน
round tripn. การเดินทางไปกลับ
round-backed(เรานดฺ'แบคดฺ) adj. หลังค่อม
round-eyed(เรานฺ'อายดฺ) adj. เบิกตาโพลง
round-shoulderedadj. ไหล่โก่ง (ทำให้หลังส่วนบนโก่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
round(adv) หมุนเวียน,โดยรอบ,โดยทั่ว,ตลอดเวลา
round(n) ยก,รอบ,พัก,การหมุนรอบ,วงกลม,การตรวจ
round(vt) ขัดเกลา,ทำให้กลม,โอบล้อม,ทำให้เป็นวงแหวน
ROUND-round-shouldered(adj) ไหล่ห่อ
roundabout(adj) วกวน,อ้อมค้อม,เป็นวงกลม
roundish(adj) อ้วน,อวบอัด,กระปุ๊กลุก
roundup(n) การชุมนุม,การต้อนสัตว์,การล้อมจับ,การสรุป,ใจความสำคัญ
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
around(adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
round characterตัวละครหลายมิติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
round numberจำนวนเต็ม, จำนวนถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
round pelvisเชิงกรานรูปกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
round robinวิธีวนรอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
round windowช่องรูปกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
round-off errorค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
roundedกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rounded vowelสระปากห่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rounding errorค่าผิดพลาดปัดเศษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rounding offการปัดเศษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
round angle [perigon]มุมรอบจุด, มุมที่มีขนาด 360 องศา ล้อมรอบจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
round barround bar, เหล็กเส้นกลม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
round wormหนอนตัวกลม, ดู  nematode [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
roundsmanผู้ตรวจเช็คนม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One round at a time, one day at a time, one step at a time.ทีละยก ทีละวัน ทีละก้าว CounterPunch (2017)
Twelve rounds of boxing for the WBO middleweight championship of the world.ชกกัน 12 ยกชิงแชมป์โลกมิดเดิลเวต ของดับเบิลยูบีโอ CounterPunch (2017)
I haven't lost a single round this tournament.ผมยังไม่แพ้การแข่งนี้สักยก CounterPunch (2017)
- I did eight rounds all day.- วันนี้ซ้อมตั้งแปดยก CounterPunch (2017)
Look, I just came round to try and make things right between us.ฟังนะ ฉันแค่มาหาเพราะอยาก ปรับความเข้าใจเรื่องระหว่างเรา Smell the Weakness (2017)
You're not like the other girls round here, really impressive, Sam.คุณไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่น ๆ แถวนี้ น่าประทับใจมาก แซม Smell the Weakness (2017)
Just swing it round the back of the showroom.เอาไปจอดด้านหลังของห้องแสดงสินค้านะ Close Encounters (2017)
No, the warden round here's a Nazi.ไม่ได้ พัศดีแถวนี่เป็นพวกนาซี Close Encounters (2017)
The only thing cracking round here are sales records.ถ้างั้นให้แม็กกี้รอ คนมาวัดพื้นที่วันจันทร์นะ Sexy Rollercoasters (2017)
So, Maggie can expect someone round to measure up, what... on Monday?สวัสดี Sexy Rollercoasters (2017)
That's fine, but my fitter will be round here tomorrow to rip out that window.โทษทีนะ ฉันขอพูดให้ชัดเจน ฉันไม่อยากได้หน้าต่างห่วย ๆ ของคุณ แล้วทำไมคุณถึงไม่คิดแบบนั้น Sexy Rollercoasters (2017)
I'm going to have to ring some serious changes round here if we're going to be competitive again.ก็ออกไปหาลูกค้า มาสั่งซื้อสินค้าให้ได้สิ อูย ผมขอบอกว่าการไล่วินเซนต์ออก เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมาก Sexy Rollercoasters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roundA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
roundA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
roundAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
roundA guide conducted the visitors round the museum.
roundAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.
roundAn apple is round in shape.
roundA passenger fainted but the stewardess brought him round.
roundA round peg in a square hole. [Idiom]
roundAt most 10 people can sit round the table.
roundBalls are round.
roundBlake loved to walk in the country round London.
roundCarlos turned round.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ต้อน[V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
ม้าหมุน[N] roundabout, See also: carousel, children's merry-go-round
วงเล็บ[N] parentheses, See also: round brackets, Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( )
ตลอด 24 ชั่วโมง[ADV] round the clock, Syn. ทั้งวันทั้งคืน, Example: แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเปิดตลอด 24 ชั่วโมง, Thai definition: ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องกันตลอดวันตลอดคืน
ย่อ[V] round, See also: make something round, Example: ช่างย่อเหลี่ยมไม้ตรงมุมเสาทั้งสี่ให้มนลง, Thai definition: ทำให้มน
วงเวียน[N] roundabout, See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place, Example: รถนานาชนิดต่างแย่งกันที่จะจ่อหัวเข้าไปในวงเวียนเพื่อจะไปได้ก่อน, Thai definition: ที่ซึ่งมีรูปกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลายๆ สาย
ลูกอม[N] round amulet held in the mouth, Example: พ่อของเขามีเครื่องราง เช่น ลูกอม ตะกรุด พระเครื่องต่างๆ มากมาย, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกกลมๆ ทำด้วยของต่างๆ ใช้อมเป็นเครื่องราง
ตลอดวันตลอดคืน[ADV] all day and all night, See also: round the clock, Syn. ทั้งวันทั้งคืน, ชั่ววันชั่วคืน, Example: การละเล่นและการแสดงจะจัดให้มีตลอดวันตลอดคืน, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุด
รอบ[PREP] around, See also: round, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง, Thai definition: การบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
ข้าวจ้าว[N] rice, See also: round shaped rice, Example: คนภาคกลางชอบกินข้าวเจ้ากับน้ำพริกผักต้ม, Thai definition: ชื่อข้าวพันธุ์หนึ่งของชนิด Oryza sativa Linn. เนื้อเมล็ดใส ใช้หุงเป็นอาหาร เมื่อหุงแล้วเมล็ดมักร่วนและสวย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
เบือนหน้า[v. exp.] (beūoen nā) EN: turn round ; turn one's head   FR: tourner la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUND    R AW1 N D
ROUNDY    R AW1 N D IY0
ROUNDS    R AW1 N D Z
ROUNDS    R AW1 N Z
ROUNDED    R AW1 N D AH0 D
ROUNDED    R AW1 N D IH0 D
ROUND'S    R AW1 N D Z
ROUNDUP    R AW1 N D AH2 P
ROUNDLY    R AW1 N D L IY0
ROUNDER    R AW1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
round    (v) raund (r au n d)
rounds    (v) rˈaundz (r au1 n d z)
rounded    (v) rˈaundɪd (r au1 n d i d)
roundel    (n) rˈaundl (r au1 n d l)
rounder    (j) rˈaundər (r au1 n d @ r)
roundly    (a) rˈaundliː (r au1 n d l ii)
roundup    (n) rˈaundʌp (r au1 n d uh p)
roundels    (n) rˈaundlz (r au1 n d l z)
rounders    (n) rˈaundəz (r au1 n d @ z)
roundest    (j) rˈaundɪst (r au1 n d i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring, #2,505 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, / ] round flat cake; cookie; cake; pastry, #6,129 [Add to Longdo]
圆形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] round; circular, #9,706 [Add to Longdo]
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, ] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc), #10,260 [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] roundworm; Ascaris lumbricoides, #20,844 [Add to Longdo]
环岛[huán dǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] roundabout (traffic circle), #21,657 [Add to Longdo]
圆桌会议[yuán zhuō huì yì, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄛ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] round table conference, #40,651 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] round-grained sticky rice; mochi-gome (in Japanese), #42,773 [Add to Longdo]
循环赛[xún huán sài, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄙㄞˋ, / ] round-robin tournament, #44,353 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] round basket for cooked rice, #117,610 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusspfosten {m}round termination post [Add to Longdo]
Halbrundkopf {m} (Schraube)round head [Add to Longdo]
Kanonenofen {m}round iron stove [Add to Longdo]
Reigen {m} | den Reigen anführenround dance | to lead off in the round dance [Add to Longdo]
Ringversuch {m}round robin test [Add to Longdo]
Ronde {f}round blank [Add to Longdo]
Rundbogen {m} [arch.]round arch [Add to Longdo]
Runde {f} | Runden {pl}round | rounds [Add to Longdo]
Rundfahrt {f}round trip [Add to Longdo]
Rundkabelround cable [Add to Longdo]
Rundmutter {f}round nut [Add to Longdo]
Rundschnurring {m} [techn.]round section seal [Add to Longdo]
Rundschnürring {m} [techn.]round cord ring [Add to Longdo]
Rundschweißmutter {f}round weld nut [Add to Longdo]
Rundstahl {m}round steel; rounds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
グランド[ぐらんど, gurando] ground [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
データの丸め[データのまるめ, de-ta nomarume] data rounding [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round \Round\, v. i. & t. [From {Roun}.]
   To whisper. [obs.] --Shak. Holland.
   [1913 Webster]
 
      The Bishop of Glasgow rounding in his ear, "Ye are not
      a wise man," . . . he rounded likewise to the bishop,
      and said, "Wherefore brought ye me here?" --Calderwood.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round \Round\, a. [OF. roond, roont, reond, F. rond, fr. L.
   rotundus, fr. rota wheel. See {Rotary}, and cf. {Rotund},
   {roundel}, {Rundlet}.]
   1. Having every portion of the surface or of the
    circumference equally distant from the center; spherical;
    circular; having a form approaching a spherical or a
    circular shape; orbicular; globular; as, a round ball.
    "The big, round tears." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Upon the firm opacous globe
       Of this round world.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the form of a cylinder; cylindrical; as, the barrel
    of a musket is round.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a curved outline or form; especially, one like the
    arc of a circle or an ellipse, or a portion of the surface
    of a sphere; rotund; bulging; protuberant; not angular or
    pointed; as, a round arch; round hills. "Their round
    haunches gored." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Full; complete; not broken; not fractional; approximately
    in even units, tens, hundreds, thousands, etc.; -- said of
    numbers.
    [1913 Webster]
 
       Pliny put a round number near the truth, rather than
       the fraction.             --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. Not inconsiderable; large; hence, generous; free; as, a
    round price.
    [1913 Webster]
 
       Three thousand ducats; 'tis a good round sum.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Round was their pace at first, but slackened soon.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. Uttered or emitted with a full tone; as, a round voice; a
    round note.
    [1913 Webster]
 
   7. (Phonetics) Modified, as a vowel, by contraction of the
    lip opening, making the opening more or less round in
    shape; rounded; labialized; labial. See Guide to
    Pronunciation, [sect] 11.
    [1913 Webster]
 
   8. Outspoken; plain and direct; unreserved; unqualified; not
    mincing; as, a round answer; a round oath. "The round
    assertion." --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       Sir Toby, I must be round with you.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Full and smoothly expanded; not defective or abrupt;
    finished; polished; -- said of style, or of authors with
    reference to their style. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In his satires Horace is quick, round, and pleasant.
                          --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   10. Complete and consistent; fair; just; -- applied to
     conduct.
     [1913 Webster]
 
        Round dealing is the honor of man's nature.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   {At a round rate}, rapidly. --Dryden.
 
   {In round numbers}, approximately in even units, tens,
    hundreds, etc.; as, a bin holding 99 or 101 bushels may be
    said to hold in round numbers 100 bushels.
 
   {Round bodies} (Geom.), the sphere right cone, and right
    cylinder.
 
   {Round clam} (Zool.), the quahog.
 
   {Round dance} one which is danced by couples with a whirling
    or revolving motion, as the waltz, polka, etc.
 
   {Round game}, a game, as of cards, in which each plays on his
    own account.
 
   {Round hand}, a style of penmanship in which the letters are
    formed in nearly an upright position, and each separately
    distinct; -- distinguished from running hand.
 
   {Round robin}. [Perhaps F. round round + ruban ribbon.]
     (a) A written petition, memorial, remonstrance, protest,
       etc., the signatures to which are made in a circle so
       as not to indicate who signed first. "No round robins
       signed by the whole main deck of the Academy or the
       Porch." --De Quincey.
     (b) (Zool.) The cigar fish.
 
   {Round shot}, a solid spherical projectile for ordnance.
 
   {Round Table}, the table about which sat King Arthur and his
    knights. See {Knights of the Round Table}, under {Knight}.
    
 
   {Round tower}, one of certain lofty circular stone towers,
    tapering from the base upward, and usually having a
    conical cap or roof, which crowns the summit, -- found
    chiefly in Ireland. They are of great antiquity, and vary
    in heigh from thirty-five to one hundred and thiry feet.
    
 
   {Round trot}, one in which the horse throws out his feet
    roundly; a full, brisk, quick trot. --Addison.
 
   {Round turn} (Naut.), one turn of a rope round a timber, a
    belaying pin, etc.
 
   {To bring up with a round turn}, to stop abruptly. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Circular; spherical; globular; globase; orbicular;
     orbed; cylindrical; full; plump; rotund.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round \Round\ (round), n.
   1. Anything round, as a circle, a globe, a ring. "The golden
    round" [the crown]. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In labyrinth of many a round self-rolled. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of changes or events ending where it began; a
    series of like events recurring in continuance; a cycle; a
    periodical revolution; as, the round of the seasons; a
    round of pleasures.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: A course ending where it began; a circuit; a beat;
    especially, one freguently or regulary traversed; also,
    the act of traversing a circuit; as, a watchman's round;
    the rounds of the postman.
    [1913 Webster]
 
   4. A series of duties or tasks which must be performed in
    turn, and then repeated.
    [1913 Webster]
 
       the trivial round, the common task.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence: (Mining, Tunneling) One work cycle, consisting of
    drilling blast holes, loading them with explosive,
    blasting, mucking out, and, if necessary, installing
    temporary support.
    [RDH]
 
       . . . Inco is still much more advanced than other
       mining companies. He says that the LKAB mine in
       Sweden is the closest rival. He predicts that, by
       2008, Inco can reach a new productivity plateau,
       doubling the current mining productivity from 3,350
       tonnes to 6,350 tonnes per person per year. Another
       aim is to triple the mine cycle rate (the time to
       drill, blast and muck a round) from one cycle to
       three complete cycles per 24 hours.
                          --http://www.canadianminingjournal.com/issues/apr00/page10.asp
    [PJC]
 
   6. A course of action or conduct performed by a number of
    persons in turn, or one after another, as if seated in a
    circle.
    [1913 Webster]
 
       Women to cards may be compared: we play
       A round or two; which used, we throw away.
                          --Granville.
    [1913 Webster]
 
       The feast was served; the bowl was crowned;
       To the king's pleasure went the mirthful round.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence: A complete set of plays in a game or contest
    covering a standard number of individual plays or parts;
    as, a round of golf; a round of tennis.
    [PJC]
 
   8. Hence: One set of games in a tournament.
    [PJC]
 
   9. The time during which prize fighters or boxers are in
    actual contest without an intermission, as prescribed by
    their rules; a bout.
    [1913 Webster]
 
   10. A circular dance.
     [1913 Webster]
 
        Come, knit hands, and beat the ground,
        In a light fantastic round.     --Milton.
     [1913 Webster]
 
   11. That which goes round a whole circle or company; as, a
     round of applause.
     [1913 Webster]
 
   12. Rotation, as in office; succession. --Holyday.
     [1913 Webster]
 
   13. The step of a ladder; a rundle or rung; also, a
     crosspiece which joins and braces the legs of a chair.
     [1913 Webster]
 
        All the rounds like Jacob's ladder rise. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   14. (Mil.)
     (a) A walk performed by a guard or an officer round the
       rampart of a garrison, or among sentinels, to see
       that the sentinels are faithful and all things safe;
       also, the guard or officer, with his attendants, who
       performs this duty; -- usually in the plural.
     (b) A general discharge of firearms by a body of troops
       in which each soldier fires once.
     (c) One piece of ammunition for a firearm, used by
       discharging one piece at a time; as, each soldier
       carried a hundred rounds of ammunition.
       [1913 Webster +PJC]
 
   15. (Mus.) A short vocal piece, resembling a catch in which
     three or four voices follow each other round in a species
     of canon in the unison.
     [1913 Webster]
 
   16. A brewer's vessel in which the fermentation is concluded,
     the yeast escaping through the bunghole.
     [1913 Webster]
 
   17. A vessel filled, as for drinking; as, to drink a round od
     ale together. [R.]
     [1913 Webster +PJC]
 
   18. An assembly; a group; a circle; as, a round of
     politicians. --Addison.
     [1913 Webster]
 
   19. (Naut.) See {Roundtop}.
     [1913 Webster]
 
   20. Same as {Round of beef}, below.
     [1913 Webster]
 
   {Gentlemen of the round}.
     (a) Gentlemen soldiers of low rank who made the rounds.
       See 10
     (a), above.
     (b) Disbanded soldiers who lived by begging. [Obs.]
       [1913 Webster]
 
          Worm-eaten gentlemen of the round, such as have
          vowed to sit on the skirts of the city, let
          your provost and his half dozen of halberdiers
          do what they can.        --B. Jonson.
       [1913 Webster]
 
   {Round of beef}, the part of the thigh below the aitchbone,
    or between the rump and the leg. See Illust. of {beef}.
 
   {Round steak}, a beefsteak cut from the round.
 
   {Sculpture in the round}, sculpture giving the full form, as
    of man; statuary, distinguished from relief.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round \Round\, adv.
   1. On all sides; around.
    [1913 Webster]
 
       Round he throws his baleful eyes.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Circularly; in a circular form or manner; by revolving or
    reversing one's position; as, to turn one's head round; a
    wheel turns round.
    [1913 Webster]
 
   3. In circumference; as, a ball is ten inches round.
    [1913 Webster]
 
   4. From one side or party to another; as to come or turn
    round, -- that is, to change sides or opinions.
    [1913 Webster]
 
   5. By or in a circuit; by a course longer than the direct
    course; back to the starting point.
    [1913 Webster]
 
   6. Through a circle, as of friends or houses.
    [1913 Webster]
 
       The invitations were sent round accordingly. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. Roundly; fully; vigorously. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {All round}, over the whole place; in every direction.
 
   {All-round}, of general capacity; as, an all-round man.
    [Colloq.]
 
   {To bring one round}.
    (a) To cause one to change his opinions or line of
      conduct.
    (b) To restore one to health. [Colloq.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round \Round\, prep.
   On every side of, so as to encompass or encircle; around;
   about; as, the people atood round him; to go round the city;
   to wind a cable round a windlass.
   [1913 Webster]
 
      The serpent Error twines round human hearts. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   {Round about}, an emphatic form for round or about. "Moses .
    . . set them [The elders] round about the tabernacle."
    --Num. xi. 24.
 
   {To come round}, to gain the consent of, or circumvent, (a
    person) by flattery or deception. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round \Round\, v. i.
   1. To grow round or full; hence, to attain to fullness,
    completeness, or perfection.
    [1913 Webster]
 
       The queen your mother rounds apace.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       So rounds he to a separate mind,
       From whence clear memory may begin.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To go round, as a guard. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       They . . . nightly rounding walk.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To go or turn round; to wheel about. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To round to} (Naut.), to turn the head of a ship toward the
    wind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round \Round\, v. t. [imp. & p. p. {Rounded}; p. pr. & vb. n.
   {Rounding}.]
   1. To make circular, spherical, or cylindrical; to give a
    round or convex figure to; as, to round a silver coin; to
    round the edges of anything.
    [1913 Webster]
 
       Worms with many feet, which round themselves into
       balls, are bred chiefly under logs of timber.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The figures on our modern medals are raised and
       rounded to a very great perfection.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To surround; to encircle; to encompass.
    [1913 Webster]
 
       The inclusive verge
       Of golden metal that must round my brow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to fullness or completeness; to complete; hence,
    to bring to a fit conclusion.
    [1913 Webster]
 
       We are such stuff
       As dreams are made on, and our little life
       Is rounded with a sleep.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To go round wholly or in part; to go about (a corner or
    point); as, to round a corner; to round Cape Horn.
    [1913 Webster]
 
   5. To make full, smooth, and flowing; as, to round periods in
    writing. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {To round in} (Naut.) To haul up; usually, to haul the slack
    of (a rope) through its leading block, or to haul up (a
    tackle which hangs loose) by its fall. --Totten.
    (b) To collect together (cattle) by riding around them, as
      on cattle ranches. [Western U.S.]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 round
   adv 1: from beginning to end; throughout; "It rains all year
       round on Skye"; "frigid weather the year around" [syn:
       {round}, {around}]
   adj 1: having a circular shape [syn: {round}, {circular}] [ant:
       {square}]
   2: (of sounds) full and rich; "orotund tones"; "the rotund and
     reverberating phrase"; "pear-shaped vowels" [syn: {orotund},
     {rotund}, {round}, {pear-shaped}]
   3: (mathematics) expressed to the nearest integer, ten, hundred,
     or thousand; "in round numbers"
   n 1: a charge of ammunition for a single shot [syn: {round},
      {unit of ammunition}, {one shot}]
   2: an interval during which a recurring sequence of events
     occurs; "the never-ending cycle of the seasons" [syn:
     {cycle}, {rhythm}, {round}]
   3: a regular route for a sentry or policeman; "in the old days a
     policeman walked a beat and knew all his people by name"
     [syn: {beat}, {round}]
   4: (often plural) a series of professional calls (usually in a
     set order); "the doctor goes on his rounds first thing every
     morning"; "the postman's rounds"; "we enjoyed our round of
     the local bars"
   5: the activity of playing 18 holes of golf; "a round of golf
     takes about 4 hours" [syn: {round of golf}, {round}]
   6: the usual activities in your day; "the doctor made his
     rounds" [syn: {round}, {daily round}]
   7: (sports) a division during which one team is on the offensive
     [syn: {turn}, {bout}, {round}]
   8: the course along which communications spread; "the story is
     going the rounds in Washington"
   9: a serving to each of a group (usually alcoholic); "he ordered
     a second round" [syn: {round}, {round of drinks}]
   10: a cut of beef between the rump and the lower leg
   11: a partsong in which voices follow each other; one voice
     starts and others join in one after another until all are
     singing different parts of the song at the same time; "they
     enjoyed singing rounds" [syn: {round}, {troll}]
   12: an outburst of applause; "there was a round of applause"
   13: a crosspiece between the legs of a chair [syn: {rung},
     {round}, {stave}]
   14: any circular or rotating mechanism; "the machine punched out
     metal circles" [syn: {circle}, {round}]
   v 1: wind around; move along a circular course; "round the bend"
   2: make round; "round the edges" [syn: {round}, {round out},
     {round off}]
   3: pronounce with rounded lips [syn: {round}, {labialize},
     {labialise}]
   4: attack in speech or writing; "The editors of the left-leaning
     paper attacked the new House Speaker" [syn: {attack},
     {round}, {assail}, {lash out}, {snipe}, {assault}]
   5: bring to a highly developed, finished, or refined state;
     "polish your social manners" [syn: {polish}, {round}, {round
     off}, {polish up}, {brush up}]
   6: express as a round number; "round off the amount" [syn:
     {round off}, {round down}, {round out}, {round}]
   7: become round, plump, or shapely; "The young woman is fleshing
     out" [syn: {round}, {flesh out}, {fill out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top