Search result for

ชิงทรัพย์

(34 entries)
(0.3768 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชิงทรัพย์-, *ชิงทรัพย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิงทรัพย์[V] rob, See also: loot, plunder, raid, Syn. ปล้น, โจรกรรม, Example: เขาถูกชิงทรัพย์ระหว่างเดินทางกลับบ้าน
ชิงทรัพย์[N] robbery, See also: stealth, theft, piracy, larceny, Syn. การปล้น, การโจรกรรม, Example: ชายคนนี้ถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์, Thai definition: ชื่อความผิดอาญาฐานลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชิงทรัพย์น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ ลักทรัพย์ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ (๑) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป (๒) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น (๓) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ (๔) ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือ (๕) ให้พ้นจากการจับกุม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Bureau has apprehended kidnappers and bank robbers who have stolen up to and in excess of...จับโจรปล้นธนาคาร ลักพาตัว ชิงทรัพย์ ได้เป็นจำนวนมากกว่า /งั้นเหรอ Public Enemies (2009)
She hit me over the back of the head with, a blackjack, something.เธอชกฉันตรงศรีษะ จี้ชิงทรัพย์ บางอย่าง Balm (2009)
(Nigel-Murray) A mug shot.ข้อหาปล้นชิงทรัพย์ The Dwarf in the Dirt (2009)
Mugging.ปล้นชิงทรัพย์ Watchmen (2009)
All units, be advised of a robbery in progress at 9760 East Mills.ทุกหน่วย โปรดทราบ เกิดการปล้นชิงทรัพย์ ที่ 9760 อีส มิลส์ Devil's Night (2010)
It'll look like a robbery.มันจะได้ดูเหมือนเป็นการปล้นชิงทรัพย์ Phoenix (2010)
- And highwayman... - Quiet!ชิงทรัพย์ และปล้นสดม เงียบ! Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
There's still money in his wallet, suggesting it wasn't a random mugging.แต่ว่าในกระเป๋ายังมีเงิน นั่นแสดงว่า นี่ไม่ใช่การฆาชิงทรัพย์ค่ะ Head Case (2011)
Police are ruling out robbery, boss.ตำรวจตัดประเด็น ชิงทรัพย์ออกครับ หัวหน้า The Penelope Papers (2011)
Maybe someone knew he robbed a bookie, so they came here and robbed him.ใครบางคนอาจจะรู้ว่า เขาปล้นเจ้ามือรับพนัน พวกเขาเลยมาที่นี่ และชิงทรัพย์เขา The Bittersweet Science (2011)
A-and what are you basing a relationship on, huh, a robbery and a lie?แล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณ ขึ้นอยู่กับอะไร การชิงทรัพย์และการโกหกเหรอ The Blue Butterfly (2012)
Robbery homicide?- ฆ่าชิงทรัพย์เหรอ? Pilot (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mug(มัก) n. เหยือก,ปริมาณหนึ่งเหยือก,ใบหน้า,นักเลงโต,นักเลงหัวไม้,ผู้ร้าย vt. ประทุษร้ายเพื่อปล้นหรือชิงทรัพย์. vi. ทำหน้าเบ้, Syn. tankard,stein,cup
pillage(พิล'ลิจจฺ) vt.,n. (การ) ช่วงชิงทรัพย์,ปล้น,ปล้นสะดม,สิ่งที่ช่วงชิงมา,สิ่งที่ปล้นมา., See also: pillager n.
rape(เรพ) n. v.,n. (การ) ข่มขืนชำเรา,ช่วงชิง,ชิงทรัพย์., See also: rapist n., Syn. ravish,violate,molest
rapine(แรพ'อิน) n. การปล้น,การปล้นสะดม,การฉกชิง,การชิงทรัพย์, Syn. plunder,pillage
rob(รอบ) vt.,vi. ปล้น,ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ทำให้สูญเสีย, Syn. steal from,deprive
robber(รอบ'เบอะ) n. ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์,ผู้แย่งชิง,โจร, See also: robbery n.
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง
spoliation(สโพลิเอ'เชิน) n. การปล้น,การชิงทรัพย์,การทำลาย,การปล้นเรือชาติเป็นกลางในยามสงคราม,การทำลายเอกสาร,การทำให้เสื่อมเสีย,การทำลาย, See also: spoliative adj.
thug(ธัก) n. อันธพาล,วายร้าย,ผู้ร้าย,ผู้ก่อการร้าย,ผู้ชิงทรัพย์,ฆาตกร, See also: thuggery n. thuggish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pillage(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์,การช่วงชิง
pillage(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์,ช่วงชิง
rape(n) การชิงทรัพย์,การแย่งชิง,การข่มขืน,การขืนใจ
rape(vt) ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ข่มขืน,ขืนใจ
rob(vt) ปล้น,ขโมย,แย่งชิง,ชิงทรัพย์,ลักขโมย
robber(n) โจร,ขโมย,ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์
roll(vt) กลิ้ง,ม้วน,ทำให้หมุน,บด,ห่อ,ชิงทรัพย์,ปล้น
sack(n) กระสอบ,ถุง,การไล่ออก,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์
sack(vt) บรรจุกระสอบ,ใส่ถุง,ไล่ออก,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์
spoliation(n) การแย่ง,การปล้น,การทำลาย,การชิงทรัพย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top