ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heavy

HH EH1 V IY0   
127 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heavy-, *heavy*
English-Thai: Longdo Dictionary
heavy feeder(n) พืชที่กินปุ๋ยมากหรือบ่อย เช่น A basic rule is to remember NOT to plant a heavy feeder after a light feeder, plant a heavy feeder then a light feeder or a root crop.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heavy[ADJ] (คน) ซึ่งตัวใหญ่ ช้า และซุ่มซ่าม
heavy[ADJ] (งาน) ยาก, See also: (งาน) ลำบาก
heavy[ADJ] ซึ่งมีจำนวนมาก
heavy[N] นักแสดงที่เล่นบทร้าย, See also: ตัวโกง, Syn. villain
heavy[ADJ] เศร้า, See also: เซื่องซึม, หงอย
heavy[ADJ] หนัก, See also: ซึ่งมีน้ำหนักมาก, Syn. weighty
heavy date[SL] การนัดพบคนสำคัญ, See also: การนัดหมายสำคัญกับบางคน
heavy-duty[ADJ] ทนทาน, Syn. durable, tough
heavy-eyed[ADJ] ซึ่งมีอาการตาปรือ, See also: ซึ่งง่วงนอน, Syn. drowsy, sleepy, slumberous
heavy going[IDM] ยากที่จะกระทำหรือเข้าใจ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก
heavy- footedadj. งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย, Syn. clumsy,ponderous
heavy-dutyadj. ทนทาน
heavy-laden(เฮฟ'วีเลเดิน) adj. บรรทุกหนัก,เพียบ,เหนื่อยมาก,มีภาระมาก,ทุกข์มาก
heavyset(เฮฟ'วีเซท) adj. มีร่างใหญ่,อ้วนเตี้ย
heavyweight(เฮฟ'วิเวท) adj. หนัก,หนักเป็นพิเศษ,เกี่ยวกับนักมวยหรือนักมวยปล้ำรุ่นหนัก (เกิน175 ปอนด์) n. นักมวยหรือมวยปล้ำรุ่นดังกล่าว,คนที่มีอิทธิพลมาก,คนที่ฉลาดมาก
light heavyweightนักมวยรุ่นที่มีน้ำหนัก161-174ปอนด์อยู่ระหว่างรุ่นมิดเดิลเวทกับเฮฟวีเวท

English-Thai: Nontri Dictionary
heavy(adj) หนัก,รุนแรง,ทึบ,สงัด,หนา,มืดมัว,ดก,คับคั่ง,เพียบ
heavyweight(n) นักมวยหนักไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heavy mineralแร่หนัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
heavy oilน้ำมันหนัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heavy Fraction ส่วน(ขยะ)หนัก
ส่วนของขยะที่มีความหนาแน่นสูง โลหะ แก้ว ก้อนหิน เซรามิกส์ ดู Light Fraction [สิ่งแวดล้อม]
Heavy hydrogenไฮโดรเจนมวลหนัก, ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเท่ากับ 2 นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน 1 อนุภาคและนิวตรอน 1 อนุภาค มีชื่อเฉพาะเรียกว่า ดิวเทอเรียม
(ดู deuterium, 2H, D ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
heavy hydrogenไฮโดรเจนหนัก, ดู deuterium [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heavy metal (Music)ดนตรีเฮฟวี่ เมทัล [TU Subject Heading]
Heavy metal contentปริมาณโลหะหนัก [TU Subject Heading]
Heavy Metalsโลหะหนัก
กลุ่มโลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ 4 เท่า เช่น ทองแดง (Cu) นิเกิล (Ni) สังกะสี (Zn) โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) อาร์เซนิก (As) เซเลเนียม (Se) โคบอล (Co) และเหล็ก (Fe) เป็นต้น โดยปกติมีอยู่ในธรรมชาติ แต่มีปริมาณที่เหมาะสม บางชนิดเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น เหล็กจำเป็นต่อการไหลเวียนของโลหิต หากสะสมอยู่มากเกินไปจะมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต เช่น แคดเมี่ยมทำให้เกิดโรคอิไตอิไต [สิ่งแวดล้อม]
Heavy metalsโลหะหนัก [TU Subject Heading]
Heavy Metals โลหะหนัก
เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มโลหะที่มีความเป็นพิษ แบบสะสมและมีความหนาแน่น มากกว่า 4 เช่น ทองแดง นิเกิล สังกะสี โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว อาร์เซนิก และเซเลเนียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Heavy metals removalการกำจัดโลหะหนัก [TU Subject Heading]
Heavy Oilน้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นสูง
มีค่า API น้อยกว่า 25 องศา จะมีความหนืดสูงถึง 10,000 cp มีสีดำ มีแอสฟัลและกำมะถันปนอยู่ในปริมาณสูง ในการผลิต heavy oil จะต้องใช้วิธีการใช้ความร้อนช่วยการผลิต (thermal recovery method) เช่น การอัดน้ำร้อน (steam flood) เพื่อให้น้ำมันหลอมละลายจะได้เคลื่อนที่ได้ง่าย [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now passing, Tomainia's heavy artillery.ที่กำลังจะผ่าน คือปืนใหญ่ของ โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
She had struck her head on a heavy piece of ship's tackle.ศีรษะของหล่อนฟาดเข้ากับลูกรอกของเรือ Rebecca (1940)
Heavy industry takes an interest in this endlessly renewable labour force.เหล่าอุตสาหกรรมหนักต่างก็สนใจ ในแรงงานใหม่ชนิดนี้ Night and Fog (1956)
An abandoned village, still heavy with peril.หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง แต่ยังดูต้องห้าม Night and Fog (1956)
Heavy make-up.Heavy make-up. 12 Angry Men (1957)
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ The Old Man and the Sea (1958)
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
How many days of heavy wind have we?กี่วันของลมหนักเราได้? The Old Man and the Sea (1958)
Here you are. It's not heavy now.อยู่นี่ไง มันไม่ได้หนักในขณะนี้ Help! (1965)
We got some heavy stuff ahead of us. We've got to climb on top.มีอากาศเลวร้ายอยู่ข้างหน้าเรา เราต้องไต่ระดับขึ้นสูงสุด Airplane! (1980)
The controls will feel very heavy compared to a fighter.การควบคุมจะรู้สึกหนักมาก เมื่อเทียบกับเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)
And his death is heavy on your heartและความตายของเขามันหนักใจนาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heavyAfter the heavy rains the river overflowed its banks.
heavyAfter the heavy rain there was a big flood.
heavyA heavy purse makes a light heart.
heavyA heavy rain began to fall.
heavyA heavy rain prevented me from going.
heavyA heavy snow fell in Kyoto after a long interval.
heavyA heavy snow kept us from going to school.
heavyA heavy snowstorm kept us from going out.
heavyA heavy tax was imposed on whiskey.
heavyAlthough Eri's suitcase looks heavy, it's actually very light.
heavyAs you know, we were late as a result of the heavy rain.
heavyAvoid heavy labor It will be better in two weeks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักดื่ม[N] heavy drinker, Syn. คนคอแข็ง, Example: ในวัยหนุ่ม ท่านเป็นนักท่องราตรี นักดื่ม นักกิน และเสือผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้ในปริมาณมาก
งานหนัก[N] hard work, See also: heavy work, Ant. งานเบา, Example: ร้านนี้ต้องการพนักงานเก็บสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สู้งานหนัก, Thai definition: งานที่ต้องทำมากกว่างานอื่นๆ
นักเลงสุรา[N] habitual drinker, See also: heavy/hard drinker, Syn. นักเลงเหล้า, Example: ความเป็นนักเลงการพนันกับความเป็นนักเลงสุรา ว่ากันว่าเป็นคนที่อันตรายไม่น่าคบหา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบดื่มสุรา และดื่มได้มาก
ภาร[ADJ] heavy, See also: loaded, Syn. หนัก, Ant. เบา, Thai definition: ที่มีน้ำหนักมาก, Notes: (บาลี)
ภาร[N] heavy thing, See also: load, Syn. ของหนัก, Thai definition: ของที่มีน้ำหนักมาก, Notes: (บาลี)
มือหนัก[ADJ] heavy handed, See also: tough, rough, sever, ungentle, Syn. แรง, รุนแรง, Ant. มือเบา, Example: คุณพ่อเป็นคนมือหนัก, Thai definition: อาการที่ใช้มือทำอะไรอย่างรุนแรงหรือไม่ประณีตบรรจง
ไล่ช้าง[N] heavy brief and abrupt rain, Syn. ฝนไล่ช้าง, ฝนซู่, Example: เด็กๆ วิ่งหนีฝนไล่ช้างเข้าร่มกันหมด, Thai definition: ฝนที่ตกลงมาซู่ใหญ่เพียงครู่เดียวแล้วหยุด
อาหารหนัก[N] heavy meal, See also: heavy food
อุตสาหกรรมหนัก[N] heavy industry, Ant. อุตสาหกรรมเบา, Example: ในอนาคตประเทศที่พัฒนาแล้วจะเลิกทำอุตสาหกรรมหนัก แล้วหันมาทำอุตสาหกรรมเบาแทน
อุ้ย[ADJ] heavy and firm, See also: ponderous, lumpish, Syn. อ้วน, ตุ้ยนุ้ย, Ant. ผอม, Thai definition: หนักและแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
ฝนไล่ช้าง[n.] (fonlaichāng) EN: heavy brief and abrupt rain   
ฝนพันปี[n. exp.] (fon phanpī) EN: endless heavy rain   
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain   FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
ฝนตกหนัก[n. exp.] (fontok nak) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; downpour   FR: fortes pluies [fpl]
การแข่งขันอย่างยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan yāng yuttitham) EN: fair competition ; heavy competition   
ของที่น้ำหนักมาก[n. exp.] (khøng thī nāmnak māk) EN: heavy cargo   
คนคอแข็ง[n. exp.] (khon khøkhaeng) EN: heavy drinker   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAVY HH EH1 V IY0
HEAVYSET HH EH1 V IY0 S EH2 T
HEAVYHANDED HH EH1 V IY0 HH AE2 N D IH0 D
HEAVYWEIGHT HH EH1 V IY0 W EY2 T
HEAVYWEIGHTS HH EH1 V IY0 W EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heavy (j) hˈɛviː (h e1 v ii)
heavy-laden (j) hˌɛvɪ-lˈɛɪdn (h e2 v i - l ei1 d n)
heavyweight (n) hˈɛvɪwɛɪt (h e1 v i w ei t)
heavy-handed (j) hˌɛvɪ-hˈændɪd (h e2 v i - h a1 n d i d)
heavyweights (n) hˈɛvɪwɛɪts (h e1 v i w ei t s)
heavy-hearted (j) hˌɛvɪ-hˈaːtɪd (h e2 v i - h aa1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] heavy; serious, #578 [Add to Longdo]
沉重[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, ] heavy; hard; serious; critical, #4,656 [Add to Longdo]
大雨[dà yǔ, ㄉㄚˋ ㄩˇ, ] heavy rain, #7,539 [Add to Longdo]
重任[zhòng rèn, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˋ, ] heavy responsibility, #10,162 [Add to Longdo]
重型[zhòng xíng, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] heavy; heavy duty; large caliber, #11,932 [Add to Longdo]
重量级[zhòng liàng jí, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, / ] heavyweight, #13,796 [Add to Longdo]
繁重[fán zhòng, ㄈㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, ] heavy; burdensome; heavy-duty; arduous; onerous, #14,388 [Add to Longdo]
重工业[zhòng gōng yè, ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] heavy industry; manufacturing, #18,694 [Add to Longdo]
重金属[zhòng jīn shǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] heavy metal, #19,170 [Add to Longdo]
重担[zhòng dàn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄢˋ, / ] heavy burden; difficult task; great responsibility, #20,411 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fettdruck {m}heavy print [Add to Longdo]
Regenguss {m} | Regengüsse {pl}heavy shower | heavy showers [Add to Longdo]
Schwerarbeit {f} | Schwerarbeiten {pl}heavy labour | heavy labours [Add to Longdo]
Schwerarbeiter {m} | Schwerarbeiter {pl}heavy worker; manual labourer | heavy workers [Add to Longdo]
Schwerathlet {m}; Schwerathletin {f} [sport] | Schwerathleten {pl}heavy athlete | heavy athletes [Add to Longdo]
Schwerathletik {f} [sport]heavy athletics [Add to Longdo]
Schwergewicht {n} [sport]heavy weight; heavyweight [Add to Longdo]
Schwerindustrie {f} | Schwerindustrien {pl}heavy industry | heavy industries [Add to Longdo]
Schwermetall {n}heavy metal [Add to Longdo]
Schweröl {n}heavy oil; heavy petroleum; crude oil [Add to Longdo]
Schwerspat {m} [min.] | Schwerspate {pl}heavy spar | heavy spars [Add to Longdo]
Schwerwasserreaktor {m}heavy water reactor [Add to Longdo]
Starkstrom {m}heavy current [Add to Longdo]
Starkstromtechnik {f}heavy current engineering [Add to Longdo]
Sturmwind {m} | Sturmwinde {pl}heavy gale | heavy gales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
どしり[, doshiri] (adv-to,adv) (See どしん) sound of an heavy object falling [Add to Longdo]
どたどた;ドタドタ[, dotadota ; dotadota] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet) [Add to Longdo]
どたばた(P);ドタバタ[, dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heavy \Heav"y\, a. [Compar. {Heavier}; superl. {Heaviest}.] [OE.
   hevi, AS. hefig, fr. hebban to lift, heave; akin to OHG.
   hebig, hevig, Icel. h["o]figr, h["o]fugr. See {Heave}.]
   1. Heaved or lifted with labor; not light; weighty;
    ponderous; as, a heavy stone; hence, sometimes, large in
    extent, quantity, or effects; as, a heavy fall of rain or
    snow; a heavy failure; heavy business transactions, etc.;
    often implying strength; as, a heavy barrier; also,
    difficult to move; as, a heavy draught.
    [1913 Webster]
 
   2. Not easy to bear; burdensome; oppressive; hard to endure
    or accomplish; hence, grievous, afflictive; as, heavy
    yokes, expenses, undertakings, trials, news, etc.
    [1913 Webster]
 
       The hand of the Lord was heavy upon them of Ashdod.
                          --1 Sam. v. 6.
    [1913 Webster]
 
       The king himself hath a heavy reckoning to make.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Sent hither to impart the heavy news. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       Trust him not in matter of heavy consequence.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Laden with that which is weighty; encumbered; burdened;
    bowed down, either with an actual burden, or with care,
    grief, pain, disappointment.
    [1913 Webster]
 
       The heavy [sorrowing] nobles all in council were.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       A light wife doth make a heavy husband. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Slow; sluggish; inactive; or lifeless, dull, inanimate,
    stupid; as, a heavy gait, looks, manners, style, and the
    like; a heavy writer or book.
    [1913 Webster]
 
       Whilst the heavy plowman snores.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Of a heavy, dull, degenerate mind.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Neither [is] his ear heavy, that it can not hear.
                          --Is. lix. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. Strong; violent; forcible; as, a heavy sea, storm,
    cannonade, and the like.
    [1913 Webster]
 
   6. Loud; deep; -- said of sound; as, heavy thunder.
    [1913 Webster]
 
       But, hark! that heavy sound breaks in once more.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   7. Dark with clouds, or ready to rain; gloomy; -- said of the
    sky.
    [1913 Webster]
 
   8. Impeding motion; cloggy; clayey; -- said of earth; as, a
    heavy road, soil, and the like.
    [1913 Webster]
 
   9. Not raised or made light; as, heavy bread.
    [1913 Webster]
 
   10. Not agreeable to, or suitable for, the stomach; not
     easily digested; -- said of food.
     [1913 Webster]
 
   11. Having much body or strength; -- said of wines, or other
     liquors.
     [1913 Webster]
 
   12. With child; pregnant. [R.]
     [1913 Webster]
 
   {Heavy artillery}. (Mil.)
     (a) Guns of great weight or large caliber, esp. siege,
       garrison, and seacoast guns.
     (b) Troops which serve heavy guns.
 
   {Heavy cavalry}. See under {Cavalry}.
 
   {Heavy fire} (Mil.), a continuous or destructive cannonading,
    or discharge of small arms.
 
   {Heavy metal} (Mil.), large guns carrying balls of a large
    size; also, large balls for such guns.
 
   {Heavy metals}. (Chem.) See under {Metal}.
 
   {Heavy weight}, in wrestling, boxing, etc., a term applied to
    the heaviest of the classes into which contestants are
    divided. Cf. {Feather weight}
     (c), under {Feather}.
       [1913 Webster]
 
   Note: Heavy is used in composition to form many words which
      need no special explanation; as, heavy-built,
      heavy-browed, heavy-gaited, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heavy \Heav"y\, a.
   Having the heaves.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heavy \Heav"y\, v. t.
   To make heavy. [Obs.] --Wyclif.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heavy \Heav"y\, adv.
   Heavily; -- sometimes used in composition; as, heavy-laden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heavy
   adv 1: slowly as if burdened by much weight; "time hung heavy on
       their hands" [syn: {heavy}, {heavily}]
   adj 1: of comparatively great physical weight or density; "a
       heavy load"; "lead is a heavy metal"; "heavy mahogany
       furniture" [ant: {light}]
   2: unusually great in degree or quantity or number; "heavy
     taxes"; "a heavy fine"; "heavy casualties"; "heavy losses";
     "heavy rain"; "heavy traffic" [ant: {light}]
   3: of the military or industry; using (or being) the heaviest
     and most powerful armaments or weapons or equipment; "heavy
     artillery"; "heavy infantry"; "a heavy cruiser"; "heavy
     guns"; "heavy industry involves large-scale production of
     basic products (such as steel) used by other industries"
     [ant: {light}]
   4: marked by great psychological weight; weighted down
     especially with sadness or troubles or weariness; "a heavy
     heart"; "a heavy schedule"; "heavy news"; "a heavy silence";
     "heavy eyelids" [ant: {light}]
   5: usually describes a large person who is fat but has a large
     frame to carry it [syn: {fleshy}, {heavy}, {overweight}]
   6: (used of soil) compact and fine-grained; "the clayey soil was
     heavy and easily saturated" [syn: {clayey}, {cloggy},
     {heavy}]
   7: darkened by clouds; "a heavy sky" [syn: {heavy}, {lowering},
     {sullen}, {threatening}]
   8: of great intensity or power or force; "a heavy blow"; "the
     fighting was heavy"; "heavy seas" [ant: {light}]
   9: (physics, chemistry) being or containing an isotope with
     greater than average atomic mass or weight; "heavy hydrogen";
     "heavy water" [ant: {light}]
   10: (of an actor or role) being or playing the villain; "Iago is
     the heavy role in `Othello'"
   11: permitting little if any light to pass through because of
     denseness of matter; "dense smoke"; "heavy fog";
     "impenetrable gloom" [syn: {dense}, {heavy}, {impenetrable}]
   12: of relatively large extent and density; "a heavy line"
   13: made of fabric having considerable thickness; "a heavy coat"
   14: prodigious; "big spender"; "big eater"; "heavy investor"
     [syn: {big(a)}, {heavy(a)}]
   15: full and loud and deep; "heavy sounds"; "a herald chosen for
     his sonorous voice" [syn: {heavy}, {sonorous}]
   16: given to excessive indulgence of bodily appetites especially
     for intoxicating liquors; "a hard drinker" [syn:
     {intemperate}, {hard}, {heavy}]
   17: of great gravity or crucial import; requiring serious
     thought; "grave responsibilities"; "faced a grave decision
     in a time of crisis"; "a grievous fault"; "heavy matters of
     state"; "the weighty matters to be discussed at the peace
     conference" [syn: {grave}, {grievous}, {heavy}, {weighty}]
   18: slow and laborious because of weight; "the heavy tread of
     tired troops"; "moved with a lumbering sag-bellied trot";
     "ponderous prehistoric beasts"; "a ponderous yawn" [syn:
     {heavy}, {lumbering}, {ponderous}]
   19: large and powerful; especially designed for heavy loads or
     rough work; "a heavy truck"; "heavy machinery"
   20: dense or inadequately leavened and hence likely to cause
     distress in the alimentary canal; "a heavy pudding"
   21: sharply inclined; "a heavy grade"
   22: full of; bearing great weight; "trees heavy with fruit";
     "vines weighed down with grapes" [syn: {heavy}, {weighed
     down}]
   23: requiring or showing effort; "heavy breathing"; "the subject
     made for labored reading" [syn: {heavy}, {labored},
     {laboured}]
   24: characterized by effort to the point of exhaustion;
     especially physical effort; "worked their arduous way up the
     mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor"; "heavy
     work"; "heavy going"; "spent many laborious hours on the
     project"; "set a punishing pace" [syn: {arduous},
     {backbreaking}, {grueling}, {gruelling}, {hard}, {heavy},
     {laborious}, {operose}, {punishing}, {toilsome}]
   25: lacking lightness or liveliness; "heavy humor"; "a leaden
     conversation" [syn: {heavy}, {leaden}]
   26: (of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a
     profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep"
     [syn: {heavy}, {profound}, {sound}, {wakeless}]
   27: in an advanced stage of pregnancy; "was big with child";
     "was great with child" [syn: {big(p)}, {enceinte},
     {expectant}, {gravid}, {great(p)}, {large(p)}, {heavy(p)},
     {with child(p)}]
   n 1: an actor who plays villainous roles
   2: a serious (or tragic) role in a play

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top