Search result for

พรุน

(34 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรุน-, *พรุน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
แมงกะพรุน (n ) Qualle
แมงกะพรุนกล่อง (n ) Würfelqualle

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แมงกะพรุนกล่อง (n ) box jellyfish

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรุน[N] prune, See also: plum, Syn. ลูกพรุน, Example: ใยอาหารชนิดละลายน้ำพบมากในพวกธัญพืชที่ไม่ได้ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ผลไม้บางชนิด เช่น พรุน ส้ม แอปเปิ้ล, Count unit: ลูก, ผล
พรุน[V] be riddled, See also: be holed, be perforated, Example: เมล็ดดินเผานี้มีสีส้มอมน้ำตาล เนื้อในพรุนและมีสีดำ, Thai definition: ลักษณะที่เป็นรูเว้าหวำชอนไชไปทั่วแทบไม่มีชิ้นดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรุน(พฺรุน) ว. ลักษณะที่เป็นรูเว้าหวำชอนไชไปทั่วแทบไม่มีชิ้นดี เช่น ผ้าถูกแมลงกัดกินพรุนไปหมด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This Villager's got a pitch fork, and it's headed straight up your ass!มึงน่ะอยู่ตรงเป้ากูเผงเลยนะ เตรียมตูดพรุนไว้ได้เลย Death Race (2008)
Remember, a long time agoแมงกะพรุน เม่นทะเล ปลา ปู และอีกหลายหลาก เติมทะเลให้เต็มตั้งแต่ยอดคลื่นจนถึงพื้นทะเลลึก Ponyo (2008)
This isn't ?แม่ไม่ได้โดนแมงกะพรุนธรรมดา Loyal and True (2008)
You poured prune juice in his gas tank.คุณเล่นเทน้ำลูกพรุน ใส่ถังน้ำมันเค้า Up (2009)
GAMMA: I'm getting prunes and denture cream! Who are they?มีกลิ่นลูกพรุนกับฟันปลอมด้วย พวกนี้เป็นใคร Up (2009)
- Uncle Hank wasted him.- น้าแฮงค์ยิงเขาพรุนไปทั้งตัว Bit by a Dead Bee (2009)
You throw out the case or I cut your family in half.ถ้านายไม่ยอมยกเลิกคดีนี้ ฉันจะยิงลูกนายให้พรุน Fa Guan (2009)
Used cheap porous envelopesใช้ซองจดหมายราคาถูกที่มีรูพรุน Amplification (2009)
There's a bone cyst on this femur.กระดูกพวกนี้มีรอยพรุน ที่โคนขา The Plain in the Prodigy (2009)
I... discovered the origins of our victim's markers.ฉัน... พบจุดเริ่มต้นของเหยื่อ จากรอยพรุนของเหยื่อ The Plain in the Prodigy (2009)
Markers. Great.รอยพรุน ดีแล้ว The Plain in the Prodigy (2009)
I'd estimate the porosity at approximately 25%.ผมกะว่ามีลักษณะเป็นรูพรุน ราวๆ 25% The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรุน[adj.] (phrun) EN: riddled ; holed ; perforated   FR: criblé ; alvéolé

English-Thai: Longdo Dictionary
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
spongy boneกระดูกที่มีลักษณะพรุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
cancellateadj. คล้ายฟองน้ำ,พรุน,เป็นร่างแห
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ
medusa(มะดู'ซะ) n.,แมงกะพรุน., See also: medusoid adj.
porous(พอ'เริส) adj. พรุน,มีรูมาก,แทรกผ่านหรือซึมได้.
pumice(พัม'มิส) n. แก้วหินภูเขาไฟที่มีลักษณะเป็นพรุนคล้ายฟองน้ำ ใช้เป็นเครื่องขัด. vt. ขัดด้วยแก้วหินดังกล่าว., See also: pumiceous adj.
riddle(ริด'เดิล) n. ปัญหา,ปริศนา,คำปริศนา,สิ่งที่ทำให้ฉงน,ตะแกรง,กระชอนที่ร่อน,ตรวจสอบ,วิเคราะห์ vi. ทำให้พิศวงงงงวย,ออกปริศนา vt. แทงหรือเจาะเป็นรูพรุน,ร่อนด้วยตะแกรง,ทำให้เสื่อม, Syn. puzzle,enigma,mystery
spongy(สพัน'จี) adj. เบา,เป็นรูพรุนและซับน้ำได้ดี,เกี่ยวกับฟองน้ำ,เป็นรูพรุนแต่แข็ง (เช่นกระดูก) ., See also: spongily adv. sponginess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
jellyfish(n) แมงกะพรุน
porosity(n) ความพรุน,ลักษณะเป็นรู
porous(adj) พรุน,มีรูมาก,เป็นรูพรุน
spongy(adj) เป็นโพรง,เหมือนฟองน้ำ,โปร่ง,หยุ่น,ฟู,เป็นรูพรุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
プルーンエキス 30日分[puru^n'ekisu 30 nichibun] พรุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top