ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wall plug

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wall plug-, *wall plug*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wall plug มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wall plug*)
English-Thai: Longdo Dictionary
wall plug(n) พุก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dübel {m} | Dübel {pl}dowel; wall plug | dowels [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wall plug
   n 1: receptacle providing a place in a wiring system where
      current can be taken to run electrical devices [syn: {wall
      socket}, {wall plug}, {electric outlet}, {electrical
      outlet}, {outlet}, {electric receptacle}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

wall plug ( W AO1 L P L AH1 G)

 


  

 
wall plug
 • พุก [LongdoEN]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top