ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lead

L EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lead-, *lead*, lea
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, See also: music director, band leader, Syn. conductor
plead(vt) ให้การ เช่น A new possibility for consumers to plead before court has been implemented into Swedish legislation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lead(vt) ก่อให้เกิด, Syn. induce, cause
lead(n) การทิ้งไพ่นำ, See also: การทิ้งไพ่ใบแรก
lead(n) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา, See also: ร่องรอย, Syn. clue, tip
lead(vt) ควบคุม, See also: สั่งการ, อำนวยการ, Syn. control, command
lead(n) เชือก (จูงสุนัข), See also: เชือกนำทาง, Syn. leash
lead(vt) ดำเนิน (ชีวิต), See also: ใช้ชีวิต, Syn. experience, live
lead(n) ตัวเอก, See also: นางเอก, พระเอก
lead(n) ตำแหน่งนำ, Syn. first position
lead(vt) นำ, See also: นำหน้า, ขึ้นหน้า, อยู่หน้า, Syn. be ahead of, Ant. follow
lead(vi) นำทางไป, See also: นำ, พาไป, นำทาง, ทางนำไปสู่, Syn. guide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lead(ลีด) { led, led, leading, leads } vt. นำ, พา, จูง, ชักจูง, จูงให้, ทำให้เกิดขึ้น, ล่อให้เกิดขึ้น, นำหน้า, พูดนำ, สั่ง, บัญชา, เป็นหัวหน้า, เล็ง vi. เป็นตัวนำ, นำไปสู่, นำหน้า, นำทาง, โจมตี, เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ, การนำ, ผู้นำ, สิ่งนำ, สำคัญที่สุด, ชั้นนำ, ตะกั่ว:Pb; -S...conduct, guide
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก, หนักอึ้ง, ไม่มีรสชาติ, ดื้อ, ไม่มีชีวิตชีวา, สีเทา, เฉื่อยชา, เชื่องช้า, งุ่มง่าม, ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก, ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ, หัวหน้า, ผู้บัญชา, ผู้นำวงดนตรี, นักร้องนำ, ผู้สวดนำ, บทนำ, เรื่องเอก, ท่อน้ำ.
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ, ความเป็นผู้นำ, ความสามารถในการนำ, การนำ
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า, สำคัญที่สุด, ชั้นนำ, ชั้นแนวหน้า, นำหน้า, ชี้นำ, นำทาง, แนะนำ. n. การนำ, การชี้นำ, Syn. first, foremost
leadoff(ลีด'ออฟ) n. การตั้งตน, การเริ่มต้น, ผู้เริ่มเล่นตีลูกเบสบอล, Syn. beginning
cheerleadern. ประธานเชียร์
cleadingn. แผ่นรอง, แผ่นหนุน
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.

English-Thai: Nontri Dictionary
lead(adj) ทำด้วยตะกั่ว, ประกอบด้วยตะกั่ว
lead(n) ตะกั่ว, ลูกปืน, ตัวอย่าง, การนำ, การเล็งปืน, การโจมตี
lead(vt) นำ, พา, ล่อ, เป็นหัวหน้า, นำหน้า, พูดนำ, ดำเนินชีวิต, ชักจูง
leaden(adj) ทำด้วยตะกั่ว, เป็นสีตะกั่ว, ประกอบด้วยตะกั่ว
leader(n) ผู้นำ, หัวหน้า, สายนำไฟฟ้า, ตัวนำแสดง, บทนำ, ผู้บัญชาการ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ, ความเป็นหัวหน้า, ตำแหน่งผู้นำ
leading(adj) ชั้นแนวหน้า, ชั้นนำ, สำคัญ, เป็นหัวหน้า
cheerleader(n) ประธานเชียร์, ผู้นำเชียร์, เชียร์ลีดเดอร์
mislead(vt) ชักนำไปในทางที่ผิด, นำผิดทาง
plead(vt) ขอร้อง, วิงวอน, แก้ตัว, สู้คดี, อ้อนวอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leadผู้รับประกันภัยนำ มีความหมายเหมือนกับ leading underwriter [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead evidence, toนำพยานหลักฐานมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead inสายต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead paralysisอัมพาตพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lead poisoning; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaderผู้นำ, หัวหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Leader of the Houseผู้นำฝ่ายรัฐบาลในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leadสารตะกั่ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leadตะกั่ว, Example: โลหะสีเทาเข้ม ค่อนข้างอ่อน เกิดอยู่ในแร่หลายชนิดที่สำคัญ คือ กาลีนา (PbS) การถลุงตะกั่วมักได้โลหะเงินออกมาด้วยเล็กน้อย ตะกั่วสะสมในร่างกายและทำลายสุขภาพของคนเราได้เมื่อมีมากถึงระดับหนึ่ง โดยพิษของตะกั่วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแดง มีผลกระทบต่อระบบประสาท และทำให้เกิดอันตรายต่อไตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Leadตะกั่ว [TU Subject Heading]
Leadขั้วต่อ, สายดินส่วนที่เกาะมาตามเสา, ตะกั่ว [การแพทย์]
Leadสายต่อ [การแพทย์]
Lead (Pb)ตะกั่ว, Example: โลหะสีเทาเข้ม ค่อนข้างอ่อน เกิดอยู่ในแร่หลายชนิดที่สำคัญ คือ กาลีนา (PbS) การถลุงตะกั่วมักได้โลหะเงินออกมาด้วยเล็กน้อย ตะกั่วสะสมในร่างกายและทำลายสุขภาพของคนเราได้เมื่อมีมากถึง ระดับหนึ่ง โดยพิษของตะกั่วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแดง มีผลกระทบต่อระบบประสาท และทำให้เกิดอันตรายต่อไตได้ [สิ่งแวดล้อม]
lead accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว, หม้อสะสมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วหลายเซลล์ต่อรวมกันแบบอนุกรม  ใช้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lead Acetateเลดอซีเตท, เล็ดแอซิเตท, ลีดอะซีเตท, เลดอะซีเตต [การแพทย์]
Lead Chlorideเลดคลอไรด์ [การแพทย์]
Lead Chromateตะกั่วโครเมท [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lead(marketing) ผู้สนใจ ที่อาจจะเป็นลูกค้า
Image:

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข The Great Dictator (1940)
Where does that lead to?ทางนั้นนําไปสู่ที่ไหนคะ Rebecca (1940)
Oh, it leads to a little cove where we used to keep a boat.ก็แค่อ่าวเล็กๆ ที่เราใช้เก็บเรือน่ะ Rebecca (1940)
It's up to you, you know, to lead us away from it.มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะพาเราออกไปจากมัน Rebecca (1940)
We mustn't lead the young bride astray, must we, Jasper?เราต้องไม่ทําให้เจ้าสาว ออกนอกลู่นอกทางใช่มั้ย แจสเปอร์ Rebecca (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
How pleased I was when I heard that I was going to lead you on this dangerous and important task.วิธียินดีที่ฉันเป็น เมื่อฉันได้ยินมาว่าฉันจะนำคุณ ในงานที่เป็นอันตรายและที่ สำคัญนี้ How I Won the War (1967)
Why don't we lead the shark into shore instead of him leading us out to sea?ทําไมเราไม่พามันไปทางฝั่ง เเทนที่จะให้มันลากเราออกทะเลล่ะ Jaws (1975)
Born with a steering wheel in his hand and lead in his foot.เกิดมาพร้อมกับพวงมาลัยในมือ ของเขา และนำไปสู่ในการเดินเท้าของ เขา Mad Max (1979)
I told him to always lead with his left.ฉันบอกเขาเสมอนำด้วยซ้าย ของเขา Mad Max (1979)
Lead us not into temptation, but deliver us from evil.""- Phantasm (1979)
Mr Lead Foot, Mr Hot-Rodder, Mr Motor Head?คุณเท้าสารตะกั่ว คุณรอดเดอร้อน คุณหัวมอเตอร์ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leadA cold often leads to all kinds of disease.
leadA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
leadAll roads lead to Rome. [ Proverb ]
leadAll the roads leading into the city are full of cars.
leadAn apparently small event may lead to a great result.
leadA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
leadAnn is said to be their leader.
leadA question arose as to who should be the leader.
leadA slip of tongue will often lead us to unexpected results.
leadBesides, you lead a charmed life.
leadBob will play the leading role for the first time in the next school festival.
leadBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ชักนำ(n) guide, See also: leader, Syn. ผู้ชักจูง, คนชักนำ, Example: อาจารย์ปรีชา อรัญจารีเป็นผู้ชักนำ “ฝน ธนสุนทร“ เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เกลี้ยกล่อมหรือแนะนำให้เห็นคล้อยตาม
บทบรรณาธิการ(n) leading article, See also: leader, editorial
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย(n) leading man, See also: film actor, film star, star
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง(n) leading lady, See also: film actress, film star, star
แม่บท(n) leading role, Syn. ตัวบทใหญ่, Example: กระทรวงการคลัง จัดประชุมคณะกรรมการร่างแผนแม่บทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
สารตะกั่ว(n) lead
ขาโจ๋(n) leader of the teenage group, Example: เพราะเขาเป็นขาโจ๋ประจำกลุ่ม คนภายนอกจึงมองว่าเขาเป็นคนกวนๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: สมาชิกในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบทำตัวเด่น, Notes: (สแลง)
ชั้นแนวหน้า(n) forefront, See also: leading position, Syn. ชั้นนำ, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย, Thai Definition: ลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญกว่า, ลำดับที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าหรือดีกว่า
พระ(n) leading actor, See also: hero, Syn. ตัวพระ, Example: แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตัวเอกในเรื่องละคร
ช้างเท้าหน้า(n) leader, See also: husband, Syn. สามี, ผู้นำ, Ant. ช้างเท้าหลัง, Example: สมัยก่อนชายเป็นช้างเท้าหน้าหญิงเป็นช้างเท้าหลังเดี๋ยวนี้เสมอภาคกันตามแบบประชาธิปไตย, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway
อธิป[athip] (n) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord
บัญชา[banchā] (v) EN: order ; command ; direct ; lead  FR: commander ; ordonner ; diriger
บทบรรณาธิการ[botbannāthikān] (n) EN: leading article ; leader ; editorial  FR: éditorial [ m ]
บุคลิกความเป็นผู้นำ[bukkhalik khwām pen phūnam] (n, exp) EN: leadership qualities
ชักนำ[chaknam] (v) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw  FR: inciter ; tenter
ชี้บอก[chībøk] (v) EN: direct ; point ; guide ; lead  FR: indiquer ; préciser
ชิงอำนาจการนำ[ching amnāt kān nam] (v, exp) EN: contend for leadership  FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ดำเนินชีวิต[damnoēn chīwit] (v, exp) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life  FR: mener sa vie

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEAD L EH1 D
LEAD L IY1 D
LEADS L IY1 D Z
LEADER L IY1 D ER0
LEADEN L EH1 D AH0 N
LEADED L EH1 D IH0 D
LEADING L IY1 D IH0 NG
LEADOFF L IY1 D AO2 F
LEADERS L IY1 D ER0 Z
LEADERS' L IY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lead (n) lˈɛd (l e1 d)
lead (v) lˈiːd (l ii1 d)
leads (n) lˈɛdz (l e1 d z)
leads (v) lˈiːdz (l ii1 d z)
leaded (j) lˈɛdɪd (l e1 d i d)
leaden (j) lˈɛdn (l e1 d n)
leader (n) lˈiːdər (l ii1 d @ r)
leading (n) lˈiːdɪŋ (l ii1 d i ng)
lead-in (n) lˈiːd-ɪn (l ii1 d - i n)
leaders (n) lˈiːdəz (l ii1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领导[lǐng dǎo, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ,   /  ] lead; leading; to lead; leadership; leader #358 [Add to Longdo]
引发[yǐn fā, ㄧㄣˇ ㄈㄚ,   /  ] lead to; trigger; initiate #2,482 [Add to Longdo]
领导人[lǐng dǎo rén, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ,    /   ] leader #2,828 [Add to Longdo]
领袖[lǐng xiù, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ,   /  ] leader #4,250 [Add to Longdo]
主角[zhǔ jué, ㄓㄨˇ ㄐㄩㄝˊ,  ] leading role; lead #4,617 [Add to Longdo]
率领[shuài lǐng, ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˇ,   /  ] lead; command; head #5,481 [Add to Longdo]
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ,  ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money #6,123 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] lead Pb, metal, atomic number 82 #7,204 [Add to Longdo]
通往[tōng wǎng, ㄊㄨㄥ ㄨㄤˇ,  ] lead to #8,766 [Add to Longdo]
领导者[lǐng dào zhě, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ,    /   ] leader #10,493 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmacher { m }; Hauptartikel { m }lead story [Add to Longdo]
aus Bleilead ...; made of lead [Add to Longdo]
Bleifritte { f }lead frit [Add to Longdo]
Bleiglasur { f }lead glaze [Add to Longdo]
Bleilässigkeit { f }lead solubility [Add to Longdo]
Blei-Borglasur { f }lead borosilicate glaze [Add to Longdo]
Durchlaufzeit { f }lead time; cycle time [Add to Longdo]
Einführungszeit { f }lead time [Add to Longdo]
Leadwood-Baum { m } [ bot. ]leadwood [Add to Longdo]
Plombe { f }; Verplombung { f }lead seal; seal [Add to Longdo]
Produktionszeit { f }; Lieferzeit { f }lead time [Add to Longdo]
Vorlaufzeit { f }lead time [Add to Longdo]
Zuführungsdraht { m }lead in [Add to Longdo]
Zuleitungsdraht { m }lead in wire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) #106 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) the greatest of all; the most excellent #292 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) (See 短・1) merit; strong point; (3) superiority; (4) (See 短・2) major (music); (P) #292 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
指導[しどう, shidou] (n, vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P) #1,008 [Add to Longdo]
主演[しゅえん, shuen] (n, vs, adj-no) starring; playing the leading part; (P) #1,010 [Add to Longdo]
階;段階[きざはし;きだはし(ok);はし(階)(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 階段) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage #1,097 [Add to Longdo]
導入[どうにゅう, dounyuu] (n, vs) introduction; bringing in; leading in; installation; (P) #1,106 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n) commander; general; leader; (P) #2,221 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セションリーダ[せしょんりーだ, seshonri-da] session leader [Add to Longdo]
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader [Add to Longdo]
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader [Add to Longdo]
リーダー[りーだー, ri-da-] leader [Add to Longdo]
リードタイム[りーどたいむ, ri-dotaimu] lead time [Add to Longdo]
リード線[リードせん, ri-do sen] lead [Add to Longdo]
レディング[れでいんぐ, redeingu] leading [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]
先行ゼロ[せんこうゼロ, senkou zero] leading zero [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lead \Lead\ (l[e^]d), n. [OE. led, leed, lead, AS. le['a]d; akin
   to D. lood, MHG. l[=o]t, G. loth plummet, sounding lead,
   small weight, Sw. & Dan. lod. [root]123.]
   1. (Chem.) One of the elements, a heavy, pliable, inelastic
    metal, having a bright, bluish color, but easily
    tarnished. It is both malleable and ductile, though with
    little tenacity, and is used for tubes, sheets, bullets,
    etc. Its specific gravity is 11.37. It is easily fusible
    (melting point 327.5[deg] C), forms alloys with other
    metals, and is an ingredient of solder and type metal.
    Atomic number 82. Atomic weight, 207.2. Symbol Pb (L.
    Plumbum). It is chiefly obtained from the mineral galena,
    lead sulphide.
    [1913 Webster]
 
   2. An article made of lead or an alloy of lead; as:
    (a) A plummet or mass of lead, used in sounding at sea.
    (b) (Print.) A thin strip of type metal, used to separate
      lines of type in printing.
    (c) Sheets or plates of lead used as a covering for roofs;
      hence, pl., a roof covered with lead sheets or terne
      plates.
      [1913 Webster]
 
         I would have the tower two stories, and goodly
         leads upon the top.        --Bacon
      [1913 Webster]
 
   3. A small cylinder of black lead or graphite, used in
    pencils.
    [1913 Webster]
 
   {Black lead}, graphite or plumbago; -- so called from its
    leadlike appearance and streak. [Colloq.]
 
   {Coasting lead}, a sounding lead intermediate in weight
    between a hand lead and deep-sea lead.
 
   {Deep-sea lead}, the heaviest of sounding leads, used in
    water exceeding a hundred fathoms in depth. --Ham. Nav.
    Encyc.
 
   {Hand lead}, a small lead use for sounding in shallow water.
    
 
   {Krems lead}, {Kremnitz lead} [so called from Krems or
    Kremnitz, in Austria], a pure variety of white lead,
    formed into tablets, and called also {Krems white}, or
    {Kremnitz white}, and {Vienna white}.
 
   {Lead arming}, tallow put in the hollow of a sounding lead.
    See {To arm the lead} (below).
 
   {Lead colic}. See under {Colic}.
 
   {Lead color}, a deep bluish gray color, like tarnished lead.
    
 
   {Lead glance}. (Min.) Same as {Galena}.
 
   {Lead line}
    (a) (Med.) A dark line along the gums produced by a
      deposit of metallic lead, due to lead poisoning.
    (b) (Naut.) A sounding line.
 
   {Lead mill}, a leaden polishing wheel, used by lapidaries.
 
   {Lead ocher} (Min.), a massive sulphur-yellow oxide of lead.
    Same as {Massicot}.
 
   {Lead pencil}, a pencil of which the marking material is
    graphite (black lead).
 
   {Lead plant} (Bot.), a low leguminous plant, genus {Amorpha}
    ({Amorpha canescens}), found in the Northwestern United
    States, where its presence is supposed to indicate lead
    ore. --Gray.
 
   {Lead tree}.
    (a) (Bot.) A West Indian name for the tropical, leguminous
      tree, {Leuc[ae]na glauca}; -- probably so called from
      the glaucous color of the foliage.
    (b) (Chem.) Lead crystallized in arborescent forms from a
      solution of some lead salt, as by suspending a strip
      of zinc in lead acetate.
 
   {Mock lead}, a miner's term for blende.
 
   {Red lead}, a scarlet, crystalline, granular powder,
    consisting of minium when pure, but commonly containing
    several of the oxides of lead. It is used as a paint or
    cement and also as an ingredient of flint glass.
 
   {Red lead ore} (Min.), crocoite.
 
   {Sugar of lead}, acetate of lead.
 
   {To arm the lead}, to fill the hollow in the bottom of a
    sounding lead with tallow in order to discover the nature
    of the bottom by the substances adhering. --Ham. Nav.
    Encyc.
 
   {To cast the lead}, or {To heave the lead}, to cast the
    sounding lead for ascertaining the depth of water.
 
   {White lead}, hydrated carbonate of lead, obtained as a
    white, amorphous powder, and much used as an ingredient of
    white paint.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lead \Lead\ (l[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Led} (l[e^]d); p. pr.
   & vb. n. {Leading}.] [OE. leden, AS. l[=ae]dan (akin to OS.
   l[=e]dian, D. leiden, G. leiten, Icel. le[imac][eth]a, Sw.
   leda, Dan. lede), properly a causative fr. AS. li[eth]an to
   go; akin to OHG. l[imac]dan, Icel. l[imac][eth]a, Goth.
   lei[thorn]an (in comp.). Cf. {Lode}, {Loath}.]
   1. To guide or conduct with the hand, or by means of some
    physical contact or connection; as, a father leads a
    child; a jockey leads a horse with a halter; a dog leads a
    blind man.
    [1913 Webster]
 
       If a blind man lead a blind man, both fall down in
       the ditch.              --Wyclif
                          (Matt. xv.
                          14.)
    [1913 Webster]
 
       They thrust him out of the city, and led him unto
       the brow of the hill.         --Luke iv. 29.
    [1913 Webster]
 
       In thy right hand lead with thee
       The mountain nymph, sweet Liberty.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To guide or conduct in a certain course, or to a certain
    place or end, by making the way known; to show the way,
    esp. by going with or going in advance of. Hence,
    figuratively: To direct; to counsel; to instruct; as, to
    lead a traveler; to lead a pupil.
    [1913 Webster]
 
       The Lord went before them by day in a pillar of a
       cloud, to lead them the way.     --Ex. xiii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       He leadeth me beside the still waters. --Ps. xxiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       This thought might lead me through the world's vain
       mask.
       Content, though blind, had I no better guide.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To conduct or direct with authority; to have direction or
    charge of; as, to lead an army, an exploring party, or a
    search; to lead a political party.
    [1913 Webster]
 
       Christ took not upon him flesh and blood that he
       might conquer and rule nations, lead armies, or
       possess places.            --South.
    [1913 Webster]
 
   4. To go or to be in advance of; to precede; hence, to be
    foremost or chief among; as, the big sloop led the fleet
    of yachts; the Guards led the attack; Demosthenes leads
    the orators of all ages.
    [1913 Webster]
 
       As Hesperus, that leads the sun his way. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       And lo ! Ben Adhem's name led all the rest. --Leigh
                          Hunt.
    [1913 Webster]
 
   5. To draw or direct by influence, whether good or bad; to
    prevail on; to induce; to entice; to allure; as, to lead
    one to espouse a righteous cause.
    [1913 Webster]
 
       He was driven by the necessities of the times, more
       than led by his own disposition, to any rigor of
       actions.               --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
       Silly women, laden with sins, led away by divers
       lusts.                --2 Tim. iii.
                          6 (Rev. Ver.).
    [1913 Webster]
 
   6. To guide or conduct one's self in, through, or along (a
    certain course); hence, to proceed in the way of; to
    follow the path or course of; to pass; to spend. Also, to
    cause (one) to proceed or follow in (a certain course).
    [1913 Webster]
 
       That we may lead a quiet and peaceable life. --1
                          Tim. ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Nor thou with shadowed hint confuse
       A life that leads melodious days.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       You remember . . . the life he used to lead his wife
       and daughter.             --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   7. (Cards & Dominoes) To begin a game, round, or trick, with;
    as, to lead trumps; the double five was led.
    [1913 Webster]
 
   {To lead astray}, to guide in a wrong way, or into error; to
    seduce from truth or rectitude.
 
   {To lead captive}, to carry or bring into captivity.
 
   {To lead the way}, to show the way by going in front; to act
    as guide. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lead \Lead\ (l[e^]d), v. t. [imp. & p. p. {Leaded}; p. pr. & vb.
   n. {Leading}.]
   1. To cover, fill, or affect with lead; as, continuous firing
    leads the grooves of a rifle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) To place leads between the lines of; as, to lead
    a page; leaded matter.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lead \Lead\, v. i.
   1. To guide or conduct, as by accompanying, going before,
    showing, influencing, directing with authority, etc.; to
    have precedence or pre["e]minence; to be first or chief;
    -- used in most of the senses of lead, v. t.
    [1913 Webster]
 
   2. To tend or reach in a certain direction, or to a certain
    place; as, the path leads to the mill; gambling leads to
    other vices.
    [1913 Webster]
 
       The mountain foot that leads towards Mantua. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To lead off} or {To lead out}, to go first; to begin; as,
    Mickey Mantle led off in the fifth inning of the game.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lead \Lead\, n.
   1. The act of leading or conducting; guidance; direction; as,
    to take the lead; to be under the lead of another.
    [1913 Webster]
 
       At the time I speak of, and having a momentary lead,
       . . . I am sure I did my country important service.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Precedence; advance position; also, the measure of
    precedence; as, the white horse had the lead; a lead of a
    boat's length, or of half a second.
    [1913 Webster]
 
   3. (Cards & Dominoes) The act or right of playing first in a
    game or round; the card suit, or piece, so played; as,
    your partner has the lead.
    [1913 Webster]
 
   4. An open way in an ice field. --Kane.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining) A lode.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) The course of a rope from end to end.
    [1913 Webster]
 
   7. (Steam Engine) The width of port opening which is
    uncovered by the valve, for the admission or release of
    steam, at the instant when the piston is at end of its
    stroke.
    [1913 Webster]
 
   Note: When used alone it means outside lead, or lead for the
      admission of steam. Inside lead refers to the release
      or exhaust.
      [1913 Webster]
 
   8. (Civil Engineering) the distance of haul, as from a
    cutting to an embankment.
    [1913 Webster]
 
   9. (Horology) The action of a tooth, as a tooth of a wheel,
    in impelling another tooth or a pallet. --Saunier.
    [1913 Webster]
 
   10. (Music.)
     (a) The announcement by one voice part of a theme to be
       repeated by the other parts.
     (b) A mark or a short passage in one voice part, as of a
       canon, serving as a cue for the entrance of others.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. In an internal-combustion engine, the distance, measured
     in actual length of piston stroke or the corresponding
     angular displacement of the crank, of the piston from the
     end of the compression stroke when ignition takes place;
     -- called in full
 
   {lead of the ignition}. When ignition takes place during the
    working stroke the corresponding distance from the
    commencement of the stroke is called
 
   {negative lead}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. (Mach.) The excess above a right angle in the angle
     between two consecutive cranks, as of a compound engine,
     on the same shaft.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. (Mach.) In spiral screw threads, worm wheels, or the
     like, the amount of advance of any point in the spiral
     for a complete turn.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. (Elec.)
     (a) The angle between the line joining the brushes of a
       continuous-current dynamo and the diameter
       symmetrical between the poles.
     (b) The advance of the current phase in an alternating
       circuit beyond that of the electromotive force
       producing it.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. (Theat.) A role for a leading man or leading woman; also,
     one who plays such a role.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   16. The first story in a newspaper or broadcast news program.
     [PJC]
 
   17. an electrical conductor, typically as an insulated wire
     or cable, connecting an electrical device to another
     device or to a power source, such as a conductor
     conveying electricity from a dynamo.
     [PJC]
 
   18. (Baseball) the distance a runner on base advances from
     one base toward the next before the pitch; as, the long
     lead he usually takes tends to distract the pitchers.
     [PJC]
 
   {Lead angle} (Steam Engine), the angle which the crank maker
    with the line of centers, in approaching it, at the
    instant when the valve opens to admit steam.
 
   {Lead screw} (Mach.), the main longitudinal screw of a lathe,
    which gives the feed motion to the carriage.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lead
   n 1: an advantage held by a competitor in a race; "he took the
      lead at the last turn"
   2: a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white
     when freshly cut but tarnishes readily to dull grey; "the
     children were playing with lead soldiers" [syn: {lead}, {Pb},
     {atomic number 82}]
   3: evidence pointing to a possible solution; "the police are
     following a promising lead"; "the trail led straight to the
     perpetrator" [syn: {lead}, {track}, {trail}]
   4: a position of leadership (especially in the phrase `take the
     lead'); "he takes the lead in any group"; "we were just
     waiting for someone to take the lead"; "they didn't follow
     our lead"
   5: the angle between the direction a gun is aimed and the
     position of a moving target (correcting for the flight time
     of the missile)
   6: the introductory section of a story; "it was an amusing lead-
     in to a very serious matter" [syn: {lead}, {lead-in}, {lede}]
   7: (sports) the score by which a team or individual is winning
     [ant: {deficit}]
   8: an actor who plays a principal role [syn: {star},
     {principal}, {lead}]
   9: (baseball) the position taken by a base runner preparing to
     advance to the next base; "he took a long lead off first"
   10: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the
     stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead},
     {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}]
   11: a news story of major importance [syn: {lead}, {lead story}]
   12: the timing of ignition relative to the position of the
     piston in an internal-combustion engine [syn: {spark
     advance}, {lead}]
   13: restraint consisting of a rope (or light chain) used to
     restrain an animal [syn: {leash}, {tether}, {lead}]
   14: thin strip of metal used to separate lines of type in
     printing [syn: {lead}, {leading}]
   15: mixture of graphite with clay in different degrees of
     hardness; the marking substance in a pencil [syn: {lead},
     {pencil lead}]
   16: a jumper that consists of a short piece of wire; "it was a
     tangle of jumper cables and clip leads" [syn: {jumper
     cable}, {jumper lead}, {lead}, {booster cable}]
   17: the playing of a card to start a trick in bridge; "the lead
     was in the dummy"
   v 1: take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can
      you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the
      palace" [syn: {lead}, {take}, {direct}, {conduct}, {guide}]
   2: have as a result or residue; "The water left a mark on the
     silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin" [syn:
     {leave}, {result}, {lead}]
   3: tend to or result in; "This remark lead to further arguments
     among the guests"
   4: travel in front of; go in advance of others; "The procession
     was headed by John" [syn: {lead}, {head}]
   5: cause to undertake a certain action; "Her greed led her to
     forge the checks"
   6: stretch out over a distance, space, time, or scope; run or
     extend between two points or beyond a certain point; "Service
     runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very
     far"; "My memory extends back to my fourth year of life";
     "The facts extend beyond a consideration of her personal
     assets" [syn: {run}, {go}, {pass}, {lead}, {extend}]
   7: be in charge of; "Who is heading this project?" [syn: {head},
     {lead}]
   8: be ahead of others; be the first; "she topped her class every
     year" [syn: {lead}, {top}]
   9: be conducive to; "The use of computers in the classroom lead
     to better writing" [syn: {contribute}, {lead}, {conduce}]
   10: lead, as in the performance of a composition; "conduct an
     orchestra; Barenboim conducted the Chicago symphony for
     years" [syn: {conduct}, {lead}, {direct}]
   11: lead, extend, or afford access; "This door goes to the
     basement"; "The road runs South" [syn: {go}, {lead}]
   12: move ahead (of others) in time or space [syn: {precede},
     {lead}] [ant: {follow}]
   13: cause something to pass or lead somewhere; "Run the wire
     behind the cabinet" [syn: {run}, {lead}]
   14: preside over; "John moderated the discussion" [syn:
     {moderate}, {chair}, {lead}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top