ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plump

P L AH1 M P   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plump-, *plump*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plump[ADJ] ท้วม, See also: จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วนท้วน, สมบูรณ์, Syn. chubby, obese, Ant. thin
plump[VI] อ้วนขึ้น, See also: จ้ำม่ำขึ้น, กลมขึ้น, Ant. fatten
plump[VT] ทำให้อ้วน, See also: ทำให้จ้ำม่ำ, ทำให้กลมขึ้น, Ant. fatten
plump[VI] ตกอย่างแรงทันที, See also: ทิ้งตัวลงอย่างแรง, Syn. drop, plop
plump[VT] ทำให้ตกอย่างแรงทันที
plump[N] การตกลงฮวบ
plump[N] เสียงตกลงมาดังฮวบ
plump[ADV] อย่างฉับพลันและรุนแรง
plump[ADV] อย่างกระทบโดยตรง
plump[ADJ] ตรงไปตรงมา, Syn. blunt, direct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ,พูดโพล่ง,โผล่พรวด,n. การตกลงฮวบ,เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง,ทื่อ ๆ ,โผงผาง

English-Thai: Nontri Dictionary
plump(adj) ท้วม,อวบ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ,อูม,พอง
plump(vi,vt) ท้วมขึ้น,หล่น,ตกลงมา,ตกฮวบ,ดิ่งลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I observe your forgiveness isn't sweeter than a plump nipple.การอภัยไม่แน่จริงเท่าอกอวบๆ หรอก The Man in the Iron Mask (1998)
Lace and satin pressed tight against the plump little bubbles.ดูแนวผ้าที่แนบเนื้อบนเรือนร่างนั่นสิ Girl with a Pearl Earring (2003)
So okay we've used up all the desperate people there they're all plump and healthy and wealthy.โอเค เราช่วยประชาชนที่ลำบากไปหมดแล้ว ตอนนี้ประชาชนอ้วนท้วนแข็งแรงและอยู่ดีกินดี The Corporation (2003)
WHEN A MOTHER'S FACE GETS ALL PLUMP LIKE YOURS.ถ้าหน้าของแม่เด็กพองได้อย่างคุณ If There's Anything I Can't Stand (2007)
Such a nice plump frame. Wot's-his-name...ร่างกายก็อวบอ้วน เขาชื่อ'ไรนะ... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
- He's a little plump as it is.- Terrell G-Force (2009)
He fell in love with your plump body.เขาตกหลุมรักในรูปร่างท้วมของเธอ Ghost (2010)
Just sitting there, plump and rich for the taking.เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ จากใคร The Man Who Would Be King (2011)
And they do it so plump little lords like you can enjoy their summer afternoons in peace and comfort.เพื่อลอร์ดตัวน้อยที่อวบอ้วน แบบท่าน จะได้สนุกสนานกับฤดูร้อน อย่างสงบและสบายใจ Lord Snow (2011)
When's the last time you took one of those plump bitches out to dinner and didn't sweat them ordering dessert?นายควงสาวสวยอวบอั๋นออกไปเที่ยว ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ โดยที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย Pain & Gain (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plumpEvery day they gave it plenty of milk and soon it grew nice and plump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวบ[ADJ] overweight, See also: plump, heavy, obese, fat, fleshy, Syn. อ้วน, เจ้าเนื้อ, จ้ำม่ำ, Ant. ผอม, Example: ดิฉันมีรูปร่างค่อนข้างจะอวบไปหน่อยจำเป็นต้องลดน้ำหนัก, Thai definition: ร่างกายสมบูรณ์และอิ่ม
อวบอ้วน[ADJ] plump, See also: chubby, Syn. อวบ, อ้วน, Example: พระพุทธรูปอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละมีพระวรกายอวบอ้วนพระพักตร์กลมคล้ายผลมะตูม
ตุ้ยนุ้ย[ADJ] plump, See also: chubby, corpulent, fat, podgy, rotund, tubby, round, Example: เขาชอบสาวตุ้ยนุ้ยอย่างเธอ เขาไม่มองแบบที่ผอมแห้งหรอก, Thai definition: ที่มีรูปร่างอวบอ้วนเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเกินเล็กน้อย
ป้อม[ADJ] round, See also: plump, Syn. กลมๆ, Example: ความสูงชะลูดของลอมพอกไทยผิดกับผ้าโพกหัวป้อมๆ ของแขก
อั๋น[ADJ] plump, See also: buxom, chubby, embonpoint, corpulent, zaftig, Syn. อวบอั๋น, อ้วน, ล่ำ
อูม[ADJ] plump, See also: distended, Syn. อวบ, Example: เมื่อเขาแต่งเครื่องแบบ ใส่หมวกแก๊ปแล้ว เขาดูหล่อเหลาไม่เลวแบบคนหน้าอูม, Thai definition: โป่งพอง, เบ่งนูนขึ้น
ฉุ[ADV] puffily, See also: plumply, swollenly, Syn. บวม, Example: เขากินยามากไปทำให้หน้าของเขาอ้วนฉุ
นุ้ย[ADJ] plump, See also: chubby, fat, Syn. อ้วน, อวบ, ตุ้ยนุ้ย
เบอะบะ[ADJ] fat, See also: plump, Syn. เทอะทะ, เบอะ, เบอะเฉอะ, Example: หลังจากคลอดลูกแล้วไม่รู้ว่ารูปร่างที่เบอะบะจะกลับมาเพรียวเหมือนเดิมหรือเปล่า, Thai definition: ที่อ้วนใหญ่เทอะทะไม่ได้ส่วน
อ้วนท้วน[ADJ] plump, See also: corpulent, fat, fleshy, chubby, rotund, Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, Example: คุณย่าเป็นคนอ้วนท้วนสมบูรณ์มาตั้งแต่สาวๆ แล้ว, Thai definition: อ้วนแข็งแรง, อ้วนและสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump   FR: grassouillet ; potelé
กระปุกหลุก[adv.] (krapukluk) EN: chubbily ; pudgily ; plumply   
ม่อต้อ[v.] (møtø) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky   
มอเตอร์[adj.] (møtø) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat   FR: trapu ; râblé
พวง[adj.] (phūang) EN: plump ; chubby ; pudgy   FR: potelé ; joufflu
พุ่มพวง[adj.] (phum phūang) EN: pretty and plump   
ป้อม[adj.] (pǿm) EN: round ; rounded ; plump   
เต่ง[adj.] (teng) EN: plump ; round ; distended ; ripe   FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
ท้วม[adj.] (thūam) EN: plump ; full ; round   FR: potelé ; grassouillet

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUMP P L AH1 M P
PLUMPED P L AH1 M P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plump (v) plˈʌmp (p l uh1 m p)
plumps (v) plˈʌmps (p l uh1 m p s)
plumped (v) plˈʌmpt (p l uh1 m p t)
plumper (j) plˈʌmpər (p l uh1 m p @ r)
plumpest (j) plˈʌmpɪst (p l uh1 m p i s t)
plumping (v) plˈʌmpɪŋ (p l uh1 m p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥厚[féi hòu, ㄈㄟˊ ㄏㄡˋ, ] plump; fleshy; fertile, #21,834 [Add to Longdo]
肥实[féi shí, ㄈㄟˊ ㄕˊ, / ] plump (of fruit); fat (of meat); fertile (of land), #196,024 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plumpheit {f}bearishness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}dumpiness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}plumpness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}stumpiness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}ungainliness [Add to Longdo]
Plumps {m}; Bö {f}bump [Add to Longdo]
plumpbearish [Add to Longdo]
plumpclownish [Add to Longdo]
plump {adv}clownishly [Add to Longdo]
plump {adv}clumsily [Add to Longdo]
plump {adj} | plumper | am plumpestendumpy | dumpier | dumpiest [Add to Longdo]
plump {adv}stumpily [Add to Longdo]
plump {adj} | plumper | am plumpestenstumpy | stumpier | stumpiest [Add to Longdo]
plump; ohne Anmut; ungraziös {adj}ungraceful [Add to Longdo]
plump; schwefällig; untersetzt {adj}lumpish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すってんころり;すってんころりん[, suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat [Add to Longdo]
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
どしん[, doshin] (adv-to,adv) (on-mim) plump; with a thud; heavily [Add to Longdo]
どたりと[, dotarito] (adv) (on-mim) with a flop; flump; plump [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick [Add to Longdo]
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[, pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby [Add to Longdo]
ぽっちゃり[, pocchari] (adv,adv-to) plump; chubbily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plump \Plump\, n.
   A knot; a cluster; a group; a crowd; a flock; as, a plump of
   trees, fowls, or spears. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      To visit islands and the plumps of men. --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plump \Plump\, v. i. [Cf. D. plompen, G. plumpen, Sw. plumpa,
   Dan. plumpe. See {Plump}, a.]
   1. To grow plump; to swell out; as, her cheeks have plumped.
    [1913 Webster]
 
   2. To drop or fall suddenly or heavily, all at once."Dulcissa
    plumps into a chair." --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. To {give} a plumper. See {Plumper}, 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plump \Plump\, v. t. [imp. & p. p. {Plumped}; p. pr. & vb. n.
   {Plumping}.]
   1. To make plump; to fill (out) or support; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       To plump up the hollowness of their history with
       improbable miracles.         --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast or let drop all at once, suddenly and heavily; as,
    to plump a stone into water.
    [1913 Webster]
 
   3. To give (a vote), as a plumper. See {Plumper}, 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plump \Plump\ (pl[u^]mp), a. [Compar. {Plumper}
   (pl[u^]mp"[~e]r); superl. {Plumpest}.] [OE. plomp rude,
   clumsy; akin to D. plomp, G., Dan., & Sw. plump; probably of
   imitative origin. Cf. {Plump}, adv.]
   1. Well rounded or filled out; full; fleshy; fat; as, a plump
    baby; plump cheeks. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The god of wine did his plump clusters bring. --T.
                          Carew.
    [1913 Webster]
 
   2. Done or made plump, or suddenly and without reservation;
    blunt; unreserved; direct; downright.
 
       After the plump statement that the author was at
       Erceldoune and spake with Thomas.   --Saintsbury.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plump \Plump\, adv. [Cf. D. plomp, interj., G. plump, plumps.
   Cf. {Plump}, a. & v.]
   Directly; suddenly; perpendicularly. "Fall plump." --Beau. &
   Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plump
   adv 1: straight down especially heavily or abruptly; "the anchor
       fell plump into the sea"; "we dropped the rock plump into
       the water"
   adj 1: sufficiently fat so as to have a pleasing fullness of
       figure; "a chubby child"; "pleasingly plump"; [syn:
       {chubby}, {embonpoint}, {plump}]
   n 1: the sound of a sudden heavy fall
   v 1: drop sharply; "The stock market plummeted" [syn: {plummet},
      {plump}]
   2: set (something or oneself) down with or as if with a noise;
     "He planked the money on the table"; "He planked himself into
     the sofa" [syn: {plank}, {flump}, {plonk}, {plop}, {plunk},
     {plump down}, {plunk down}, {plump}]
   3: make fat or plump; "We will plump out that poor starving
     child" [syn: {fatten}, {fat}, {flesh out}, {fill out},
     {plump}, {plump out}, {fatten out}, {fatten up}]
   4: give support (to) or make a choice (of) one out of a group or
     number; "I plumped for the losing candidates" [syn: {plump},
     {go}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 plump /plump/
  bearish; chubby; clownish; clownishly; clumsily; clumsy; dumpy; stumpily; stumpy; ungraceful

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top