ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cat

K AE1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cat-, *cat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
cat(n) แมว

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
CATC(name, org) Civil Aviation Training Center

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n, cather, stick) ไม้สำหรับจับงู

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Catm[แคท-มัน-นี่] (adv) ขอพรจากพระ9ข้อ

English-Thai: Longdo Dictionary
cat(n) แมว
catastrophic(adj) ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.
catfish(n) ปลาดุก
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cat(n) คนผู้ชาย (คำสแลง), Syn. guy
cat(vt) เฆี่ยนด้วยแส้
cat(n) นักดนตรีแจ๊ซ (คำสแลง)
cat(n) แมว, Syn. true cat
cat(n) แส้หนังที่มีสายหนังอยู่เก้าเส้น, Syn. cat-o'-nine-tails
cat(n) หญิงที่ถูกว่าในแง่ร้าย
cat(vi) อาเจียน, See also: อ้วก, Syn. vomit
cat(prf) ลง, See also: ผ่าน
cata(prf) ลง, See also: ผ่าน
cath(prf) ลง, See also: ผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cat1. (แคท) n. แมว, สัตว์ในตระกูลแมว, หญิงที่มีใจอำมหิต, บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
cat's eye)n. พลอยตาแมว
cat's paw(แคท'สพอ) n. คนที่ถูกคนอื่นใช้, เครื่องมือ, ลูกมือ, มือแมว
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล, การถอนทัพ -pl. catabases
catabiosis(แค็ททะไบโอ'ซิส) n. การที่เซลล์เชื่อม
catabolism(คะแทบ'บะลิซซึม) n. การสันดาปที่เป็นการทำลาย, การสลายตัวของสารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิตเป็นสารที่ต่ำลง, See also: catabolic adj. ดูcatabolism, Syn. katabolism
catabolite(คะแท็บโบไลท์) n. ผลิตผลของcatabolism
catacausticadj. เกี่ยวกับผิวหน้าหรือความโค้งที่เกิดจากการสะท้อนของแสง
catachresisn. ศัพท์ที่ใช้ผิด, การใช้คำผิด, See also: catachrestic adj. ดู catachresis catachrestical adj. ดูcatachresis -pl . catachreses
cataclasite(แคททะแคลส'ไซทฺ) n. หินที่แตกละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
cat(n) แมว
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว, พวกแมวขโมย, พวกย่องเบา
CAT'S-cat's-paw(n) คนที่ถูกหลอกใช้, ลูกมือ, เครื่องมือ
cataclysm(n) น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, มหาภัยพิบัติ, ความหายนะ, กลียุค
catacomb(n) ที่ฝังศพ, สุสาน, อุโมงค์ใต้ดิน
catafalque(n) เชิงตะกอน, ที่ตั้งศพ, จิตกาธาน, รถบรรทุกศพ
catalog(n) บัญชีรายชื่อ, สมุดรายชื่อของ, สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalog(vt) ทำบัญชีของ, ทำรายชื่อของ
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ, สมุดรายชื่อของ, สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(vt) ทำบัญชีของ, ทำรายชื่อของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CAT (computer-aided translation)ซีเอที (การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [ มีความหมายเหมือนกับ machine-aided translation (MAT) ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAT (computer-aided translation)ซีเอที (การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [ มีความหมายเหมือนกับ MAT (machine-aided translation) ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CAT scan; computer-aided tomographyการกราดภาพตัดขวางใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cat's eyeแก้วตาแมว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catabolic pathwayวิถีทางการสลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
catabolismกระบวนการสลาย, แคแทบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cataclasisการแตกเป็นเม็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cataclasiteหินบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cataclasticการแตกหักบดอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cataclysmวินาศภัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cat Clayแคตเคลย์, Example: ดินเหนียวที่มีจุดประของแร่จาโรไซต์ในหน้าตัด ของดิน ลักษณะคล้ายผงกำมะถันเกาะตัวกันหลวม ๆ ปะปนอยู่กับเนื้อดิน นอกจากจุดสีประของแร่จาโรไซต์แล้ว ยังมีจุดประสีเหลือง แดงหรือน้ำตาลของสารพวกเหล็ก และแมงกานีส เป็นต้น ปะปนอยู่ในชั้นดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด [สิ่งแวดล้อม]
Cat Diseasesแมว, โรค [การแพทย์]
Cat ownersเจ้าของแมว [TU Subject Heading]
Cat's Eyes, Amauroticรูม่านตาเป็นสีขาววาวๆคล้ายตาแมว [การแพทย์]
Cat-Scratch Diseaseแมวข่วน, โรค [การแพทย์]
Catabolicคาตาบอลิค, การทำลาย [การแพทย์]
Catabolic Diseasesโรคที่ทำให้เกิดการสลายตัวของสารอาหาร [การแพทย์]
Catabolic Effectฤทธิ์การทำลาย, การเพิ่มการสลายตัว [การแพทย์]
Catabolic Hormonesฮอร์โมนที่มีฤทธิ์แยกสลาย [การแพทย์]
Catabolic Pathwayวิถีการทำลาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cat[เเคท] (n) แมว
cat(n, vi, vt, modal, ver) แมว
cat[猫 (neko)] (n) แมว
cat(n) แมวหง่ว
CAT(abbrev) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
cat(n) แมว
catแมว
catแมว
catแมว
cat[แคท] แมว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cat got your tongue?ทำไมเงียบไป? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let's throw it out and see if the cat licks it up.ลองโยนมันออกและดูว่าแมวเลียมันขึ้นมา 12 Angry Men (1957)
- The cat licks it up? - Yeah.- แมวเลียมันได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
And it starts to come down, cats and dogs, just like this.และจะเริ่มที่จะลงมา, แมวและสุนัขที่ชอบเพียงแค่นี้ 12 Angry Men (1957)
I used to be put off my supper should I see a cat dead in the middle of the road.ฉันเคยถูกนำออกอาหารมื้อเย็น ของฉันฉันควรจะเห็น แมวตายในช่วงกลางของถนน How I Won the War (1967)
Oh, deary, dear. Look what the cat dragged in.แม่เจ้าโว้ย ลมหอบใครมาเนี่ย Blazing Saddles (1974)
One, I've got some cats parking in front of the house, I can't get...อย่างเเรก ก็มีคนมาจอดรถหน้าบ้าน เต็มไปหมด ผมเเทบจะ... Jaws (1975)
The CAT scan showed a massive bleed.แมวสแกนพบว่ามีเลือดออก ขนาดใหญ่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
There are no cats in America, but back home in Mother Russia... ohh...ไม่มีแมว อยู่ในอเมริกา ผิดกับที่รัสเซีย แผ่นดินเกิดของพวกเรา เฮ้อ... An American Tail (1986)
# But there are no cats in America #แต่ไม่มีแมวในอเมริกา An American Tail (1986)
#There are no cats in America #ไม่มีแมวในอเมริกา An American Tail (1986)
# But there are no cats in America #แต่ไม่มีแมวในอเมริกา An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catA bird was caught by a cat.
catA butterfly is a mature caterpillar.
catA cat appeared from behind the curtain.
catA cat appeared from under the desk.
catA cat can see in the dark.
catA cat can see much better at night.
catA cat contrasts with a dog well.
catA cat dashed out of the room.
catA cat got out from under the car.
catA cat has nine lives.
catA cat is lying in the sun.
catA cat is lying on the sofa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรรายการ(n) catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
ผู้บันดาล(n) inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำให้เป็นไป
จับปลาสองมือ(v) catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai Definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
โดนใจ(v) be to one's taste, See also: catch/take one's fancy, please, be to one's liking, Syn. ถูกใจ, ต้องใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เพลงอกหักมักโดนใจวัยรุ่นทุกคน, Notes: (ปาก)
กสท.(n) The Communications Authority of Thailand, See also: CAT., Syn. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
คำพูดติดปาก(n) catchword, See also: catch phrase, Syn. วลีติดปาก, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มีคำพูดติดปากที่ไม่สื่อความหมายอะไรเลย, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำพูดที่ใช้อยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัยต้องพูดบ่อยๆ
แย่ง(v) catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
หมวดหมู่(n) classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา
แป๊บ(n) snap, See also: catch, Example: นักเรียนหญิงกำลังหัดติดแป๊บที่เสื้อนักเรียนของตน, Thai Definition: สิ่งสำหรับติดแทนลูกดุมมี 2 อันประกบกัน
นักย่องเบา(n) burglar, See also: cat burglar, Syn. ขโมยย่องเบา, Example: นักย่องเบาเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่ค่อยนิยมใช้กำลังประทุษร้ายใคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกที่คอยย่องเข้าไปลักสิ่งของของคนอื่น โดยที่ไม่ให้เจ้าของรู้ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
อาหารสำเร็จรูป[āhān samretrūp] (n, exp) EN: instant meal ; delicatessen  FR: nourriture instantanée [ f ]
ไอออนบวก[ai-øn būak] (n, exp) EN: cation  FR: cation [ m ]
อัยการทหาร[aiyakān thahān] (n, exp) EN: judge advocate.
อาการ[ākān] (n) EN: symptom ; syndrom ; indication  FR: symptôme [ m ] ; signe [ m ]
อาคารเรียน[ākhān rīen] (n, exp) EN: school building ; education building  FR: bâtiment scolaire [ m ]
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
อ้างสิทธิ์ใน...[āng sit nai …] (v, exp) EN: lay claim to ; vindicate for

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAT K AE1 T
CATO K EY1 T OW0
CATS K AE1 T S
CATE K EY1 T
CATT K AE1 T
CAT-3 K AE2 T TH R IY1
CAT-6 K AE2 T S IH2 K S
CAT-1 K AE2 T W AO1 N
CATCH K AE1 CH
CAT-4 K AE2 T F AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cat (n) kˈæt (k a1 t)
Cath (n) kˈæθ (k a1 th)
cats (n) kˈæts (k a1 t s)
Cathy (n) kˈæθiː (k a1 th ii)
catch (v) kˈætʃ (k a1 ch)
cater (v) kˈɛɪtər (k ei1 t @ r)
catty (j) kˈætiː (k a1 t ii)
Cathay (n) kˈæθˈɛɪ (k a1 th ei1)
catchy (j) kˈætʃiː (k a1 ch ii)
caters (v) kˈɛɪtəz (k ei1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāo, ㄓㄠ, / ] catch; receive; suffer, #26 [Add to Longdo]
[māo, ㄇㄠ, / ] cat, #1,420 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute, #1,630 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] catty; weight equal to 0.5 kg, #2,097 [Add to Longdo]
目录[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, / ] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents, #7,457 [Add to Longdo]
范畴[fàn chóu, ㄈㄢˋ ㄔㄡˊ, / ] category, #7,703 [Add to Longdo]
白内障[bái nèi zhàng, ㄅㄞˊ ㄋㄟˋ ㄓㄤˋ, / ] cataract, #12,915 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] catch; seize; until, #14,352 [Add to Longdo]
发火[fā huǒ, ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ, / ] catch fire; ignite; detonate; get angry, #16,523 [Add to Longdo]
捕鱼[bǔ yú, ㄅㄨˇ ㄩˊ, / ] catch fish; fish, #16,615 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Catboot { n }catboat [Add to Longdo]
Katzenfell { n }cat skin [Add to Longdo]
Katzenfutter { n }cat food [Add to Longdo]
Katzenstreu { n }cat litter [Add to Longdo]
Katze { f } [ zool. ] | Katzen { pl }cat | cats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) { comp } one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) { comp } binary synchronous communication [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cat \cat\ (k[a^]t), n. [AS. cat; akin to D. & Dan. kat, Sw.
   katt, Icel. k["o]ttr, G. katze, kater, Ir. cat, W. cath,
   Armor. kaz, LL. catus, Bisc. catua, NGr. ga`ta, ga`tos, Russ.
   & Pol. kot, Turk. kedi, Ar. qitt; of unknown origin. Cf.
   {Kitten}.]
   1. (Zool.) Any animal belonging to the natural family
    {Felidae}, and in particular to the various species of the
    genera {Felis}, {Panthera}, and {Lynx}. The domestic cat
    is {Felis domestica}. The European wild cat ({Felis
    catus}) is much larger than the domestic cat. In the
    United States the name {wild cat} is commonly applied to
    the bay lynx ({Lynx rufus}). The larger felines, such as
    the lion, tiger, leopard, and cougar, are often referred
    to as cats, and sometimes as big cats. See {Wild cat}, and
    {Tiger cat}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The domestic cat includes many varieties named from
      their place of origin or from some peculiarity; as, the
      {Angora cat}; the {Maltese cat}; the {Manx cat}; the
      {Siamese cat}.
      [1913 Webster]
 
         Laying aside their often rancorous debate over
         how best to preserve the {Florida panther}, state
         and federal wildlife officials,
         environmentalists, and independent scientists
         endorsed the proposal, and in 1995 the eight cats
         [female Texas cougars] were brought from Texas
         and released. . . .
         Uprooted from the arid hills of West Texas, three
         of the imports have died, but the remaining five
         adapted to swamp life and have each given birth
         to at least one litter of kittens. --Mark Derr
                          (N. Y. Times,
                          Nov. 2, 1999,
                          Science Times
                          p. F2).
      [PJC]
 
   Note: The word cat is also used to designate other animals,
      from some fancied resemblance; as, civet cat, fisher
      cat, catbird, catfish shark, sea cat.
      [1913 Webster]
 
   2. (Naut.)
    (a) A strong vessel with a narrow stern, projecting
      quarters, and deep waist. It is employed in the coal
      and timber trade.
    (b) A strong tackle used to draw an anchor up to the
      cathead of a ship. --Totten.
      [1913 Webster]
 
   3. A double tripod (for holding a plate, etc.), having six
    feet, of which three rest on the ground, in whatever
    position it is placed.
    [1913 Webster]
 
   4. An old game; specifically:
    (a) The game of tipcat and the implement with which it is
      played. See {Tipcat}.
    (b) A game of ball, called, according to the number of
      batters, one old cat, two old cat, etc.
      [1913 Webster]
 
   5. same as {cat o' nine tails}; as, British sailors feared
    the cat.
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   6. A {catamaran}.
    [PJC]
 
   {Angora cat}, {blind cat}, See under {Angora}, {Blind}.
 
   {Black cat} the fisher. See under {Black}.
 
   {Cat and dog}, like a cat and dog; quarrelsome; inharmonious.
    "I am sure we have lived a cat and dog life of it."
    --Coleridge.
 
   {Cat block} (Naut.), a heavy iron-strapped block with a large
    hook, part of the tackle used in drawing an anchor up to
    the cathead.
 
   {Cat hook} (Naut.), a strong hook attached to a cat block.
 
   {Cat nap}, a very short sleep. [Colloq.]
 
   {Cat o' nine tails}, an instrument of punishment consisting
    of nine pieces of knotted line or cord fastened to a
    handle; -- formerly used to flog offenders on the bare
    back.
 
   {Cat's cradle}, game played, esp. by children, with a string
    looped on the fingers so, as to resemble small cradle. The
    string is transferred from the fingers of one to those of
    another, at each transfer with a change of form. See
    {Cratch}, {Cratch cradle}.
 
   {To bell the cat}, to perform a very dangerous or very
    difficult task; -- taken metaphorically from a fable about
    a mouse who proposes to put a bell on a cat, so as to be
    able to hear the cat coming.
 
   {To let the cat out of the bag}, to tell a secret, carelessly
    or willfully. [Colloq.]
 
   {Bush cat}, the serval. See {Serval}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cat \Cat\, v. t. [imp. & p. p. {Catted}; p. pr. & vb. n.
   {Catting}.] (Naut.)
   To bring to the cathead; as, to cat an anchor. See {Anchor}.
   --Totten.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cat o' nine tails \Cat" o' nine" tails`\, cat-o'-nine-tails
 \cat"-o'-nine"-tails`\n.
   1. a whip used as an instrument of punishment consisting of
    nine pieces of knotted line or cord fastened to a handle;
    -- formerly used to flog offenders on the bare back; --
    called also the {cat}. It was used in the British Navy to
    maintain discipline on board sailing ships.
 
   Syn: cat.
     [WordNet 1.5 +PJC] Catopter

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cat
   n 1: feline mammal usually having thick soft fur and no ability
      to roar: domestic cats; wildcats [syn: {cat}, {true cat}]
   2: an informal term for a youth or man; "a nice guy"; "the guy's
     only doing it for some doll" [syn: {guy}, {cat}, {hombre},
     {bozo}]
   3: a spiteful woman gossip; "what a cat she is!"
   4: the leaves of the shrub Catha edulis which are chewed like
     tobacco or used to make tea; has the effect of a euphoric
     stimulant; "in Yemen kat is used daily by 85% of adults"
     [syn: {kat}, {khat}, {qat}, {quat}, {cat}, {Arabian tea},
     {African tea}]
   5: a whip with nine knotted cords; "British sailors feared the
     cat" [syn: {cat-o'-nine-tails}, {cat}]
   6: a large tracked vehicle that is propelled by two endless
     metal belts; frequently used for moving earth in construction
     and farm work [syn: {Caterpillar}, {cat}]
   7: any of several large cats typically able to roar and living
     in the wild [syn: {big cat}, {cat}]
   8: a method of examining body organs by scanning them with X
     rays and using a computer to construct a series of cross-
     sectional scans along a single axis [syn: {computerized
     tomography}, {computed tomography}, {CT}, {computerized axial
     tomography}, {computed axial tomography}, {CAT}]
   v 1: beat with a cat-o'-nine-tails
   2: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
     drinking too much, the students vomited"; "He purged
     continuously"; "The patient regurgitated the food we gave him
     last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
     {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
     {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
     {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cat
  vt.
 
   [from catenate via {Unix} cat(1)]
 
   1. [techspeak] To spew an entire file to the screen or some other output
   sink without pause (syn. {blast}).
 
   2. By extension, to dump large amounts of data at an unprepared target or
   with no intention of browsing it carefully. Usage: considered silly. Rare
   outside Unix sites. See also {dd}, {BLT}.
 
   Among Unix fans, cat(1) is considered an excellent example of
   user-interface design, because it delivers the file contents without such
   verbosity as spacing or headers between the files, and because it does not
   require the files to consist of lines of text, but works with any sort of
   data.
 
   Among Unix haters, cat(1) is considered the {canonical} example of bad
   user-interface design, because of its woefully unobvious name. It is far
   more often used to {blast} a file to standard output than to concatenate
   two files. The name cat for the former operation is just as unintuitive as,
   say, LISP's {cdr}.
 
   Of such oppositions are {holy wars} made.... See also {UUOC}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAT
     Central Alaska Time [-1000] (TZ)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAT
     Common Authentication Technology (IETF, RFC 1511)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAT
     Computer Aided Technology (fair)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAT
     Computer Aided Telephony
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAT
     Condition Access Table (DVB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAT
     Computer Aided Testing
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top