ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมวดหมู่

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมวดหมู่-, *หมวดหมู่*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมวดหมู่(n) classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Plantaeอาณาจักรพืช, หมวดหมู่ที่รวมพืชทุกชนิดเข้าไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Protistaอาณาจักรโพรทิสตา, หมวดหมู่ที่รวมโพรทิสต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Animaliaอาณาจักรสัตว์, หมวดหมู่ที่รวมสัตว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, but it's the same fuckin' ballpark.ไม่มี แต่มันเป็นไอ้หมวดหมู่เดียวกัน Pulp Fiction (1994)
But touching' his wife's feet and sticking your tongue in the holiest of holies... ain't the same fuckin' ballpark; it ain't the same league; it ain't the same fuckin' sport.แต่ touchin 'ฟุตของภรรยาของเขาและติดลิ้นของคุณในที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่ขาด ... ไม่ fuckin 'หมวดหมู่เดียวกัน มันไม่ได้อยู่ในลีกเดียวกัน มันเป็นไปไม่ fuckin เดียวกัน 'กีฬา Pulp Fiction (1994)
It's in a certain order. It's color-coded.มันเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นของมัน มันถูกจำแนกเป็นสีๆตามหมวดหมู่ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Okay... the rules are simple.โอเค กติกากล้วยๆ คุณเลือกหมวดหมู่และคำถาม American Pie Presents: Band Camp (2005)
Yes, blood types are more than just different types of blood.ใช่แล้วค่ะ, กรุ๊ปเลือดน่ะเป็นอะไรมากกว่า แค่หมวดหมู่ของเลือดนะคะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
We still have the wrap-up to do: cataloguing, confirming, เรายังมีงานต้องสะสางอีกนะ แยกหมวดหมู่ ยืนยัน The British Invasion (2007)
I got a dozen boxes of burned up shit from the cabin that need cataloguing.ดี ฉันมีชิ้นส่วนไหม้จากกระท่อมอยู่ในกล่องเป็นโหลเลย ต้องแยกหมวดหมู่หน่อย The British Invasion (2007)
Are there any case notes you would like me to type up?มีบันทึกกรณีไหน เธอต้องการให้ฉันจัดหมวดหมู่ไหม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Every hunch, every hint.ทุกๆหมวดหมู่ ทุกๆการตรวจสอบการทำงาน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We are gonna have to catalog these injuries chronologically. Talk to Angela.เราจะจัดหมวดหมู่Nลักษณะ\การบาดเจ็บพวกนี้ไปตามลำดับเวลา ไปคุยกับแองเจิลล่านะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Fae is a general classification.อมนุษย์เป็นหมวดหมู่ที่ใช้เรียกกันทั่วไป It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
It was a Category 4 storm.มันเป็นหมวดหมู่ 4 พายุ We Bought a Zoo (2011)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, but it's the same fuckin' ballpark.ไม่มี แต่มันเป็นไอ้หมวดหมู่เดียวกัน Pulp Fiction (1994)
But touching' his wife's feet and sticking your tongue in the holiest of holies... ain't the same fuckin' ballpark; it ain't the same league; it ain't the same fuckin' sport.แต่ touchin 'ฟุตของภรรยาของเขาและติดลิ้นของคุณในที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่ขาด ... ไม่ fuckin 'หมวดหมู่เดียวกัน มันไม่ได้อยู่ในลีกเดียวกัน มันเป็นไปไม่ fuckin เดียวกัน 'กีฬา Pulp Fiction (1994)
It's in a certain order. It's color-coded.มันเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นของมัน มันถูกจำแนกเป็นสีๆตามหมวดหมู่ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Okay... the rules are simple.โอเค กติกากล้วยๆ คุณเลือกหมวดหมู่และคำถาม American Pie Presents: Band Camp (2005)
Yes, blood types are more than just different types of blood.ใช่แล้วค่ะ, กรุ๊ปเลือดน่ะเป็นอะไรมากกว่า แค่หมวดหมู่ของเลือดนะคะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
We still have the wrap-up to do: cataloguing, confirming, เรายังมีงานต้องสะสางอีกนะ แยกหมวดหมู่ ยืนยัน The British Invasion (2007)
I got a dozen boxes of burned up shit from the cabin that need cataloguing.ดี ฉันมีชิ้นส่วนไหม้จากกระท่อมอยู่ในกล่องเป็นโหลเลย ต้องแยกหมวดหมู่หน่อย The British Invasion (2007)
Are there any case notes you would like me to type up?มีบันทึกกรณีไหน เธอต้องการให้ฉันจัดหมวดหมู่ไหม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Every hunch, every hint.ทุกๆหมวดหมู่ ทุกๆการตรวจสอบการทำงาน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We are gonna have to catalog these injuries chronologically. Talk to Angela.เราจะจัดหมวดหมู่Nลักษณะ\การบาดเจ็บพวกนี้ไปตามลำดับเวลา ไปคุยกับแองเจิลล่านะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Fae is a general classification.อมนุษย์เป็นหมวดหมู่ที่ใช้เรียกกันทั่วไป It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
It was a Category 4 storm.มันเป็นหมวดหมู่ 4 พายุ We Bought a Zoo (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมวดหมู่[mūatmū] (n) EN: classification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v { categorized, categorised, categorising, categorizing, categorizes, categorises } จัดเป็นหมวดหมู่, ลำดับขั้น, แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v { categorized, categorised, categorising, categorizing, categorizes, categorises } จัดเป็นหมวดหมู่, ลำดับขั้น, แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
classification(แคลสซิฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นหมวดหมู่., See also: classificatory adj. -al adj.
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่, สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น, เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified, classifying, classifies } vt. แยกประเภท, แยกหมวดหมู่, จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify
codifies }vt. ประมวล, จัดเป็นหมวดหมู่
codify { codifiedvt. ประมวล, จัดเป็นหมวดหมู่
codifyingvt. ประมวล, จัดเป็นหมวดหมู่
re-sort(รีซอร์ท') vt. จัดใหม่, ใช้ใหม่, แยกใหม่, คัดใหม่, แยกเป็นหมวดหมู่ใหม่
seperator barเส้นคั่นแต่ละเมนูที่เห็นบนจอภาพในระบบวินโดว์ มักจะมีเส้นแบ่งหมวดหมู่ของรายการคำสั่งคั่นให้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มองหาได้ง่าย เช่น เมนู File ของโปรแกรม Microsoft Word จะแบ่งรายการคำสั่งเป็น New, Open, Close, Save, Save as, Version ส่วนหนึ่ง Page Setup, Print Preview, Print, ส่วนหนึ่ง บางทีก็มี Exit อยู่อีกส่วนหนึ่ง (แต่ละโปรแกรม อาจมีรายการคำสั่งแตกต่างกันไปบ้าง) แต่จะมีเส้นคั่น ให้เห็นชัดเสมอ

English-Thai: Nontri Dictionary
classification(n) การแบ่งประเภท, การจัดหมวดหมู่, การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท, จัดหมวดหมู่, จัดประเภท, แยกประเภท, แบ่งชั้น
codify(vt) ทำเป็นประมวล, ทำเป็นระเบียบ, รวบรวม, เข้ารหัส, จัดหมวดหมู่
subsume(vt) จัดหมวดหมู่, รวมพวก, พินิจพิเคราะห์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top